Arbejdsgrupper


senest opdateret  20-06-2020

Globale Seniorers aktiviteter er struktureret i emnebestemte arbejdsgrupper. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i gruppernes arbejde. Møder i grupperne annonceres så vidt muligt på dette opslag, men er altid indkaldt pr. mail til de tilmeldte. Vil du deltage i en eller flere af grupperne, kan du tilmelde dig på mail til den kontaktperson, der er angivet for hver gruppe.

Arbejdsgrupperne træffer selv beslutning om deres arbejdsform og mødeaktiviteter, og temaerne afspejler de pågældende medlemmers aktuelle interesser og ressourcer. Nye temagrupper kan opstå eller eksisterende lukkes ned, alt efter hvad der er fantasi og kræfter til blandt medlemmerne.

Hver arbejdsgruppe udpeger en kontaktperson, som vi kalder “tovholder”, der står for kontakten til gruppen og for jævnligt at kommunikere, hvad der foregår af aktivitet videre i netværket. Tovholderne, andre repræsentanter for grupperne og bestyrelsen holder hvert halve år et “tovholdermøde”, hvor de drøfter de samlede aktiviteter og koordinerer mellem grupperne, og hvor forslag til nye emner og grupper kan komme til debat.


Arbejdsgrupper:

Europagruppen
Information,tilmelding til møder mm. kontakt Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.com
Europa er sammensat af blandede mennesker og materialer, og Europagruppen lægger vægt på at forstå de forskellige befolkninger, deres vilkår liv og syn på Europa. Gruppen gennemfører rejser for at mødes og samtale uformelt med ‘almindelige’ mennesker og borgergrupper. Se mere på opslaget Europagruppen.
 

Europas internationale institutioner – Paris rejsegruppen
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Per Bo:  perbo44@gmail.com
Gruppen er opstået som en rejsegruppe, der med skiftende besætninger har gennemført rejser til vigtige Internationale institutioner i Europa. Først til Geneve, siden til Strasbourg og i planerne for 2019 gælder det besøg i OECD og UNESCO i Paris i efteråret 2019. Gruppens arbejde består i forberedelsesmøder op til rejsen, der udbydes bredt.
 

Folke- og menneskeretsgruppen
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Nina Wernberg nina@privat.dk
Folke- og menneskeretsgruppen beskæftiger sig som temagruppe med at forstå og udbrede støtten til folkeret og menneskerettigheder og vurderer den aktuelle udvikling på området. Gruppen følger og diskuterer blandt andet den Europæiske Menneskerettigheds domstols afgørelser, de aktuelle konflikter i et folkeretligt perspektiv samt de udfordringer som retsstaten er konfronteret med – nationalt og globalt.
 

Globalisering TG7Globaliseringsgruppen
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Steffen Gøth: steffengothdk@gmail.com
Globaliseringsgruppen arbejder for regulering af globaliseringen – for mere effektiv og bedre fungerende politisk og juridisk regulering som alternativ til regulering via marked og militær. Globaliseringsgruppens aktiviteter omfatter oplysningsarbejde, debat og medieindsats
Se mere på opslaget Globaliseringsgruppen
 

nurilla-kyrgyzstan_313x118 (1)Global ældrepolitikInformation, tilmelding til møder mm. kontakt Maria Justiniano: massif2013@gmail.com
Gruppens arbejder med at forbedre rettigheder og vilkår for ældre i et internationalt perspektiv. Ældre er i mange samfund og internationale sammenhænge en gruppe, hvis forsørgelsesvilkår og sociale rettigheder er særligt presset og truet under globaliseringen. Samtidig er de en gruppe, som i de fleste samfund har meget ringe politisk indflydelse. Se mere på opslaget
Global Ældrepolitik
 

2000px-Flag_of_Iran_in_map.svgIran og Mellemøst gruppen
Kontakt Nina Ellinger: ninaellinger@gmail.com
Irangruppe blev etableret i efteråret 2016 og har siden planlagt og gennemføre en studierejse til Iran i 2017. Gruppen fortsætter nu, og vil bl.a. lære mere om Islam og forstå relationerne mellem forskellige sekter med fokus på Shia og Sunni.
Gruppen vil samtidig se over Iran-horisonten mod Mellemøsten og de centralasiatiske naboer for at forstå, hvilken rolle den centrale del af Asien har haft i historien, og hvilken den vil spille i fremtidens verdensorden – hvordan er det egentlig med den gamle og de nye Silkeveje? Se opslaget Iran og Mellemøst gruppen
 

Kirgisistangruppen
Kontakt Lars Steinov: lars@steinov.dk
Gruppen vil se og opleve et nyt – gammelt – centralasiatisk land, gennem lokal kontakt til unge kirgisere. Det sker ved at kombinere  kirgisiske studerendes behov for at praktisere deres engelskkundskaber med globale seniorers ønske om at få en lokal indgang til at lære Kirgisistan at kende. Turen planlægges i perioden fra 22. april – 19. maj 2019. Rapport om Kirgisistan rejsen i 2019
 

Ulande TG4Udviklingspolitisk gruppe
Info, tilmelding til møder mm. kontakt til Toni Solvieg Michelsen: tonmic@mail.dk
Gruppen blev etableret i 2013 med det mål at gøre brug af Globale Seniorers udviklings- og ulandserfaringer. Emnet for gruppen er siden fokuseret til et fokus på udviklingspolitik ikke mindst på baggrund af de store forandringer, der er sket med den statslige udviklingsbistand bl.a. i skyggen af de store flygtningestrømme.
 

Verdensmaal_Ikon18_dk_225Verdensmålsgruppen
Arbejder for at fremme FN’s 17 globale mål for en bæredygtig udvikling
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com
Gruppen er opstået i 2016 i forlængelse af Globaliseringsgruppens studierejse til New York med fokus på FN’s Verdensmål for en bæredygtig global udvikling. Verdensmålsgruppen har til formål både at følge med i, oplyse om og påvirke for at bidrage til, at Verdensmålene er implementeret i 2030. Arbejdet foregår pt. i tre undergrupper. Se mere på opslaget Verdensmålsgruppen.
 

Verdensmål, undergruppe: Formidling
Gruppen arbejder med en vandreudstilling om Verdensmålene til brug på biblioteker ol.
samt med en foredragsrække om Verdensmålene, som det er hensigten at kunne udbyde bredt.
Se mere om gruppens arbejde
For deltagelse kontakt Ellen Farr ef@globalskole.dk
 

Verdensmål, undergruppe: Aktioner, gøgl mm.
Gruppen arbejder med agitation om Verdensmålene.
Siden gruppen blev dannet, har den flere gange været “på gaden” med oplysning om verdensmålene, og den har årligt medvirket i Verdens Bedste Nyheders kampagne for Verdensmålene.
Vil du være med i gruppen så kontakt: Jens Asger Hansen; jah@munksoegaard.dk

2 responses

 1. jeg er gået ind i Europagruppen og gik så på GSs hjemmeside for at se info. om mødedatoer m.v. – men der er slet ikke nogen Europagruppe (bortset fra Strassbourg) – er det en forglemmelse?
  hilsen fra Ida

 2. Kære Ida-Elisabeth,
  Nej det er ikke en fejl, men langsommelighed – beklager.
  Nina har leveret et skriv om det, det ligger i web-redaktionen og det skal nok komme på.
  Indtil da må du ringe og orientere dig hos Nina eller andre i gruppen.
  Venlig hilsen Povl Anker

Skriv en kommentar eller relateret information

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s