Status for verdensmålene i 2017


Senest opdateret 14-01-2018

Den sammenfattende rapport fra FNs møde i 2017 i High Level Political Forum udkom op til årsskiftet. Rapporten bygger på frivillige nationale evalueringer af fremdriften i Verdens-målene i 2017. Lene Grønfeldt introducerer her kort rapporten og næste møde i HLPF.
 

Temaet for mødet i HLPF i 2017 var “Udryddelse af fattigdom og fremme af velstand i verden” og der var derfor som udgangspunkt særligt fokus på verdensmål 1, 3, 5, 9, 14 og 17, som er gengivet som ikoner herunder.
 


 
Udryddelse af fattigdom og fremme af velstand i verden
I juli måned 2017, afholdt FN det andet møde om fremdriften for Verdensmålene, siden de blev vedtaget i september 2015. Mødet er tidligere omtalt på vores hjemmeside – det foregik i regi af High Level Political Forum (HLPF) – og repræsentanter fra alle FNs medlemslande deltog. Baggrunden for mødet var de frivillige rapporter om fremdriften i forhold til verdensmålene, som medlemslandene havde afgivet.
Fra Danmark rapporterede finansminister Kristian Jensen om regeringens arbejde; desuden deltog flere folketingsmedlemmer, samt bl.a. repræsentanter fra civilsamfundsorganisationerne.

Temaet for mødet var, som tidligere nævnt: Udryddelse af fattigdom og fremme af velstand i verden. Der var derfor som udgangspunkt særligt fokus på de verdensmål, som det fremgår af illustrationen herover. Men som det fremgår af den netop udkomne rapport fra mødet, var det meget forskelligt, hvad de enkelte lande havde valgt at rapportere om, afhængigt af, hvilke særlige udfordringer landende har.
Rapporten er ganske lang, ialt 78 sider, men opdelt på en måde som gør den rimeligt læseværdig – også hvis man kun har lyst til at læse om særlige emner.

>>>      Følg link til rapporten
 
 
 
 
 
 
 
Der er også møde i HLPF i 2018
I juli måned holder FN igen status over fremdriften for Verdensmålene. Temaet for mødet er denne gang “Frem udvikling af bæredygtige og stærke samfund”, hvor fokus især vil være målene 6: Rent vand og sanitet, 7: Bæredygtig energi, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 15: Livet på land og 17: Partnerskaber for handling. Målene er gengivet herunder.


 
 
 
 
Danmark er ikke et af de lande, som vil afrapportere i denne omgang, så det er ikke klart, hvordan Danmark vil være repræsenteret på politisk niveau; men forhåbentlig vil der være deltagere fra folketinget, evt. regeringen, og også fra civilsamfund mv.

I vores samarbejde i Globalt Fokus/92 gruppen, vil vi udarbejde en rapport om fremdriften for Verdensmålene, set fra et civilsamfundsperspektiv, rapporten skal være færdig inden mødet i FN. Mere om dette, når vi er lidt længere med arbejdet!

Lene Grønfeldt
Januar 2018