Iran & Mellemøstgruppen


Senest opdateret 14-09-2020

Iran & Mellemøsten gruppen 2020-2021

Iran gruppen blev etableret i 2016 med det formål at forberede en studierejse til Iran i oktober 2017. Den lange tidshorisont gjorde en god forberedelse mulig: vi arrangerede foredrag med eksperter og forskere, der beredvilligt delte deres store viden om Irans historie, kultur, arkitektur, religioner samt ikke mindst økonomi, politik og vaklende atomaftale. Efter rejsen besluttede Iran gruppen at udvide interesseområde til Mellemøsten og samtidig uddybe forståelsen af Islam og demokrati i hele regionen og Islams udbredelse i Europa. Ved at prøve at sættes os ind i en eksotisk og fascinerende region som Central Asien forstod vi hvilken enorm betydning dette område har haft for Europas udvikling – ikke mindst indenfor naturvidenskab, kultur og litteratur. Men efterhånden samlede interessen sig om vores samtid.

Siden 2019 har arbejdsgruppen arrangeret en række foredrag om forskellige lande i Mellemøsten for GS medlemmer og læsegruppen har arbejdet på at blive klogere på arabernes historie og de konfliktfyldte efterdønninger af kolonitidens synder i hele Levanten ved at læse og diskutere forskellige bøger. Engagerede forskere, der arbejder med Islam og demokrati udvikling i dag har holdt spændende foredrag. Vi har hørt om det arabiske forår som det udspillede sig i Kairo og hørt en Islam forsker diskutere om Islam overhovedet levner mulighed for udviklingen af demokratiske samfund.

I 2020 er vi begyndt at se på nogle af de konflikter, der er resultater af de tidligere kolonimagter og internationale organisationers beslutninger. Vi har fået uddybet vores kendskab til jødedommen og baggrunden for Israel som nation. – Men netop som vi skulle høre mere om palæstinensernes vilkår fra en dansk palæstinenser indtraf Covid-19 og alle GS aktiviteter måtte lukkes ned. Fra marts – oktober 2020 har vi derfor ikke kunnet arrangere større fælles aktiviteter. Dog har arbejdsgruppen mødtes privat nogle gange for at samle op og planlægge de kommende måneders aktiviteter.

Med regeringens nye retningslinjer for antal og afstand mellem mødedeltagere in mente, planlægger arbejdsgruppen sit første post Covid-19 møde med fokus på danske statsborgere i Syrien – og deres statsborgerrettigheder. Dernæst håber vi at afholde et møde om Palæstina som inkluderer en opdatering på Israels planer om annektering af de besatte områder. Året 2020 afsluttes med et foredrag om Islam i Danmark!

I 2021 håber vi at åbne det nye år med et foredrag hvor etnograf Asta Olesen taler om kvinder i Afghanistan. Selvom Afghanistan ligger på kanten af den region vi primært arbejder med, har vi en enestående mulighed for at høre om muslimske kvinders liv i et land, der i årtier har lidt under fremmede stormagters indgriben. Et land hvor hovedparten af befolkningen er Sunni-muslimer og religionens indflydelse er enorm – men samtidigt et land hvor kvinder langsomt er begyndt at kræve bedre uddannelse og flere rettigheder.

Det gennemgående tema i Iran & Mellemøstgruppens arbejde i 2021 vil i øvrigt være kurdere og andre mindretalsbefolkninger og -religioner i Mellemøsten, der altid har været et stort geografisk område med kaleidoskopisk samfund, der i lange perioder faktisk har kunnet sameksistere. Arbejdsgruppen vil arrangere oplæg, diskussioner og udarbejde forslag til fag og skønlitteratur samt kortere artikler, så man kan blive klogere alene eller i fællesskab. Læsegruppemøderne vil fortrinsvis arbejde med emner og elementer, der knytter Mellemøsten til Europa fremfor at fokusere på det der adskiller os.

Formålet med Iran & Mellemøstgruppens arbejde er naturligvis at vi selv efterhånden bliver klogere, men vigtigst er det at se hvordan vi alle bedst kan sameksistere som mennesker og stater i en globaliseret tid med stærke nationalistiske tendenser. Kan vi styrke vores argumenter gennem diskussioner og udfordre og ændre egne og andres fordomme og holdninger? Hvis vi ønsker at vores lokalsamfund og det internationale samfund skal komme fredeligt igennem en hård politisk tid, hvor grøfterne mellem ”de andre” og ”os” stedse graves dybere af højre-populistiske og nationalistiske kræfter, er vi alle nødt til at blive bedre til at forstå hvem de andre er, hvorfor der er så mange konflikter og hvilket medansvar vi har som nation. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at vi alle bliver bedre til at udtrykke og begrunde vores holdninger og handle i overensstemmelse med dem.

Alle møder med eksterne ressourcepersoner bliver annonceret på GS hjemmeside.

KONTAKT
Tovholder: Nina Ilona Ellinger (ninaellinger@gmail.com) mobil 25751135
Arbejdsgrupper:
Israel, Palæstina og Kurderne: (Finn Hansson og Vibe Frode Jakobsen)
Islam i Mellemøsten og i Europa: (Jørgen Jensen og Marie Thun)
Læsegruppen Mellemøsten / Europa: (Pia Olsen, Mogens Andersen og Nina Ellinger)