Kom forbi Salon K til en seriøs Brexit snak

Brexit – Good to see all the blocks in place. Foto by muffinn.(CC BY 2.0)

FIC arrangerer møde om:

UK UD AF EU

Mange politiske oplægsholdere med både indsigt og indflydelse. Vi er tæt på tidspunktet for mødet. Alligevel kan du stadig nå at tilmelde dig:

28. marts 2019 kl. 17.00-20.00
Salon K i Huset,
Rådhusstræde 13, 1466 Kbh K

Arrangementet er gratis. Forhåndstilmelding obligatorisk til: fic@fic.dk. Se også program

Debatoplæg om tidens massakrer

Henrik Døcker har skrevet debatoplægget Farvel til våbnene? Med udgangspunkt i den senere tids massakrer stiller han i et generelt perspektiv spørgsmålet, om det er muligt at forebygge så barbariske handlinger? Som svar appellerer han til alverdens undervisningsvæsener om at sætte tolerance på skoleskemaet, og til at begrænse adgangen til håndvåben.

>>>       Læs Henrik Døckers: Farvel til våbnene

Mødeinvitation: Er Kina en global magt?

Militæralliansen Shanghai Cooperation Organisation. By SejogoOwn work, Public Domain, Link

Globale Seniorer inviterer til møde med fokus på spørgsmålet: Er Kina en global magt? – intentioner, politik, realiteter. Mødet, der har oplæg af Professor Kjeld Erik Brødsgaard, Kina-studier, Copenhagen Business School, afholdes:

Tirsdag 26. marts kl. 13.00 – 15.00
Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58,
2200 København N

>>>      Mere om tilmelding og mødetema

En velbesøgt generalforsamling i GS

I torsdags mødtes 63 Globale Seniorer og 6 gæster fra andre NGO’er til generalforsamling i GS. Det blev et godt møde med et inspirerende oplæg af fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard om hvordan Europa kan bidrage til en global, bæredygtig udvikling. Resten af generalforsamlingen viste en imponerende aktivitet, både ift. den tid, der blev gjort status over, men også i forhold til aktivitetsplanerne for 2019-20.

>>>      Se omtale og foto fra generalforsamlingen
>>>      Se aktivitetsplanen for Globale Seniorer 2019-20
>>>      Se også FIC Europaaktiviteter, annonceret på mødet

Klar til generalforsamling 2019

Fra GS’ generalforsamling 2016

I morgen den 14. marts kl 10 ønsker formanden for Globale Seniorer velkommen til årets generalforsamling, som afholdes i Ældre Sagens ny hus i Snorresgade 17-19.
Der er tilmeldt 67 Globale Seniorer og 8 gæster til generalforsamlingen, det største antal fra vi stiftede Globale Seniorer i 2013 frem til i dag.
Inden den formelle del af mødet, holder fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard, MF (RV), et gæsteoplæg. Vi har for at åbne debatten op til EU-Parlamentsvalget i maj spurgt ham:

Hvilken rolle skal Europa spille i verdensordenen og
hvordan skal Europa bidrage til en global, bæredygtig udvikling?

Dagsorden, forslag til behandling og praktiske informationer her på opslaget:
>>>       Generalforsamling 2019.

Dagbog fra Manchester – 6. marts

I går den 6. marts var det Mogens Bredsgaard Andersens tur til på gruppens vegne at sende os et postkort med en beretning fra en ny dag i Manchester.

Her er vi paa skolebesøg på Chorlton High School. En god oplevelse med engagerede og velformulerede elever. Alle havde en afklaret (og negativ) holdning til Brexit. En afstemning på skolen havde vist at 99.2 pct. af eleverne var for remain. Ud over diskussion af Brexit gav besøget et indblik i engelske skoleforhold – ikke mindst de problemer en skole står overfor når 35 pct. af eleverne kommer fra hjem, der ligger under fattigdoms-grænsen.
Lige nu sidder vi og spiser indisk mad til forholdsvis mange kokkehuer.
På gruppens vegne Mogens

Dagbog fra Manchester – 5. marts

Nyt blad er vendt i Eurogropagruppens dagbog fra deres besøg i Manchester.


Udflugt til Oldham – en fattig forstad til Manchester. Her diskussion med labourborgmestersekretæren om konsekvenserne af Brexit for befolkningen i Oldham. Derefter frokost i Uppermill – en idyllisk rig forstad. Foreløbig har vi hovedsageligt mødt remainere og en leaver der har fortrudt. Nina Wernberg.
Eget foto.

GS’ Europagruppe researcher brexit

Hjemmesiden har fået postkort fra Ole Aabenhus, der fra den 4. til den 9. marts er i Manchester med Globale Seniorers Europagruppe.

Europa/Manchester gruppen hviler ud efter hård research om Brexit. Manchester har er glorværdig industrihistorie, men i dag er alle nervøse og venter på, hvad der vil ske 12. marts. o.
Eget foto.

Vi har spurgt gruppens tovholder, Nina Ellinger, hvordan gruppen arbejder.
– Vi arrangerer rejser til forskellige lande i Europa for at mødes med ”almindelige mennesker”. Gennem dialog og uformel snak med dem vi møder og med forskellige borger-grupper vil vi prøve at forstå folks vilkår, finde ud af hvordan de organiserer deres dagligdag, deres uddannelsesforløb, privatliv og professionelle liv, forklarer Nina Ellinger.

Vil du være med i GS’s aktiviteter på Folkemødet i 2019

Globale Seniorer inviterer alle interesserede medlemmer til opstartsmøde om aktiviteterne på årets Folkemøde på Bornholm fra den 13. til den 16. juni.
 
Opstartmøde tirsdag den 5. marts kl. 10.00 – 13.00
Danske Seniorers mødelokale, Griffenfeldsgade nr. 58, 2200 København N

Tilmeld dig mødet til Maria Justiniano pr. mail
Hvis du er forhindret i at deltage, men har lyst til at være med i forberedelse og realisering af aktiviteterne på Bornholm skal du også kontakte Maria.

>>>      Se mere om de ideer, der skal drøftes på mødet

Mandagsbaren holder vinterferie

En aflysning
Globale Seniorers mandagsbar mandag den 18. februar er aflyst på grund af vinterferie.

Men Globale Seniorers aktiviteter er ellers ikke lukket ned i næste uge. Møderækken om verdensmålene fortsætter og den 20. februar holder Lars Josephsen sit oplæg om Klima og energi. Har du i øvrigt husket at melde dig til generalforsamlingen den 14. marts?

Mere om mødet Klima og energi
Mere om Genralforsamling 2019