Indlæg om ‘Presset mod konventionerne’

Kritikere skyder et ’varselsskud’ mod regeringens opgør med menneskerettighederne

 

Artikel publiceret den 10. februar 2017 i Information, signatur Sebastian Abrahamsen

“Når Danmark til november overtager formandskabet for Europarådets Ministerkomite, er det med ambitioner om at bruge formandskabet til at indlede et opgør. Et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som ifølge regeringen har udviklet sig til et snerrende bånd, som forhindrer Danmark i at føre sin egen politik. For eksempel når fortolkningen af konventionen forhindrer domstolene i at udsende kriminelle udlændinge som serieforbryderen Gimi Levakovic.
Den kroatiske statsborger fik sidste år lov til at blive i landet på grund af familiens tilknytning til Danmark.

Der er bare ét problem med de danske ønsker om et ’opgør’ med konventionen.
Danmark risikerer nemlig at åbne »Pandoras æske« for andre stater, som ønsker et væsentligt mindre fredsommeligt opgør med menneskerettighederne.

Det skriver tre kronikører i dagens Information (Link til kronik, GS-webred). Udenrigsministeren og justitsministeren er i dag indkaldt i samråd i Udenrigsudvalget for at forklare, hvad regeringen mener med, at der er »behov for at se kritisk« på fortolkningen af konventionen.

Kritikken i dagens kronik kommer fra den forhenværende danske ambassadør ved Europarådet Claus von Barnekow, tidligere medlem af Folketinget for Venstre Hanne Severinsen og Tobias Stadarfeld Jensen, som er tidligere ansat på Danmarks Europarådsrepræsentation.

De frygter, at statsledere i lande som Aserbajdsjan, Polen, Rusland, Tyrkiet og Ungarn, der læser konventionen, »som fanden læser Biblen«, vil benytte det danske initiativ til at indskrænke deres egne borgeres rettigheder.
»Der er utvivlsomt medlemsstater, som vil støtte Danmarks initiativ i håbet om at kunne svække efterlevelsen af rettigheder som forsamlings- og ytringsfrihed – måske også beskyttelsen mod tortur og dødsstraf,« skriver de tre.

Diskussionen om et opgør med konventionerne har taget fart i den seneste tid. Dansk Folkeparti har længe haft et ønske om at reformere Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Flygtningekonventionen.
Men siden tiden omkring folketingsvalget i 2015 er det blevet mere salonfæhigt blandt også mainstreampartier at argumentere for en omskrivning eller nyfortolkning af konventionerne. Særligt med udgangspunkt i det argument, at det skal være lettere at forhindre udlændinge i at komme til landet.

Politiken har tidligere beskrevet, at en repræsentant for den danske regering allerede har holdt et møde med det tyske justitsministerium, som dog afviste at bakke op om Danmarks opgør med konventionen.
Den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, har forsikret den svenske rigsdag om, at den svenske regering heller ikke vil støtte de danske ambitioner. I januar skrev hun i et svar til Christina Höj Larsen fra Vänsterpartiet:
 
»Ved et eventuelt møde [med den danske regering, red.], vil jeg forsikre om, at regeringen har til hensigt fortsat at værne om den europæiske konventions unikke rettighedssystem for fremtiden.«
Derfor kan de danske planer vise sig at slå fejl allerede inden, vi overtager formandskabet i Europarådets Ministerkomite.

SF’s ordfører for både udlændinge og EU, Holger K. Nielsen, er enig i kritikken i dagens kronik.
»Det vil være dødsensfarligt, hvis vi begynder at åbne op for at genforhandle menneskerettighedskonventionen,« siger han. Holger K. Nielsen mener ligesom kronikkens forfattere, at det skal være muligt at diskutere afgørelserne fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Men han frygter, at »barren kan blive sænket meget kraftigt«, hvis vi begynder at genforhandle selve konventionen.

Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, kalder det »så pokkers bagstræberisk«, at regeringen vil bruge det danske formandskab til at »svække menneskerettighederne fremfor for eksempel at arbejde for fælles europæiske flygtningeløsninger«.
»Det er det modsatte der er brug for,« siger hun.

Den konservative EU-ordfører, Rasmus Jarlov, forstår ikke kritikken.
»Konventionen er ikke nogen hellig tekst. Den er ikke perfekt, den er skrevet af mennesker, og den skal opdateres, så den passer til den tid, vi lever i,« siger han. Jarlov mener, at det er nødvendigt at opdatere menneskerettighedskonventionen, så den ikke længere – i samspil med flygtningekonventionen – giver flygtninge ret til at søge asyl i et europæisk land, så snart de har sat deres fod i det pågældende land.
»Det er direkte skyld i, at vi har tusindvis af mennesker, der drukner i Middelhavet hvert år.«
Han kan desuden ikke forestille sig, at der vil være flertal blandt de europæiske lande i Europarådet for at ændre konventionerne i så dramatisk en grad, som kritikerne frygter.”

Tilbage til flere indlæg Presset mod konventionerne