Verdensmål for alle – også for ældre

Maria Justiniano skriver om workshoppen “Leave No One Behind” på Folkemødet i sommer. Især ældres adgang til de offentlige rum i byerne og boligområder, som var Globale Seniorers fokus. Se også resultater af workshop’en på videoen herunder.

af Maria Justiniano, Globale Seniorer

Globale Seniorer var på Folkemødet 2019 sammen med en række andre organisationer medarrangør af en event i Globalt Fokus’ Verdensmålstelt, hvor der blev indbudt til at diskutere, hvordan vi kan være med til at sikre, at Verdensmålenes løfte ”Leave No One Behind” bliver holdt. Der blev sat fokus på marginaliserede menneskers vilkår og rettigheder og alle kunne bidrage med egne erfaringer, høre mere om udfordringerne og selv være med til at give gode råd.

Konkret formede aktiviteten sig som en stor workshop, hvor alle 8 borde i teltet havde fokus på hver sin gruppe, som risikerer ikke at blive inkluderet i beslutningsprocesser, der vedrører deres eget liv: Handicappede, unge, oprindelige folk, ældre, flygtninge, børn og aidsramte.

Globale Seniorer valgte at se på Verdensmål nr. 11 og især ældres adgang til de offentlige rum i byerne og i forbindelse med boligområder.

Globalt bor der i dag over 500 mio ældre mennesker (65+) i byområder. Tallet vokser hastigt på grund af den voksende migration til byerne, især i udviklingslandene. Her kan udfordringerne for de ældre for eksempel være dårlig gadebelysning, huller i vejene og mangel på grønne områder. I Danmark er udfordringerne trafikken og ufremkommelighed på fortov på grund af mange cykler og løbehjul samt mangel på bænke og mødesteder i forbindelse med for eksempel forretninger.

Når vi som ældre erhverver os en funktionsnedsættelse (svimmelhed, dårlig hørelse, nedsat mobilitet osv) oplever vi at vores mobilitet reduceres fra fuld mobilitet til ”mindre mobilitet” og vi begrænser os selv som en følge af den nedsatte mobilitet. Det medfører ensomhed og isolation for mange ældre mennesker, der derfor ikke gør brug af lokalsamfundet.

Inden Folkemødet havde Globale Seniorer indledt et samarbejde med 2 eksperter: Caroline Beck (http://bysenior.dk/) og overlæge Birgit Åbom, (palliativ behandling ved Roskilde Hospital) deltog som eksperter ved vores bord. De udtalte, at der er stor sammenhæng mellem indretning og strukturerne i byerne og borgernes sundhed – både den fysiske og den mentale: Det at man kan gå eller cykle en tur, at man er tryg i byrummet og at der er gode mødesteder vedligeholder folks sundhed.

Desværre er boligforhold og byrum er ikke optimalt indrettede for ældre mennesker, hvorved vi ekskluderes fra socialt samvær og er i risiko for ensomhed.

Ved bordet var der en konstruktiv diskussion, hvorunder der blev udtrykt ønske om større involvering af brugerne inden nye tiltag iværksættes, hvad enten det er førerløse biler eller indretning af fællesarealer i boligområder.

Eventen sluttede med at hvert bord udarbejdede et råd til beslutningstagerne. Ved Globale Seniorers bord blev anbefalingen:

Lav en National strategi til at sikre tilgængelige, bolignære og inkluderende offentlige rum, som planlægges i samarbejde med brugerne, også ældre

Link til videoen