De unge var fremme i skoene i Verdensparlamentet

Globale Seniorer var på Folkemødet på Bornholm med i en spændende event: ”Verdensparlamentet” hvor unge og ældre var i debat om Verdensmålene”. Povl Anker Andersen skriver her, hvordan han oplevede samlingen i parlamentet

Fredag den 14. var Verdensparlamentet samlet på Bornholm til en debat om Verdensmålene. Parlamentsmedlemmerne repræsenterede alle aldersgrupper med to fokuspunkter, hhv. unge og ældre, der gennem flere måneder havde arbejdet for at kunne stille det helt rigtige forslag til at styrke Verdensmålene, enten herhjemme eller gennem Danmarks indsats internationalt.

Seriøse og velformuleret forslag
Debatten viste, at der ikke er en særlig unge- eller ældreposition i forhold til Verdensmålene. Forslagene var forskellige i deres indhold, da grupperne hver for sig havde taget udgangspunkt i problemstillinger, som lå tæt på dem selv, men de var ikke forskellige i deres tendens. Begge gruppers forslag viste, at de tager verdensmålene alvorligt – ikke bare klimaet, men alle verdensmålene – og både kan og vil se deres egne udfordringer i den helhed og sammenhæng, verdensmålene udgør. Forslagene var langt fra paradeforslag, men konkrete forslag, der stille og roligt kunne bringe os alle tættere på at nå de Verdensmål, vi har forpligtet os til at opfylde inden 2030.

Parlamentsformanden Peter Mogensen og Verdensparlamentets opposition spurgte skarpt og kritisk ind til forslagene, men forslagsstillerne var forberedt til tænderne og kunne både bevæge sig og forklare sammenhængende og velargumenteret for kernen i deres forslag. Især havde de evne til at begejstre parlamentet for deres forslag.

Vinderforslagene
Parlamentformanden konstaterede ved den afsluttende afstemning, at alle forslag var vinderforslag, men der skulle prioriteres mellem 3 forslag, der skulle rykkes på.

 

Ung Holbæks forslag fik de fleste stemmer. Det handlede om at sikre gratis psykolog eller mentorhjælp til alle mellem 15 og 25. Forslaget tog udgangspunkt i Verdensmål 3: Sundhed og trivsel, og de unge konstaterede, at alt for mange unge i vores del af verden mistrives. Ung Holbæk argumenterede for at vælge netop den aldersgruppe for at hjælpe forebyggende – før det er for sent, og før de menneskelige og samfundsmæssige tab bliver alt for store.

Næstflest stemmer fik et forslag fra Ungerådet i Ungdomsringen, der forholdt sig til verdensmålet om mindre ulighed. Det handlede om at indføre en lovpligtig uddannelse for børne/ungdomstrænere i idrætsforeninger for at styrke integration og lighed.        – Alle drenge spiller fodbold og har spillere som rollemodeller, sagde fortaleren for forslaget. Han kendte personligt betydningen af, at indvandrerdrenge bliver forstået og motiveret i idrætsforeningerne – alternativet er bandemiljøet.

Tredjepladsen gik til et forslag fra Globale Seniorer om at indføre gratis offentlig transport i byområderne for at reducere CO2 udledningen og mindske trængslen i byerne. – Til glæde for unge free-ridere og for ældre, der aldrig husker at stemple ud, tilføjede forslagsstilleren med et smil.

Ingen generationskløft ift Verdensmålene
Afstemningsformen var et scoop. Verdensparlamentet var indrettet som det engelske og i udgangspunktet havde det en unge- og en ældreside. Ved hver afstemning skiftede parlamentsmedlemmerne plads til den side, de var mest enige med. Alene på den sidste afstemning optalte parlamentsformanden, at der var vandret 23 ældre og unge mellem siderne. Ingen kløft mellem unge og ældre i forhold til verdensmålene. Afstemningsresultatet gik på kryds og tværs af aldersgrupperne.

 

Der var rigtig god stemning i teltet blandt de 56 parlamentsmedlemmer, der var med helt frem til den sidste afstemning, og blandt de mange mange medlyttere fra ståpladser i og uden for teltåbningen. Megen hujen klappen og support til forslagsstillerne og indimellem også et kritisk buuuh råb. Men jeg må indrømme, at seniorerne var klart overmatchet i forhold til den begejstring, tænding og veltalenhed, de unge præsterede – som for eksempel når Ungdomsskolen i Kolding agiterede for ansvarlig anvendelse af plastik.

Vi håber ikke, at Verdensparlamentet var et punktum for generationsdebatten. Heldigvis har alle arrangører lovet hinanden at forsøge at komme videre med diskussionen. Eventen på Folkemødet er et super udgangspunkt. Stor tak til de medvirkende ungeorganisationerne, til FIC og især til Danske Seniorer, som også lagde teltdug til Verdensparlamentet!

Povl Anker Andersen

Publiceret 22. juni 2019

NB!

De unge fra Kolding livestreamede fra Verdensparlamentets under hele eventen. For aficionados viser vi videoen her. Måske lidt på hovedet til en start, men vi lander på benene. Tak til de unge Kolding!