Globaliseringsgruppen


Senest opdateret 13-01-2018

Mission
Globaliseringsgruppen har siden 2013 arbejdet for regulering af globaliseringen – for mere effektiv og bedre fungerende politisk og juridisk regulering som alternativ til regulering via marked og militær. Vores fokus har ligget på institutionerne, deres funktion og rammer. Ikke blot de statslige institutioner, men også den aftalebaserede regulering af arbejdsmarked, CSR/forbrugerpolitisk påvirkning af produktionsvilkår etc.

I 2017 arbejdede gruppen på at blive klogere på begreber og realiteter bag ord ord som skatteplanlægning og skattesnyd og mulighederne for internationale regulering af skat. Der blev arrangeret åbne medlemsmøder i samarbejde med andre organisationer som MS/Action Aid og IBIS/Oxfam. Information om disse og andre organisationers mødeaktiviteter på dette område vil fortsætte til GS medlemmer.

I 2018 vil gruppen fokusere på at blive klogere på globalisering set fra andre kontinenter og lande. Vi vil fokusere på at forstå de sociale konsekvenser af globalisering i specifikke geografiske regioner for at forstå effekten af globalisering på kvinder og mænd, gamle og unge, etniske minoriteter og flertalsbefolkninger? Gruppen vil organisere åbne GS medlemsmøder med eksperter for at se, hvilken effekt globaliseringen har haft på fordelingen af ressourcer og på lighed og ulighed i befolkningen? Hvilke positive effekter og hvilke omkostninger har globaliseringen haft? Hvordan reagerer folk – særlig de udsatte befolkningsgrupper? Kan man (hvem?) sætte ind med international regulering og oplysning? Vi starter med de konkrete nationale eksempler Kina og Indien.

Modaliteter
Globaliseringsgruppens aktiviteter omfatter oplysningsarbejde, debat og medieindsats. Vi arbejder både for at uddanne os selv (debat af læst stof, studieture etc.) og oplysning i forhold til offentligheden, offentlig kommunikation (i medier og ved offentlige debatmøder).

Gruppen
Gruppen består i januar 2018 af 12 personer, der mødes ca. 8 gange årligt, typisk om formiddagen.
Nye medlemmer er meget velkomne!

Gruppemedlemmerne kan deltage i
– Studiegrupper, der læser og debatterer med henblik på at forbedre og nuancere egen viden
– Arbejdsgrupper, der arrangerer åbne GS medlemsmøder om Globalisering, arrangerer offentlige møder i samarbejde med andre organisationer og formidler information om relevante møder arrangeret af andre organisationer

Møder
Gruppen afholder typisk 8-9 møder på et år udover de åbne medlemsmøder. Møderne afholdes hjemme hos folk på skift eller på FIC på Svanevej afhængig af lokalernes tilgængelighed.

Kontaktperson
Nina Ilona Ellinger: ninaellinger@gmail.com

harborside-skattely

Billedet af et skattely!
her fra Bahamas