Dansk indsats for Verdensmålene

Uddrag af pressemeddelelse fra Globalt Fokus og 92-gruppen: Danske NGO’er stiller i ny skyggerapport regeringens implementering af Verdensmålene i et kritisk lys.:

        >>>      Læs Skyggerapporten
 
I en ny rapport fra de to civilsamfundsnetværk, Globalt Fokus og 92-gruppen, gennemgår og vurderer medlemsorganisationer hos de to netværk den danske regerings arbejde med at implementere Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement. Resultatet af vurderingen er kritisk og belyser de udfordringer, som regeringen står overfor. NGO’erne kommer desuden med en række anbefalinger til den danske regering. ”Rapportens budskab er helt grundlæggende, at vi ikke må blive selvtilstrækkelige ift. implementering af verdensmålene. Der fortsat masser af udfordringer, hvor Danmark skal voldsomt op i gear for at nå i mål med verdensmålene i 2030” udtaler formand for 92-gruppen, Torleif Jonasson.

Regeringens arbejde er vurderet på baggrund af NGO’ernes ekspertviden inden for hvert af de 17 Verdensmål og resultatet er ikke opløftende. Vurderingen er mærket med ’rød’, ’gul’ eller ’grøn’ afhængigt af, hvor godt det går med gennemførelsen af målene – og ingen af NGO’ernes vurderinger er grønne. Ifølge formand for Globalt Fokus, Laust Gregersen viser dette, at selvom Danmark roses for at være et foregangsland, har vi også store udfordringer med at opnå målene, og at regeringen ikke gør nok for at løse disse udfordringer.

Der er alt for mange gule og røde lys ved målene
Illustration fra Skyggerapporten om Mål 1

 
”Hvis vi skal nå Verdensmålene kræver det en stor indsats – også fra Danmark. Vi er som land ikke tæt på at være bæredygtige, og der er stadig store udfordringer. Vores rapport viser dette, og giver også anvisninger på nogle af de områder, hvor regeringen bør gøre mere. Vi håber nu regeringen og Folketinget vil styrke sin indsats for at nå Verdensmålene”, udtaler han.

Overordnet er det et vigtigt budskab fra de danske NGO’er, at der tænkes for kortsigtet og at det er nødvendigt at sætte sig langsigtede og betydende mål inden for miljø-, klima-, økonomisk og social bæredygtighed.

Desuden indeholder rapporten en lang række specifikke anbefalinger, som blandt andet omhandler den danske udviklingsbistand, integration af verdensmålene i EU og danske ministres aktive arbejde med verdensmålene. Implementeringen og opnåelsen af Verdensmålene kræver nemlig en ambitiøs dansk regering, fastslår Laust Gregersen: ”Det nytter jo ikke noget, at det kun er enkelte ministre i regeringen, som forstår hvor vigtige verdensmålene er. Det kræver fuld opbakning fra hele den samlede regering.”


Publiceret 09-06-2018