National strategi der inddrager brugerne

Det anbefaler ældre fra workshoppen på Folkemødet 2019 for at sikre implementeringen af Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Debat om tilgængelig, sikre og inkluderende bolignære byrum. Foto PAA

På workshoppen ”Er verdensmålene virkelig for alle” var der trængsel ved bordet der havde ældre som emne. Workshoppen var arrangeret af en række CSO’er, der har interesse i forskellige målgrupper af borgere, som er i fare for at blive marginaliseret eller må se frem til et liv i isolation. Workshoppen blev gennemført i Verdensmålenes Telt på Folkemødet den 13. juni 2019.

Bordet for ældre tog udgangspunkt i Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, med fokus på delmål 11.7 som lyder:

Alle mennesker skal inden 2030 have adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige steder og grønne områder, især kvinder og børn, ældre og handicappede.

Senioranalytiker Caroline Beck.     Foto PAA

Der var en god debat ved bordet. Maria Justiniano fra Globale Seniorer sporede debatten med fin ekspertstøtte fra kulturanalytiker, seniorrådgiver Caroline Beck.

Bordet præciserede, at der er et stort underskud af bolignære offentlige rum og grønne områder og det tilføjede to væsentlige anbefalinger til implementeringen.

– Det er ikke tilstrækkeligt at sikre delmålet opfyldt i nybyggeriet. Man må udarbejde en national strategi som kan sikre, at verdensmålet implementeres i alle områder af byer og lokalsamfund, også i den ældre bel af byerne, det er ofte her behovet er størst!

– De nævnte brugergrupper – særligt kvinder og børn, ældre og handicappede – skal medinddrages direkte i udarbejdelsen af strategi og de konkrete planer. Ingen fagfolk, embedsmænd eller politikere kan erstatte de erfaringer som kun brugergruppen selv høster. Måske banalt, men desværre en helt nødvendig tilføjelse.

Povl Anker Andersen
Publiceret den 27. april 2019