Perspektiver på EU’s fremtid og rolle i verden

Åbningsmøde i Globale Seniorer med oplæg af Connie Hedegaard

 
Med mødet sætter vi fokus på EU’s fremtid og rolle i verden. Situationen i dag er selvfølgelig præget af Corona-pandemien, Brexit mm., men også af mere radikale forskydninger i den verdensorden og de politiske magtforhold, der har været dominerende siden 2. verdenskrig. Hvilken rolle kan og vil EU spille fremover, hvad er buddet på de demokratiske udfordringer internt i Unionen og hvordan kan EU leve op til de sociale- og klimapolitiske mål som indgår i FN’s Verdensmål?

Mødet afholdes mandag den 14. september kl. 15-17. Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com, senest 8. september. Mødet er det første fysiske møde i Globale Seniorer siden nedlukningen i marts og efter debatten om EU vil der være lejlighed til ef uformel ‘gensyns-snak’ med mulighed for at købe drikkevarer, snacks mm.

>>>      Mere om åbningsmødet

Verdens Bedste Morgen 2020

i år uden Globale Seniorers aktive medvirken, men vi håber at være tilbage næste år!

Globale Seniorer på Valby Station 9. september 2016

Fredag den 4. september er der igen uddeling i gader og stræder af Verdens Bedste Nyheder. Det sker, som altid, fra tidlig morgen. Globale Seniorer, har været med siden 2016, hvor vi har mødt morgenfolket ved Valby Station, har givet dem avisen og fået en snak om Verdensmålene. Men i år er vi ikke med….

Vi havde regnet med det, og også tilmeldt os, men efter nærmere eftertanke i lyset af Coronakrisen har vi besluttet, at vi ikke bør deltage. Hele ideen med uddelingen er, at vi skal komme tæt på folk og gerne gå i dialog med dem. Det mener vi ikke, at vi som netværk af seniorer med med mange i risikogruppen, er de rette til.

Vi har meddelt arrangørerne, Verdens Bedste Nyheder, at vi springer over i år, men håber at deltage igen fra næste år. Det har de fuld forståelse for. Hvis nogen af jer undrer jer over, at I ikke er blevet opfordret til at deltage i uddelingen i år, ved I nu hvorfor.

Vi håber at morgenen den 4. september bliver verdens bedste morgen og at den bidrager til at fastholde fokus på Verdensmålene – det er der brug for!

Lene Grønfeldt

.

Stop annektering af Palæstina

Postkort fra en demonstration mod Israels nye regerings planer om at annektere Palæstina

 
Nina Ellinger og Viggo Brun deltog sidste lørdag i en regnvåd demonstration mod Israels planer om en ulovlig annektering af Palæstina. I postkortet fra demonstrationen, kræver de handling fra danske politikere og EU og i Globale Seniorers Mellemøstgruppe diskuterer vi, hvordan vi bedst kan understøtte det krav.

Læs Nina og Viggos postkort:
En varm sag på en våd dag

Hvordan påvirker Corona-pandemien verdens børn?

Foto fra unicefs hjemmeside unicef.dk/om-unicef/

Globale Seniorer har takket ja til et tilbud fra FN’s børneorganisation, unicef, om at afholde et møde, hvor unicef får lejlighed til at præsentere arbejdet med børns rettigheder. Ida Svenningsen, der skal holde oplægget, beskriver det sådan her:

I lyset af FN’s Verdensmål blev børnekonventionen vedtaget i 1989 og underskrevet af 190 lande. På baggrund af denne vil UNICEF i dette oplæg dele vores arbejde og hvorfor vores arbejde for alle verdens børn er vigtigt. Vi vil tale om hvordan en global krise som Corona påvirker børnene og hvad vi gør for at arbejde imod de enorme konsekvenser en sådan krise har for børn rundt i verden.

Mødet afholdes som et webmøde på Zoom for interesserede Globale Seniorer:
Fredag 7. august, kl. 10.

Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com er obligatorisk. Tilmeld dig hurtigst muligt og senest tirsdag den 4. august. Du vil ved tilmelding modtage link, møde ID og password til mødet. Vi vil samtidig sende dig vores lille zoom vejledning for uøvede.

Efterlysning: Radikal politisk indsats for Verdensmålene

NGO’ernes Spotlightrapport 2020 om fremdriften for Verdensmålene er ude nu
 
Sidste tirsdag lancerede Globalt Fokus og 92-gruppen SPOTLIGHT-rapport 2020, om fremdriften i verdensmålene. Det skete fra et webseminar hvor tre politikere og en forsker var sat til at kommentere rapporten. Povl Anker Andersen deltog i webinaret og refererer til hjemmesiden:

”Jeg hæftede mig på webinaret ved to udsagn. Det ene fra seniorforsker Adam Moe Fejerskov fra DIIS, der konstaterede, at Coronapandemien har vist os, at radikal politisk handling er mulig og derfor efterlyste, at den mulighed også bliver brugt i forhold til indsatsen for at nå Verdensmålene. Han efterlyste også at NGO’erne har et mere radikalt hovedkrav til politikerne end kravet om en handlingsplan. Efter FN’s erklæring om, at de kommende ti år skal være ”Handlingens årti”, er det ikke proceskrav der er det vigtigste, men substantielle krav til politisk handling, mente han.

Det andet jeg med glæde lagde mærke til var, at både Adam Moe Fejerskov og Martin Lidegaard (RV) i deres oplæg understregede, at det ikke alene er vigtigt hvad Danmark selv gør for at nå Verdensmålene, men at en aktiv dansk indsats i de internationale institutioner er mindst lige så vigtig. Men det er desværre ikke lige der vi er, tænkte jeg med reference til Mette Frederiksens position i forhold til EU-budgettet og den manglende respekt for WHO som vi har demonstreret under Coronaen.”

Povl Anker Andersen

Hjemmesiden vil linke til et referat af webinaret når det foreligger.
>>>      Læs SPOTLIGHT-rapport 2020

Deltag i webinar om Verdensmålene: SPOTLIGHT rapport 2020

Lene Grønfeldt, Verdensmålsgruppen i Globale Seniorer skriver:

“Den 16. juni udkommer NGO miljøets årlige status SPOTLIGHT rapport – om Danmarks indsats og resultater for at opfylde Verdensmålene.

Globale Seniorer har igen i år været flittige bidragydere til rapporten, og vi udvider vores kompetenceområde fra år til år. I år har vi bidraget til målene: 1, 3, 8, 9, 10 og 11. De foregående år, er rapporten blevet offentliggjort på Folkemødet på Bornholm, og der har været forskellige events i den forbindelse. Sådan bliver det ikke i år – Corona krisen har lukket for det. Men budskaberne og rapporten skal jo ud, og det sker på denne måde:

Offentliggørelse den 16. juni – rapporten bliver bl.a. lagt på vores hjemmeside.
Webinar den 16. juni kl. 13,00 – 14.30
Kronik i et af de store dagblade.

Deltag i webinaret
Jeg opfordrer alle der er interesserede i vores arbejde med Verdensmålene, til at overvære Webinaret. Programmet omfatter indlæg fra: Trine Christensen, Amnesty Danmark; Adam Moe Fejerskov, DIIS; Martin Lidegaard, Radikale V; Marie Bjerre, Venstre og Signe Munk, SF.”

Meld dig – gerne hurtigt – på dette link, og se mere om webinaret på
>>> Invitation til Webinar om Verdensmålene

Lene Grønfeldt

Hvor blev retsstaten af under Corona-krisen?

I sit indlæg Demokrati på vågeblus stiller journalist og forfatter Henrik Døcker spørgsmålet, hvor retsstaten er blevet af under krisen. Han giver os både et historisk perspektiv på ”nød bryder alle love” og ser nærmere på det retlige grundlag for den siddende regerings radikale indskrænkninger af vores forsamlings- og bevægelsesfrihed.

>>>      Læs Henrik Døckers indlæg: Demokrati på vågeblus

Fasthold Fokus på Verdensmålene og bekæmp COVID-19

un.org 23-03-2020: UN working to fight COVID-19 and achieve Global Goals

Lene Grønfeldt fra Globale Seniorers Verdenmålsgruppe skriver i sit indlæg om verdensmålene i en Coronatid. Baggrunden er FN’s årlige statusmøde, High Level Political Forum, HLPF) om fremdriften for Verdensmålene, som skal holdes i juli. Men ikke som det plejer i New York, meget er ændret og kun et mindretal af de delegerede deltager fysisk – resten er med online.

FN har til debatten udsendt udkast til den årlige ”Fremdriftsrapport for SDG’erne” og den giver et første billede af, hvad Coronakrisen kan betyde. – De Fremskridt, der er opnået for målene trues af Coronapandemien, konstaterer Generalsekretæren.

>>>      Gå til Lene Grønfeldts indlæg og link til rapporten

Blik for det globale – genlæsning af Lykketofts erindringer

Coronatiden har givet mange af os lejlighed til at læse og genlæse de bøger som hverdagen ikke levner ro til at fordybe os i. Per Bo har blandt andet genlæst Mogens Lykketofts Erindringer, holdning og handling fra sidste efterår, og deler her hvad han har fået ud af genlæsningen.
– Den er et godt bidrag til forståelsen af det politiske spil og ikke mindst et bidrag til, hvor vigtigt det er at have øjne og ører åbne for, hvad der sker uden for Danmarks grænser, da det påvirker os, hvilket vi desværre har fået anskuelsesundervisning i med Corona-krisen, skriver Per.

>>>      Læs Pers indlæg

Støt ældre i fattige og skrøbelige lande

Globale Seniorer har sendt opfordring til udenrigs- og til udviklingsministeren om støtte ift. Corona pandemien

 

Syrian Expatriate Medical Association informerer og uddeler sunhedsartikler i en flyftningelejr i Idlib, Syrien. Foto SEMA

Maria Justiniano, skriver til hjemmesiden:
– GS har I samarbejde med HelpAge rettet en henvendelse til udenrigsminister Jeppe Kofod og udviklingsminister Rasmus Prehn for at gøre opmærksom på sårbare grupper, der er særligt udsatte i forbindelse med Corona virus. En sådan sårbar gruppe er ældre mennesker. Ikke blot i Danmark, men også i udviklingslandene.
Vi synes det er vigtigt at Danmark lever op til sit internationale ansvar. Der bliver brug for ekstra støtte til de fattigste lande, som har utilstrækkelige sundhedssystemer, der ikke kan håndtere en Coronaepidemi.

Vi ved, at det netop nu diskuteres i udenrigsministeriet hvordan pengene skal kanaliseres til udviklingslandene. Hvilke lande skal tilgodeses og hvilke organisationer skal være med til sikre at Corona epidemien volder mindst skade. Danmark giver allerede en stor del af sin bistand gennem multilaterale FN organisationer, og man kan forestille sig, at en stor del af hjælpen vil gå til lande, hvorfra man kan forvente en stigende migration.

Maria Justiniano

>>>      Læs henvendelsen til ministrene

HelpAge er en international paraplyorganisation med 154 NGO’er fra 85 lande som medlemmer. Globale Seniorer er medlem af HelpAge og henvendelsen til ministrene er led i en kampagne i den europæiske gren af netværket.