Tehrans elektroniske musikscene

Globale Seniorers Iran & Mellemøstgruppe inviterer til møde om den elektroniske musikscene i Tehran. Oplæg af Malthe Folke Ivarsson, der som fotograf har rejst i Iran og dokumenteret især Tehrans elektroniske musikscene.

TID: Torsdag d. 14. november kl. 13:00 til 15:00
STED: FIC og Globale Seniorer, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Der er adgang til FIC og GS’ lokaler via indgangen midt for facaden ud mod Ramsingsvej, hvor der er skiltet med både FIC og Globale Seniorer. Ring på klokken til FIC og vent tålmodigt!

Tilmelding
Alle medlemmer af Globale Seniorer er velkomne! Husk tilmelding til Nina Ellinger på adressen ninaellinger@gmail.com senest tirsdag d. 12.11.2019

Om mødets indhold
Oplægget vil fortælle om livet som ung musiker i Iran. Hvilke udfordringer er der i at udgive musik og sætte koncerter op, når man lever under et præstestyre, der på den ene side er enormt konservativt, men også lidt efter lidt bliver nødt til at give efter for en ungdom der i høj grad ønsker et friere liv. Under oplægget vil der blive vist fotografier fra både festivaler og koncerter men også fotografier fra øvelokaler og dagligdagen i Iran.