Vær med i Verdensparlamentet

Globale Seniorer er medarrangør af event’en Verdensparlamentet på Folkemødet på Bornholm. Her kappes unge og ældre om, at få vedtaget den rigtige indsats for verdensmålene

Tid: Fredag den 14. juni 2019 kl. 13.30 – 14.30
Sted: I Danske Seniorers telt – Kæmpestranden J16

En generationsdebat om verdensmålene
Du kan deltage i debat og afstemninger i ”Verdensparlamentet”.

Unge og ældre har forberedt forslag til hvordan vi sammen kan rette op på ”den skodverden, de ældre efterlader til de unge?”. Men også til ”hvad vil vi ældre lære de unge, så de ikke begår de samme fejltagelser og ødelægger kloden?”

Debatten er iscenesat som i det engelske Underhus. Med to modstillede grupper og en parlamentsformand Speaker, der styrer den bramfri debat med sit: ”Order, Order ..” Politisk kommentator Peter Mogensen er Speaker og publikum inviteres op på rækkerne.

Det verdensmål det handler om introduceres. Forslagsstilleren motiverer forslaget og der er derefter en kort, ophedet debat. Afstemningen foregår ved, at deltagerne flytter over til den side, de er mest enige med. Processen gentages så længe der er forslag og tid.

Der fokuseres – så langt vi kan nå – på fire verdensmål:
Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 10: Mindre ulighed og
Mål 13: Klimaindsats

En bred, demokratisk generationsdebat er afgørende, hvis vi skal rykke noget!

Arrangører
Eventen og forslagene i Verdensparlamentet er forberedt af:
Ungeorganisationer: FIC Ungdom, Ungdomsringen, UngHolbæk og Ungdomsskolen Kolding
Ældreorganisationer: Danske Seniorer, Globale Seniorer

tilbage til mødekalender