Kan Kirgisistan fastholde demokratiet?

 
Kirgisistan gruppen i Globale Seniorer inviterer til møde om Valg, demokrati og civilsamfund i Kirgisistan med oplæg af Kirsten Jørgensen og Charlotte Flindt Pedersen.

Mandag den 14. januar kl. 16:00 – 19:00
3F Chaufførernes Mødesal, Svanevej 22,
over gården, 2400 København NV

Kirgisistan er det eneste demokrati i Centralasien. Med fri presse, en stærk debatkultur, religions-frihed og et hav af civilsamfundsorganisationer. Men også ringe udsigt til økonomisk udvikling og samtidig en synlig islamisering af samfundet. Kan Kirgisistan fastholde sit demokrati?

>>>     Læs mere om mødet
>>>     Oneline tilmelding til mødet

Universel sundhedsdækning for alle!

I dag lancerer Help Age International rapporten “Global Age Watch Insight” i FN i New York

Et pensionistægtepar fra Kibera i Kenya, hvor Globale Seniorer har samarbejdet med Kibera Daycare Center

Det sker på den 12. december, som FN har udnævnt til “Universal Health Coverage Day”, efter generalforsamlingen i 2012 i en resolution opfordrede alle lande til at indføre universel sundhedsdækning, så alle har adgang til sundhedsydelser af god kvalitet og til at betale.

HelpAges’ rapport “Global Age Watch Insight” er offentliggjort på deres nye website Global AgeWatch.

Rapporten ser på ældre menneskers ret og adgang til sundhedsydelser og viser at denne ret i mange lande nægtes ældre mennesker. Rapporten viser samtidigt at indførelse af universelle sundhedsydelser, som vi kender det fra Danmark, kan bidrage til at forhindre at ældre menneskers udelukkes af samfundet. Rapporten har data om forholdene i 12 lande i Afrika, Asien, Mellemøsten, Europa og Latinamerika.

I 2013 offentliggjorde HelpAge International for første gang Global AgeWatch Index med data om ældres livskvalitet globalt. Index’et blev brugt til at presse regeringer verden over til at forbedre deres politik på ældreområdet. I dag har politikere og beslutningstagere brug for specifikke politiske anbefalinger relateret til aldring og ældre mennesker. Der er brug for nationale og regionale analyser af de konkrete forskelle og uligheder, der opstår når befolkningen ældes. Erfaringer, som påvirkes af køn, handicap, geografisk placering og andet. HelAge International - logo

Globale Seniorer er medlem af Help Age International

>>>      Download rapporten: Global Age Watch Insight

Støt menneskerettighederne

I dag, den 10. december, er det FN’s internationale dag for Menneskerettighederne

 
Der er mere end nogensinde brug for at markere støtte til Menneske-rettighederne, der i dag 70 år efter deres fødsel er udfordret overalt. Desværre også i Danmark, hvor den siddende regering ligefrem har formuleret en politik for at udfordre grænserne for menneskerettighederne, og alene på retorikken for længst har overskredet den.
 
Fokus på ældres rettigheder
Globale Seniorer har valgt at markere dagen ved at sætte fokus på ældres rettigheder.
Arbejdsgruppen om global ældrepolitik har udarbejdet et positionspapir: Om ældre mennesker og verdensmålene. Formålet er at synliggøre de behov der skal dækkes for at ældre mennesker får opfyldt FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig global Udvikling.

Globale Seniorer støtter, at der i FN-regi udarbejdes en konvention for ældre mennesker. Vi følger derfor det arbejde der gøres i FN’s arbejdsgruppe om aldring og har i papiret opsummeret de basale rettigheder, som vi mener skal sikres af en konvention for ældre menneskers rettigheder.

>>>      Læs GS’ positionspapir: Om ældre og Verdensmålene

Stemmer fra Afrika om Verdensmål 8: ”Decent Work”

Festus, Irene og Levi, unge fra Østafrika fortæller om betydningen af arbejder rettigheder og adgang til værdigt arbejde

 
Mødet er arrangeret af FIC og Mellemfolkeligt Samvirke
Tirsdag den 27. november 2018 kl. 18.00-20.00
Café Mellemrummet Ravnsborggade 20A, 2200 Kbh N

Do you think that EVERYONE deserves to work under proper conditions no matter in which part of the world they live? Do you think that women and men should be equally payed for work of the same value? What do you do when you have a degree but can’t get a job?
Come, hear the Voices from East Africa telling about Decent Jobs for All!

>>>      Se mere om begivenheden

Egyptens udvikling – fra Nasser til idag

General al-Sisis viser sig selv frem med pyramidalsk vægt sammen med Nasser og Sadat. Propagandafoto fra facebook

.

Iran og Mellemøst gruppen i Globale Seniorer har arrangeret et åbent medlemsmøde med titlen:

Egypten – fra Nasser til idag!
Tirsdag den 27. november kl. 13 til 15
i FIC Svanevej 22, 2.sal, 2400 Kbh. NV

Mødet indledes af Jakob Erle som fra 2011-2014 var direktør for det Dansk-Egyptiske Dialog Institut i Kairo.
 
 
>>>      Tilmelding og mere om mødet – gå til mødekalender

Indvielse af spritny vandkiosk i Kibera

Med åbningen af kiosken er der sat punktum for Globale Seniorers Kibera projekt

 
Tirsdag den 13. november blev den vandkiosk som Globale Seniorer har samlet ind til indviet. Det skete med en stor fest med med gæster fra kommunen, kirken og ældreorganisationer. Overskuddet fra vandkiosken går til Kibera Daycare Center, som driver kiosken.

Kiberagruppen i Globale Seniorer startede sit arbejde tilbage i 2014, og fik i februar 2015 kontakt til Kibera Daycare Center. Der er tale om et langt forløb der nu har fået en værdig afslutning. Maria Justiniano deltog i åbningen og beretter her om festen og det projekt, der nu er sat punktum for.

>>>      Læs Marias beretning “Vandkiosken kom i brug – Kiberagruppen lukker ned”

Positive pointer i amerikansk midtvejsvalg

Ilhan Omar speaking to supporters after wining Minnesota’s Fifth Congressional District race to become the first Africa-born person to be elected to the United States Congress. Photo: Mshale Facebook

Sven Herting fra Globale Seniorer mener, at den danske debat om det amerikanske midtvejsvalg kører alt for meget på Trump. Som om afstemningen alene havde én dimension: For eller imod Trump. For at skabe modvægt har han med Le Monde som kilde sendt hjemmesiden et indlæg om valgets positive pointer.
I indlægget skriver Sven Herting:

I sin udgave 8. november bringer Le Monde en analyse af det amerikanske valg, og påpeger her den markante stigning i valgdeltagelsen. Med 114 mio. vælgere i forhold til 2014, hvor der deltog 83 mio. vælgere ( NY Times’ skøn) var valget en stor sejr for demokratiet.

Endvidere peges der på de mange kvinder, der har fulgt i Condoleezza Rice’s og Hillary Clintons fodspor, og har engageret sig i aktiv politik. Alene i Repræsentanternes Hus er der nu omkring 100 kvinder ud af 435 medlemmer, ligesom andelen af kvinder i Senatet er vokset.

Minoriteterne er også markant stærkere repræsenteret i Repræsentanternes Hus. Således er der for første gang indvalgt repræsentanter for de amerikanske indianere, to amerindiennes. Ligeledes to kvindelige muslimer, hhv. en somalier og en palæstinenser. Ligesom også flere afroamerikanere og latinoer.

Valget har således resulteret i en meget anderledes Kongres end hidtil.

Sven Herting

Mødet med Kirsten Brosbøl om Verdensmålene

Nu rykket frem til kl. 9:30, men stadig 21. november

 
Det næste møde i Verdensmålsgruppens serie “hvordan går det med verdensmålene” er onsdag den 21. november, hvor MF(S) Kirsten Brosbøl kommer til debat med os om arbejdet med verdensmålene på Christiansborg.

Tid: Onsdag d. 21. november 2018 kl. 9:30 til 11:30
Sted: FIC, Svanevej 22, 2. sal, 2400 København NV

Tilmeld dig online her
Se lidt mere om mødet