Der skal mere gas på Verdensmålene

Verdensmålsgruppen holdt 21. november debatmøde med Kirsten Brosbøl , MF (S), om Christiansborg-politikernes arbejde med opfyldelsen af FN’s Verdensmål

af Ruth Olesen, Globale Seniorer

”Godt at det var Lars Løkke, der som statsminister skulle underskrive aftalen om FN’s Verdensmål, som Thorning-regeringen i 2015 var med til at forhandle på plads – for det forpligter regeringen,” indledte Kirsten Brosbøl, der er initiativtager og formand for Christiansborgs tværpolitiske netværk, der skal sætte fokus på FN’s bæredygtighedsmål.

Kirsten Brosbøl i debat med knap 40 Globale Seniorer om hvad der sker på den politiske scene i forhold til Verdensmålene. Eget foto

”Lars Løkke lagde da også ud med at misfortolke aftalen ved at mene, at Danmark stort set var i hus, hvad de 17 Verdensmål angår – og skar ned på udviklingsbistanden. Men så er det jo godt, at vi har en Kristian Jensen, der som udenrigsminister havde ansvaret for implementering af Verdensmålene i Danmark, men senere insisterede på at tage dem med over i Finansministeriet – som et nationalt anliggende, da han skiftede ministerpost.”
Kristian Jensen er da også ifølge Kirsten Brosbøl en af de få i regeringen, der faktisk har forstået FN’s Verdensmål.

Kirsten Brosbøl, der fik vakt sin interesse for klima- og miljøspørgsmål i sin 18 måneder lange tid som miljøminister i 2014-15, er initiativtager til et tværpolitisk netværk på Christiansborg med medlemmer fra efterhånden samtlige partier. Netværket agerer platform for dialog og vidensdeling og har jævnlige møder med ministrene.
En anden aktør/vagthund vedrørende dansk implementering af FN-målene er 2030-panelet, hvis formand er professor Steen Hildebrandt, som vi også kender som medlem af Globale Seniorer.
Ikke overraskende topper Danmark sammen med de øvrige nordiske lande opfyldelsen af verdensmålene, men der er fortsat store udfordringer herhjemme. Det gælder bl.a. klimamålene. Og respekterer vi at målene er universelle og oversætter alle 17 med deres ca. 240 indikatorer til en dansk kontekst, så er vi langt fra i mål.

Men Kirsten Brosbøl er optimistisk – også selv om målinger viser, at kun max. 25 % af befolkningen har hørt om FN’s verdensmål. Hun håber, at den kommende valgkamp bl.a. vil komme til at handle om den bæredygtige udvikling: ”For der er en bevægelse i gang, en forandringsagenda, hvor der tales på kryds og tværs af organisationer. Presset udefra på det politiske system er vigtigt, men der skal mere gas på. Og man er også nødt til at diskutere vækstbegrebet frem for udelukkende at fokusere på BNP-tallet. Men det er en diskussion, der allerede foregår blandt økonomer, bl.a. i Verdensbanken.”
Kirsten Brosbøl genopstiller ikke til folketinget.