Ældres rettigheder er ikke tilstrækkeligt sikret

– Ældres rettigheder er ikke tilstrækkeligt sikret i det eksisterende system, sagde repræsentanten for FN’s højkommissariat for menneskerettigheder på den 8. session i FN’s arbejdsgruppe om aldring i New York. Der mangler et specifikt instrument, der kan samle og styrke ældres position
 

Mira fra Serbien og Ruth fra Chile deltog begge i OEWG
i New York i juli i år (unsdn.org)

 
FN’s arbejdsgruppe om ældres rettigheder holdt i juli i år sin 8. session i FN’s hovedkvarter i New York. Arbejdsgruppens formelle navn er The Open-Ended Working Group on Ageing, ofte forkortet til OEWG.
Mødet havde, som beskrevet i introduktionen, repræsentanter fra 32 lande, fra EU og 14 fra FN. Desuden var 33 civilsamfundsorganisationer og 14 Menneskerettighedsinstitutter fra hele verden repræsenteret på mødet.

To temaer
Temaerne for arbejdsgruppens 8. session var ”Vold, forsømmelse og misbrug” samt ”Lighed og ikke-diskrimination”. Adskillige lande, EU samt civilsamfundsorganisationer havde bidraget med input om situationen indenfor disse temaer i deres respektive lande. Talerne understregede, at der ikke er megen information tilgængelig, da det er forbundet med skam for ældre mennesker at melde vold forsømmelse og misbrug. Imidlertid vurderer WHO at hver sjette person over 60 år bliver misbrugt. Det løber op til næsten 141 millioner mennesker på verdensplan!

Men hvad ligger der egentlig i ”vold, forsømmelse og misbrug”? Det kan antage mange former: fysisk, psykologisk, social, økonomisk og sexuel misbrug – og det kan ske i familiens skød, på arbejdspladsen, på plejehjem, i media på nettet og kan udføres af en stor kreds, for eksempel: familiemedlemmer, omsorgspersonale, finansielle rådgivere med flere. I mange lande er der ikke adgang til at rapportere om misbrug og ældre er ikke bevidste om, at det er en mulighed. For eksempel er vold mod ældre kvinder ikke anerkendt som en forbrydelse i mange lande – og der blev indtil for nylig ikke indsamlet statistik på området for kvinder over 49 år. I det hele taget nævner FN systemet ikke et eneste sted, at misbrug mod ældre mennesker skal rapporteres.

Hvad angår retten til lighed og ikke-diskrimination så redegjorde den uafhængige FN ekspert på området for, at forbud mod aldersdiskrimination mangler et lovgrundlag i international lov. Det skaber problemer i mange lande. Hun understregede også, at kulturer tolererer dårlig behandling af ældre og påpeger, at der er behov for forebyggelse og kontrolmekanismer til at gøre noget ved problemerne, samt styrkelse af kvalifikationer hos fagpersonale.

Med hensyn til ældres ret til lighed og ikke-diskrimination blev det påpeget, at ud af 2500 anbefalinger fra FN nævner kun 0,8% specifikt ældres rettigheder. Ifølge repræsentanten for FN’s højkommissariat for menneskerettigheder (OHCHR) i Geneve hænger det sammen med at der mangler et specifikt instrument, der kan samle og styrke ældres position i det eksisterende system.

Næste skridt
Arbejdsgruppen besluttede at temaerne for det næste møde I 2018 bliver ”Autonomi og uafhængighed” samt ”Langsigtet og palliativ omsorg”. Sideløbende vil der blive arbejdet videre med at indsamle flere bidrag til de to temaer der blev diskuteret i juli i år. Ledelsen af Arbejdsgruppen vil udarbejde oplæg og spørgsmål til at belyse emnerne.

Der er gået 51 år efter vedtagelsen af den første FN traktat – så mon ikke det er på tide at udarbejde en konvention til at styrke ældre menneskers rettigheder?
Det mener i hvert fald mange civilsamfundsorganisationer, herunder Globale Seniorer.

Globale Seniorers hjemmeside følger udviklingen og vi bringer herunder links til flere relevante oplysninger på en række hjemmesider.

>>>      Læs om OEWG på FN’s hjemmeside
>>>      Resultatet af 8. session som AGE Platform Europe ser det
>>>      HelpAge: Towards a convention on the rights of older people

Maria Justiniano
5. august 2017