Støt en FN konvention for ældre

af Maria Justiniano, næstformand i Globale Seniorer

I dag fejrer vi FNs Menneskerettighedsdag. FN’s Menneskerettighedserklæring blev den 10. december 1948 underskrevet af 48 medlemslande og siden da er der også skabt konventioner, der beskytter rettighederne for grupper med særlige udfordringer: kvinder, indfødte folk, flygtninge, handicappede og børn.

menneskerettighederne

Hvad med ældres rettigheder
Har vi som ældre særlige udfordringer, eller kan vi bare henvise til at vi er dækket ind under den generelle Menneskerettighedskonvention? Globale Seniorer mener nej!

I Danmark har vi fået en Ældreminister, hvis mission er at sørge for, at vi som ældre kan se en tryg alderdom i møde. Det lyder jo godt og kommuner og politiske partier formulerer deres forskellige bud på ældrepolitikken. Dermed bliver de ældres rettigheder afhængig af de fremherskende politiske vinde – uden juridisk bindende rettigheder, som vi som borgere kan holde politikerne fast på.

I den aktuelle politiske konjunktur er FN’s konventioner oppe i luften – de er forældede og må tilpasses en ny tids udfordringer, siger kritikkerne. I den situation er er det op ad bakke at argumentere for en ny konvention overfor den danske regering. For regeringen og flertallet i folketinget vil det kun betyde nye besværlige bindinger og risikoen for et stigende udgiftspres.

Alligevel er det vigtigt at fortsætte agitationen for en ældrekonvention – vi behøver den.
En konvention for ældre vil forpligte folketinget til at overholde ældres rettigheder i den eksisterende lovgivning og til at forbedre lovgivningen, hvor vi halter bagud. Desuden skal en ældrekonvention sikre, at diskrimination mod ældre skrives ud af lovgivningen, så ældre sikres en værdig alderdom. Endelig skal den klargøre hvordan hver enkelt menneskerettighed gælder for os i vores alderdom.

aldersdiskrimination

Hvad skal en konvention indeholde
Globale Seniorer er siden november 2016 medlem af den internationale organisation HelpAge, som arbejder for en ældrekonvention. HelpAge har udarbejdet et grundigt, konkret udkast til, hvad en konvention kunne indeholde. Her er alene nævnte en række af forslagets områder, der kan studeres nærmere på dette linket herunder:
A convention on the rights of older people

– Retten til et liv i selvstændighed og til at beslutte over sit eget liv
– Retten til livslang uddannelse
– Retten til liv, altså at man sikres behandling mod sygdomme ligegyldigt, hvor gammel man er
– Retten til at dø i værdighed, hvor man ønsker det og med adgang til palliativ medicin
– Retten til at bo hvor man gerne vil som ældre, så man ikke skal tvinges ud af sit hus

Hvem gavner en konvention
Forekommer mange af de nævnte rettigheder indlysende og allerede sikrede i Danmark? Måske. Men helt anderledes forholder det sig i andre mindre velstående lande, især i udviklingslandene. Mange af os har en rest af den idylliske forestilling i os, at de ældre passes af familien og nyder stor respekt. Det billede holder ikke og er i opløsning. Det ikke længere er en selvfølge, at efterkommerne tager sig af den voksende ældrebefolkning. Der er ikke nogen samfundsomsorg for det flertal af ældre, som ikke har kunnet spare op til alderdommen og ikke længere kan klare sig selv.

En FN konvention vil være med til at sætte fokus på ældres universelle rettigheder og dermed skabe debat om emnet. Konventionen vil også kunne bruges som guide for stater til at beskytte ældres rettigheder, og som et redskab civilsamfundet kan bruge, når overtrædelser finder sted.

FNs arbejdsgruppe omkring ældres rettigheder
FN nedsatte i 2010 en arbejdsgruppe, Open-ended Working Group on Ageing, om ældres rettigheder. Arbejdsgruppen skal Arbejdsgruppen skal vurdere de eksisterende internationale rammer for menneskerettigheder for ældre herunder vurdere om der skal udarbejdes en international konvention for ældre – eller om ældres rettigheder er dækket tilstrækkeligt af de eksisterende konventioner.

I 2015 udpegede FN en uafhængig ekspert til at se på ældres rettigheder verden over. Eksperten, Ms. Rosa Kornfeld-Matte, afleverede sin Report of the Independent Expert til FN i september 2016 og fastslår, at ældre mennesker har en række særlige udfordringer med at få opfyldt deres rettigheder, og at disse udfordringer bør adresseres omgående. Desuden udtaler hun, at hun håber at FN’s arbejdsgruppe snarest vil forelægge et forslag, der indeholder et retligt instrument som kan fremme og beskytte ældres rettigheder og værdighed.

Arbejdsgruppemøde i december i New York
FN Arbejdsgruppens 7. session finder sted i New York i denne uge. Her vil HelpAge deltage, og Globale Seniorer er dermed indirekte repræsenteret. Du kan se dagsorden og link til livestreaming fra debatten på http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml. Det forventes, at den internationale ekspert får forlænget sit mandat og dermed kan styrke diskussionen omkring en konvention.

Den danske regerings officielle holdning til en konvention har indtil nu været, at ”ældres rettigheder er fint dækket ind allerede” – og de støtter ikke udarbejdelsen af forslag til en ny konvention.

Globale Seniorer arbejder på at påvirke den danske opinion og de danske politikere til at støtte op om en konvention ved at råbe op i medierne og ved at involvere andre danske ældreorganisationer i arbejdet. Vi har også holdt møde med Institut for Menneskerettigheder og har etableret en løbende kontakt til instituttet.

Vil du være med i arbejdet? Vi mangler hænder og stemmer, så meld dig til Globale Seniorers temagruppe: Ældre i Verden – kontakt Maria Justiniano: massif2013@gmail.com

Støt Kiberas ældre
stoet-kiberas-aeldreSamtidig med støtten til en ældre konvention vil jeg opfordre til, at vi også støtter ældres rettigheder og muligheder helt konkret. Det kan gøres ved at støtte Globale Seniorers indsamling til ældre i Kiberas slum i Nairobi, Kenya. Send dit bidrag til indsamlingen: “Danske seniorer hjælper ældre i Kibera”. Støt på reg.nr. 5301 konto 0264087

Link til yderligere information om indsamlingen

Publiceret den 10. december 2016