Kinagruppen


Siden senest opdateret 20-02-2016

P1010198

Kinagruppens formål
Kinagruppen har eksisteret som temagruppe siden den stiftende generalforsamling i Globale Seniorer den 19. marts 2013. Det er Kinagruppens mål at lære Kina i dag at kende. Vi vil møde Kina, som det er, fri af fordomme, skræmmebilleder og glansbilleder. Gruppen ser Kina som en nøglespiller i den globale verdensordenen og vil arbejde for større gensidig forståelse, samarbejde og solidartitet.

Temagruppen om Kina er en åben arbejdsgruppe som selv beslutter og tilrettelægger arbejdet. I gruppen indgår et medlem fra Globale Seniorers bestyrelse og gruppen har desuden udpeget en ansvarlig for mødeindkaldelse og kommunikation. Har du lyst til at deltage i gruppens arbejde kan du henvende dig til en af de to nævnte.

Gruppeansvarlig: Finn Conrad, fc@ipu.dk

Hvad vi laver lige nu
Kinagruppen gennemførte i 2014 en studierejsen til Kina og det nuværende aktivitets- program er et forsøg på at samle op på nogle af de, løse ender fra rejsen og forberedelserne. Det handler konkret om aktivitet omkring følgende emner:

  • Byudvikling og planlægning
  • Studiekreds om magtens geografi i Kina (Hvordan udvikles og balanceres den politiske magt i Kina, hvilke centre er der, hvordan forløber magtspillet og efter hvilke “spilleregler”)
  • Kulturmødet mellem danskere og kinesere. En debat ml. gruppen og de kinesere, som har deltaget i forberedelserne af studierejsen til Kina.
  • Kineserne i Afrika, en kritisk debat om Kinas rolle og indflydelse på det Afrikanske kontinent.

Emnerne forfølges gennem gruppens egne debatmøder og gennem gensidig udveksling af info om spændende møder arrangeret af andre institutioner og civilsamfunds organisationer. For eksempel planlagde og afholdt gruppen selv et debatmøde i april 2015 med arkitekt Peter Katborg om hans erfaringer med byplanlægning i Kina, og har i februar måned 2016 blev gruppens medlemmer anbefalet at deltage i Dansk Arkitektur Centers udstilling og oplæg om “Kinas kæmpebyer”.
Udover de ovennævnte temaer har gruppen fundet plads til et møde i december 2015: 25 år med demokrati i Mongoliet!

Mødedatoer og sted for aktiviteterne blive løbende oplyst på opslaget Temagrupper

Aktiviteterne i øvrigt
Kinagruppens aktiviteter har de første år været struktureret omkring en studierejse til Kina i efteråret 2014. Som forberedelse til studierejsen er der afholdt en række møder om det kinesiske samfund i dag:

  • Kina – udfordringer og nye muligheder, et møde med oplæg fra tidligere generalkonsul i Shanghai Carsten Boyer Thøgersen den 25. juni 2013. Se diasshow fra mødet
  • Lov, ret og individ i Kina, et møde med oplæg fra seniorforsker Hatla Thelle fra Institut for Menneskerettigheder den 3. april 2014
  • Hvordan skal Kina opleves! Et møde med journalist og fjernøstenkender Flemming Ytzen den 14. april 2014
  • Kulturmødet Kina-DK, møde med International Consultant Xiaozhu Fu og  Product manager Junxuan Mao den 25. juni 2014
  • Vilkårene på det kinesiske arbejdsmarked med oplæg fra Bo Ærenlund Sørensen den 2. september 2014. Se hans artikel om emnet på: http://modkraft.dk/artikel/klassekamp-p-kinesisk
  • Introduktion til den kinesiske grundskole ved Professor Chunrong Liu den 2. oktober på Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)

Studierejsen til Beijing og Shanghai blev gennemført fra den 23. oktober til den 5. november2014. Materiale om rejsen, dens program og møder har fået et selvstændigt opslag KINATUR 2014 som er under forberedelse.

Endeligt har vi under opslaget OM KINA  (se øverst i højre spalte på denne side) samlet synspunkter, kommentarer og information om Kina og samspillet med verden.