Store udfordringer for ældre i Kirgisistan

På studieturen til Kirgisistan i foråret 2014 besøgte en gruppe Globale Seniorer Help Age i Kirgisistan. Help Age er en paraplyorganisation hvor SL er én blandt mere end 140 medlemsorganisationer i 40 lande. Help Age arbejder for ældres rettigheder og vilkår Globalt.

Maria Justiniano, Globale Seniorer

På Help Ages kontor mødte vi landedirektøren Nazgul Asangohoeva-Baekoa,. projektmedarbejderne Gulya samt Nurdin Satarov, der tog godt i mod os og fortalte om deres arbejde.

Man kan roligt sige, at ældres forhold ikke er en prioritet for regeringen, der slås med mange andre udfordringer i det Centralasiatiske land: uddannelse og adgang til sundhed for alle, dårlige veje med mere.

Kirgisistans økonomi er afhængig af mellemgenerations indtægter fra arbejde i Rusland eller nabolandene: 1 mio ud af bare 6 mio kirgisere tjener penge og sender hjem til familien. Landet er også afhængig af, at 25% af alle ældre har deres børnebørn boende hos sig i en årrække.

Ifølge kirgisisk lovgivning er familien ansvarlig for at tage vare på de ældste og iflg kirgisisk tradition er det den ældste søn, der tager sig af dem og har dem boende i deres sidste år, hvor de ikke kan klare sig selv. Folkepension udgør ca. 400 kr. om måneden, langt fra nok til at dække udgifter til husleje, mad, medicin og brænde om vinteren, som er lang og kold.

Fra besøget på HA plejehjem i Bishkek, Kirgisistan. Eget foto.


 
Plejehjem
Alligevel sker det, at familier forlader de ældre, og at naboer ”indleverer” dem til et plejehjem. Det er forbundet med stor skam og smerte for de ældre at blive ”institutionaliseret”. Personalet er meget bevidste om de ældres skamfølelse og tilbyder psykologhjælp. Mens vi var i Kirgisistan arrangerede HelpAge et besøg for os på et plejehjem og her vi mødte en kompetent leder der var aktiv i forhold til at påvirke regeringens politik og dygtig til at skaffe både offentlig og private midler til at få centeret til at løbe rundt. Beboerne virkede glade og var faldet til i deres værelser, som de ofte delte med en anden. De fik mad 3 gange om dagen og kokken var tydeligt stolt over sit køkken og arbejde.

Generelt er socialrådgivere og SOSUer dårligt normerede og lønnede. En løn på ca. 800 kr om måneden er almindelig. Der er ingen status i at arbejde på ældreområdet og medarbejdere mangler derfor både motivation og viden om ældres behov og rettigheder.

To projekter
Help Age er en central aktør i Kirgisistan, når det kommer til advocacy overfor regeringen.
HA har i samarbejde med andre organisationer indsamlet data for at dokumentere ældres forhold, behov og rettigheder. Disse undersøgelser er blevet forelagt regeringen, der har taget positivt i mod dem.
HA fortalte om to konkrete projekter de kører nu. Det ene handler om at rokke ved en gammel tradition, bruderov, som stadig finder sted i dag. En ung pige antastes på gaden og tvinges ind i en bil af unge mænd, hvorefter hun skal giftes med en af dem. Hvis hun nægter eller stikker af, er det en stor skam for pigens familie. HelpAge projektet har som formål at gøre familien (både unge piger og bedstemødre ) opmærksom på vigtigheden af at de unge piger får en uddannelse og at de selv kan vælge deres partner. Ny lovgivning har skærpet straffen for bruderov, men traditioner kan som bekendt være svære at ændre.
 

Dosmat på 74, arbejder i sit plastik drivhus, hvor han gror tomater og agurker. Nok til at sælge og leve et sundt og godt ældreliv. Foto: fra Help Ages hjemmeside se adresse nedenfor.


 
Et andet projekt går ud på at hjælpe ældre med at spise sundt, dyrke grøntsager samt tilbyde diabetestests. Et voksende problem blandt ældre borgere i Kirgisistan er netop diabetes. Dette projekt køres på dagcenteret i Baluchi, hvor brugerne får gratis diabetes medicin og tilbydes en undersøgelse af stedets læge.

Det er op ad bakke for HelpAge i Kirgisistan at skaffe finansiel støtte fra internationale donorer. De mærker tydeligt at pengestrømmene går til konfliktramte i Mellemøsten, f.eks. Syrien. Hvis du vil læse mere om ældres forhold i Kirgisistan og donere til deres aktiviteter kan du gøre det her: https://www.helpage.org/where-we-work/eastern-europe-and-central-asia/kyrgyzstan/