Irangruppen


Senest opdateret 13-01-2018

Iran – nu udvidet med Mellemøsten og Centralasien – Gruppen

Globale Seniors Iran-gruppe blev etableret i efteråret 2016 med det formål at planlægge og gennemføre en studierejse til Iran i 2017. Studierejsen blev gennemført fra 22. oktober til 11. november 2017 og gruppen fortsætter med det formål at skabe bedre forståelse af det moderne iranske samfund og dets rolle i regionen og verden.

På opfølgningsmødet i december 2017 fortalte rejsedeltagerne om de mange spændende ting, de have oplevet, og ting de havde observeret – eller ikke havde fået opklaret. Under evalueringen blev deltagerne enige om at fortsætte vores møder som studiegruppe for at blive afklaret om nogle af mange spørgsmål om iranske forhold.

Gruppen breder emnet ud
Gruppen vil gerne lære mere om Islam overordnet for at forstå mere om relationerne mellem forskellige sekter med fokus på Shia og Sunni. Vi vil også gerne se over Iran horisonten mod Mellemøsten og de tilstødende centralasiatiske naboer for at forstå, hvilken rolle denne centrale del af Asien har haft i historien, og hvilken den er ved at skabe i fremtidens verdensorden – hvordan er det egentlig med den gamle og de nye Silkeveje?

Arbejdsgruppen er gået i gang med at arrangere en række foredrag med eksterne foredragsholder som åbne GS-medlemsmøder, der vil blive annonceret på Globale Seniors hjemmeside.

Kontakt Nina Ellinger: ninaellinger@gmail.com