Seniorer i ulande


Siden senest opdateret 02-02-2015

Temagruppen har eksisteret siden den stiftende generalforsamling i Globale Seniorer den 19. marts 2013. Det er en åben arbejdsgruppe som selv beslutter og tilrettelægger arbejdet. I gruppen indgår et medlem fra Globale Seniorers bestyrelse og gruppen har desuden udpeget en ansvarlig for mødeindkaldelse og kommunikation. Har du lyst til at deltage i gruppens arbejde så henvende dig til:

Gruppeansvarlig: Maria Justiniano, massif2013@gmail.com,
Maria er som næstformand også en del af bestyrelsen for Globale Seniorer

Hvad er temagruppen er optaget af?

Older women in Bolivia. Foto: HelpAge

Older women in Bolivia. Foto: HelpAge

Temagruppen beskæftiger sig med seniorers vilkår i udviklingslandene i dag, vilkår der især forandres med den stigende levealder og migrationen fra land til by. Vi arbejder for at seniorer i ulandene får opfyldt de behov som ældre overalt i verden har: En indkomst de kan leve af, adgang til lægehjælp, et meningsfyldt socialt liv med familie og venner og at blive behandlet som værdige medborgere. De fleste seniorer i udviklingslandene er imidlertid ikke sikret en indkomst i form af en social pension, og de har ikke sparet op til deres alderdom, da de oftest har arbejdet i den uformelle sektor med landbrug eller handel.

Få regeringer i udviklingslandene har pensionsordninger for de ældre medborgere, som derfor er afhængige af deres sønner og døtre til at forsørge sig. Imidlertid ændrer familiestrukturerne sig i takt med en øget migration mod byerne. Sønnerne og døtrene efterlader børnene hos bedsteforældrene, men grundet stor arbejdsløshed er de ikke altid i stand til at sende penge tilbage til forsørgelse.

Projekt i samarbejde med Kibera Day Care Centre

IMG_1134

Temagruppen om seniorer i ulandene har i slutningen af 2014 indledt et samarbejde med en lille organisation i Nairobi, Kenya med henblik på at starte et projekt sammen. Organisationen hedder Kibera Day Care Centre for the Elderly.

Det projekt GS og Kibera Day Care Centre arbejder på at udvikle har som mål at styrke aktiviteterne i centeret generelt. Projektet søges udviklet i samarbejde med andre danske og kenyanske Ngo’er. GS har blandt andet kontakt til Seniorer Uden Grænser, og samarbejder med HelpAge Kenya om projektet. Det er tanken på sigt at finansiere projektet med både offentlige og private midler fra Kenya og Danmark.

Centret er bygget op af en del frivillige, der arbejder på at hjælpe ældre og fattige i lokalsamfundet med at mødes og drøfte fælles problemer, samt hjælpe dem med at få den støtte, de er berettigede til. De ældre er meget glade for at mødes, snakke og støtte hinanden, og Maria Justiniano har besøgt projektet og skrevet om det i et postkort.

Temagruppen har ansøgt om og modtaget støttepenge til en besøgsrejse, hvor vi vil undersøge samarbejdspotentiale. Besøgsrejsen kommer til at foregå fra 28. februar til 9. marts. Vi sender postkort, så alle kan følge med.

Skulle du efter denne lille beskrivelse være blevet inspireret til at være med i vores temagruppe om ældre, er du meget velkommen. Vi har plads til flere ☺.

Conni, Djessie og Maria