Møde om Retten til livet og ytringsfriheden

Folke- og menneskeretsgruppen i Globale Seniorer inviterer til møde, hvor Nina Ellinger og Nina Wernberg hver vil præsentere en konkret sag ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol inden for henholdsvis området retten til livet og ytringsfriheden.

Det er tanken – gennem en længere møderække – at kaste lys over udvalgte specifikke menneskerettigheder, sådan som de fremgår af internationale konventioner.

Tid:     Onsdag den 10. november kl. 14 – 16
Sted:   Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

Byens Hus ligger 3-4 minutters gang fra Hellerup Station. Lokalet hedder “Store Claus” og ligger på 2. sal; der er elevator.

Tilmelding
Alle interesserede er velkomne til mødet men vi vil bede jer tilmelde jer pr. mail til nina@privat.dk inden den 8. november 2021.

Om mødets emne
Nina Ellinger vil gennem sagen Valentin Câmpeanu mod Rumænien illustrere betydningen af den europæiske menneskeretskonventions art. 2 i en sag om den rumænske stats svigt over for en 18-årig roma-dreng med alvorlige psykiske problemer og hiv, der døde på et neuropsykiatrisk hospital som følge af manglende omsorg og medicinsk behandling foruden vanrøgt. Hans sag mod Rumænien rejstes formelt af en rumænsk menneskerettigheds-ngo. Nina Wernberg illustrerer hvordan den europæiske menneskeretskonventions art.10 om ytringsfrihed blev påberåbt i den danske Baadsgaard & Petersen-sag, som drejede sig om to journalisters pressefrihed i forbindelse med dækning af en speget mordsag.

Indledningsvis giver Henrik Døcker et overblik over retspraksis i øvrigt fra Strasbourg-domstolen vedrørende de to nævnte menneskerettigheder.

Efterfølgende diskussion om sagerne og planlægning af kommende møder.

Putting human rights in the spotlight, News 18.07.2015, EEA and Norway Grants. Foto from Galda de Jos, jud. Alba 4, Romania, by Odeta Catana