Brug de ældres erfaringer

Leaving no one behind

 
I anledning af FN’s ældredag 2017 skriver Maria Justiniano ud fra temaet “Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaringer, ressourcer og indsats i fremtidens samfund? Hun skriver om sammenhængen til FN’s verdensmål og om Globale Seniorers aktiviteter.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Ulandssekretariatet ©

 
Rundt omkring i verden er der mange forskellige tilgange til at inddrage ældre i samfundet og gøre brug af vores evner og kræfter. I Danmark er det muligt at bidrage i mange sammenhænge – for eksempel frivilligt arbejde med unge, flygtninge, andre ældre eller være aktiv i politik. Vi mener også, der er behov for at ældre inddrages og involverer sig i planlægningen af fremtidens byer og samfund.

For at vi kan bidrage aktivt til samfundet, kræver det at der er adgang til gode sundhedstilbud, pension og retslig beskyttelse så vi undgår diskrimination. Disse goder er selvsagt ikke en selvfølge i udviklingslande, så der er et stort arbejde at gøre for at opnå bare nogle af goderne. Globale Seniorer arbejder qua vores medlemskab med Help Age for at påvirke danske aktører til at støtte en international FN-konvention for ældre. Læs mere om indssatsen for en FN-konvention
 
I udviklingslandene glemmes ældre på landet ofte af de unge i byerne, lukkes ude fra deltagelse i samfundet i byerne eller udsættes for diskrimination.
Mellem 2015 og 2030 forventes det, at antallet af verdens ældre (60+) stiger med 56% – fra 901 mio til mere end 1,4 mia. Der vil på verdensplan være flere ældre end unge i alderen 15-24.
Verdensmålene lover, at ingen vil blive glemt (”left behind”). Dermed bliver det klart, at behovet for at gøre brug af ældres – vores – ofte oversete ressourcer ikke alene er vigtigt for ældres velbefindende, men direkte nødvendigt for en bæredygtig udviklingsproces.
Globale Seniorer er et netværk for ældre, der vil være aktive og deltage i de aktiviteter vi sammen planlægger. Globale Seniorer er derfor et godt eksempel på hvordan vi ældre bruger vores erfaringer og ressourcer både nu og i fremtiden.

“Kender du Verdensmålene?” spurgte Globale Seniorer folk på den Røde Plads på Nørrebro

Tema’et i år sætter også dagsordenen for sammenhængen mellem at gøre brug af ældres erfaringer og ressourcer til at opnå 2030 Verdensmålene/bæredygtighedsmålene, de såkaldte Sustainable Development Goals (SDGs). Her forsøger Globale Seniorer at yde deres bidrag til at støtte og udbrede kendskabet til verdensmålene. Vi har delt oplysnings materiale ud om målene flere steder i København, en arbejdsgruppe har lavet en foto-udstilling, der åbner d. 4. oktober i Helsingør m.m.
Så lad dagen i dag være en påmindelse om at vi skal blande os i diskussioner, bruge vores erfaringer og
ressourcer både politisk og privat, samt være aktive i
blandt andet Globale Seniorer.

Maria Justiniano
28. september 2017