Gør Verdensmål til Vores Mål

Lene Grønfeldt fra Globale seniorer skriver her fra lanceringen af det nye projekt “Gør Verdensmål til Vores Mål”, der officielt blev sat i Søen tirsdag den 26. november


 

Kampagnen har haft et pilotprojekt, hvor der blev udarbejdet en baseline for mål 11. Her taler Steen Hildebrandt ved lanceringen den 31. januar 2019

Allerede dagen efter lanceringen, var der store annoncer i dagbladene, og i den kommende tid udrulles informationskampagnen. Projektet er sat i gang efter ide fra 2030 panelet*, og på mødet fortalte projektledelsen om formålet og processen, som løber frem til sommeren 2020.

Opgaven er at udvikle en baseline (udgangspunkt) for alle 17 verdensmål i Danmark, så det bliver muligt løbende at måle, om vi bevæger os i den rigtige retning for at opfylde 2030 dagsordenen. Gennem processen er målet også at udbrede kendskabet til Verdensmålene i Danmark.

Kendskabet til Verdensmålene er desværre stadig ikke særligt stort. De fleste af os møder sikkert jævnligt bekendte, som ikke kender – eller i hvert fald kun overfladisk kender til målene. En undersøgelse foretaget for nylig af YouGov viser, at under 1% af danskerne mener de kender målene i meget høj grad, mens 50% slet ikke kender til målene – her i mellem ligger så en variation af kendskab fra ”nogen grad” til ”mindre grad”.

Derfor er det bærende i projektet involvering af så mange som muligt, så bredt som muligt.
Allerede dagen efter lanceringen af projektet startede en informationskampagne bl. a. ved annoncer i dagblade mv. og projektet – som ledes af Danmarks Statistik, med Deloitte som rådgiver – har åbnet en hjemmeside, hvor alle opfordres til at involvere sig.

Globale Seniorers Verdensmålsgruppe på besøg på udstillingen “Change for a sustainable Future”. Foto: GS.

Projektet vil forsøge at inddrage på alle mulige måder – man kan deltage online, i debatter, ved workshops osv. og aktiviteterne er landsdækkende.
Til at gennemgå og samle alle forslag mv. op, nedsættes et ekspertpanel med særligt fagligt kendskab til de forskellige mål. Vi fra Globale Seniorer har i samarbejde med Danske Seniorer, meldt deltagere ind, med særlig viden om ældres forhold.

Gå ind på hjemmesiden www.voresmaal.dk læs mere, involver dig, hvis du har lyst, og deltag hvor du kan.
 

*2030 panelet er dannet som et rådgivende panel for Folketingets tværpolitiske 2030 netværk. For flere oplysninger se: http://www.2030netvaerket.dk

 

Lene Grønfeldt
Verdensmålsgruppen
Publiceret 1. december 2019