Støtte til stærkere sikring af ældre?

af Maria Justiniano
Globale Seniorer

 

FN’s internationale ældredag
Dagen har i 2020 i 30 år sat fokus på ældres forhold

I år fejrer FN 75 års jubilæum – og FN’s internationale dag for ældre mennesker den 1. oktober – fejrer 30 års jubilæum. Det har nok aldrig været mere relevant at fokusere på ældre menneskers rettigheder og vilkår end netop i år, midt i en pandemi, der særlig rammer ældre på flere planer.

Ældre mennesker over 65 år er ikke ens. Vi lever under meget forskellige forhold, både internt i Danmark og i sammenligning med andre lande. Vi har meget forskellige ressourcer og udfordringer. Nogle er sårbare med kroniske og invaliderende sygdomme, mens andre er raske. De fleste af os har en rolle i forhold til børnebørnene og mange yder også en indsats overfor andre ældre, der er afhængige af hjælp.

Antonio Guiterres, generalsekretær i FN udsendte allerede i maj i år et politikpapir, der handler om Covid 19’ betydning for ældre mennesker. Papiret, FN’s Policy Brief blev omtalt her på Globale Seniorers hjemmesiden i indlægget Ældre risikerer ikke kun sygdom, men også fattigdom og isolation.

Guiterres understreger i et interview blandt andet, at ”ældre ikke skal behandles som usynlige eller magtesløse, men anerkendes for deres mange erfaringer og de mange måder de bidrager til samfundet på. Mange ældre er i arbejde og bidrager til familien, underviser og tager sig af andre.”

146 ud af 193 medlemslande – herunder Danmark – har underskrevet en støtteerklæring til politikpapiret, der blandt andet forpligter os til at arbejde for at fremme og respektere ældre menneskers rettigheder og værdighed. Men erklæringen udtaler samtidig en bekymring over voksende aldersdiskrimination og stigmatisering af ældre mennesker i en tid hvor international solidaritet på tværs af generationer er nødvendig.

Det er godt at Danmark støtter Guiterres’ politikpapir, nu håber vi på at Danmark også vil støtte en FN konvention, der sikrer ældres rettigheder. FN’s medlemslande har gennem 10 år diskuteret om – og i givet fald hvad – en konvention for ældre kunne indeholde. Måske har Corona åbnet øjnene for at en sikring er nødvendig?

Maria Justiniano
Publiceret den 1. oktober 2020

Stop aldersdiskrimination
Klik ind på HelpAge’s video herover