Ældrekonvention til debat i FN i april 2020

af Maria Justiniano
Gruppen Global Ældrepolitik

Vi vil gerne høre din mening om ældres adgang til arbejdsmarkedet. Er der diskrimination i ansættelsen og behandles vi fair på arbejdspladsen?

Og hvad med retsvæsenet, er det til at finde rundt i?


 
Det er to væsentlige emner, der skal til debat i FN, i OEWG on ageing, (Open-ended Working Group) den arbejdsgruppe, der hvert år gennem de sidste 10 år har diskuteret nødvendigheden af og muligheden for en konvention for ældre mennesker. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for alle FN’s medlemslande og en række civilsamfundsorganisationer. Hvert år udvælger FN to relevante og vigtige emner som skal indgå i en evt. konvention.

I 2020 skal det således handle om adgang til retsvæsenet/retfærdighed samt om adgang til arbejdsmarkedet for ældre.

Globale Seniorer støtter en konvention
Danmarks officielle holdning til en konvention er afvisende, med begrundelse i at den generelle konvention om Menneskerettigheder er dækkende. GS mener, at i en verden, hvor antallet af ældre mennesker vokser bliver det mere og mere nødvendigt at ældre ikke lades i stikken, men tværtimod sikres vore rettigheder ved at disse tydeliggøres i en særskilt konvention. (Læse også: Støt en FN Konvention for ældre). GS mødes årligt med Sundheds-og ældreministeriet sammen med Danske Seniorer og en repræsentant fra Ældresagens bestyrelse for at give vores syn på de to emner, der er på dagsordenen, inden ministeriet selv skriver sit svar til FN’ arbejdsgruppe.

Globale Seniorer kan også bidrage direkte til mødet i FN. Vi er akkrediteret – det vil sige vi kan sende skriftlige bidrag. Derfor vil vi meget gerne have input fra jer medlemmer om de to temaer senest d. 7. oktober. Nedenfor kan du se nogle af spørgsmålene.

Send dit bidrag
Du kan sende dine bidrag til eller kontakte Maria Justiniano, massif2013@gmail.com, hvis du vil vide mere. Du kan også få alle spørgsmålene på engelsk tilsendt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Ret til og adgang til retsvæsen, hvad er dine erfaringer eller kendskab?
– Er ældre sikret lige adgang til retsvæsenet? Er det muligt at komme i kontakt med retsvæsnet? Er der nogle særlige problemer ældre mennesker møder indenfor retsvæsenet? Hvor kan vi gå hen, hvis vi oplever diskrimination pga alder?

Ret til og adgang til arbejdsmarkedet, hvad er dine erfaringer og viden?
– Hvilke udfordringer har ældre mennesker, når vi gerne vil ind på arbejdsmarkedet i Danmark?
– Gøres der nok for at oplyse om efteruddannelse og for at etablere fleksible jobmuligheder for ældre?
– Findes der nogen særlige initiativer, der kan hjælpe ældre ind på arbejdsmarkedet?
– Er der diskrimination på arbejdsmarkedet både når ældre søger jobs og på arbejdspladsen?

Maria Justiniano,
Den 17. september 2019