Civilsamfund, reformbevægelse og kvinders forhold i Iran

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til møde om Civilsamfund, reformbevægelse og kvinders situation i Iran. Mødet afholdes:

Onsdag den 10, maj kl 13:30 til 16:00
Sted: FIC Svanevej 22, 2. sal 2400 Kbh. NV

Mødet har Janne Bjerre Christensen, antropolog, Ph. D. som indleder.

Janne har gennem mere end 20 år beskæftiget sig indgående med Iran. Hun har bl.a. skrevet Ph. D. om narkotika, afvigere og demokrati i Iran, og har siden forsket videre i civilsamfundsforhold i Iran på DIIS.

Janne vil i sit oplæg tage udgangspunkt i Irans historie siden revolutionen i 1979 og vil særligt tale om reformbevægelsen og kvinders situation. Janne svarer desuden gerne på spørgsmål om menneskerettigheder, unge mm.

Mødet er et led i Irangruppens forberedelser af en studierejse, men alle der interesserer sig for Iran’s udvikling i dag er velkomne. Tilmelding til steffengothdk@gmail.com senest mandag d. 8. maj.

Luftfoto af Teheran, By Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0

Regeringens plan for FN’s 17 verdensmål “For meget Danmark og for lidt verden”

Det skriver professor Ph.D. Steen Hildebrandt i sin anmeldelse af regeringens handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål, der blev lanceret den 30. marts i FN-Byen i København af udviklingsminister Ulla Tørnæs og finansminister Kristian Jensen. Med sin anmeldelse: ”Tænk hvis regeringen og dagspressen …” kritiserer Steen Hildebrandt samtidig pressens larmende tavshed i forhold til omtalen af verdensmålene og regeringens redegørelse.

>>>      Læs Steen Hildebrandt: Tænk hvis regeringen og dagspressen …

Tyndt flertal bag Tyrkiets autoritære vej

Efter valget i Tyrkiet har Povl Anker Andersen sendt to kommentarer til hjemmesiden. Han kommenterer hhv. udfaldet af folkeafstemningen og den sultestrejke som er i gang i de Tyrkiske fængsler.
 
Kommentarerne har den fælles pointe, at Europa skal stå solidarisk med de demokratiske kræfter i Tyrkiet og anvende enhver lejlighed til at fastholde det nuværende tyrkiske regime på deres forpligtelser i forhold til resttatsprincipper og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

>>>      Læs kommentaren: Et forudsigeligt ja, men med stor modstand
>>>      Læs Kommentaren: Sultestrejker i de tyrkiske fængsler
>>>      Læs OSCE observationens foreløbige resultater og konklusioner

Debatmødet “Konventionernes fremtid”

Globale Seniorer inviterer til debatmøde om konventioner:

Onsdag den 17. maj kl. 10.30 – 13.00
hos FIC på Svanevej 22, 2. 2400 København NV

Oplægsholdere er Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann, der alle tre har stor viden og erfaring fra arbejdet med internationale konventioner gennem hele deres arbejdsliv.

Maria Justiniano fortæller, at formålet med mødet er at opnå en større forståelse for hvad en konvention er, hvorfor vi egentlig har dem og hvad der er deres fremtid?
“I medierne debatterer de politiske partier om at ‘revidere og opdatere’ konventionerne. Det kan være svært at gennemskue hvad det handler om, men kom og bliv klogere på det, og stil spørgsmål til eksperterne”, siger Maria og fortsætter:

“Globale Seniorer er også udfarende i forhold til at påvirke Danmarks holdning til en FN konvention for ældre. Det er op ad bakke, og hvorfor er det egentlig det? Er tiden for konventioner ugunstig? Er konventioner blevet umoderne?”

Tilmelding til Maria Justiniano, massif2013@gmail.com

Læs også kronikken: Indleder Danmark et opgør med menneskerettighederne og de øvrige indlæg i debatten.

Presset mod menneskerettighedskonventionen

Globale Seniorer har gennem et stykke tid haft fokus på det stigende pres mod menneskerettighedskonventionen, både internationalt og herhjemme. Et led i behandlingen af emnet er vores åbne debatmøde den 17. maj i år med oplæg fra Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann.

I forbindelse med emnet har Claus von Barnekow, fhv. Ambassadør ved Europarådet, gjort Globale Seniorers hjemmeside opmærksom på den debat om konventionerne som han sammen med Hanne Severinsen og Tobias Stadarfeld Jensen har rejst i pressen i forbindelse med det forestående danske formandskab for Europarådet.

Vi bringer her deres kronik og tre andre bidrag i debatten. To fra dagbladet Information og endnu et indlæg fra de tre kronikører selv.

>>>      Læs kronikken og de øvrige indlæg
>>>      Se mere om debatmødet: Konventionernes fremtid

Internationale skatteforhold

Tirsdag den 2. maj kl. 13-15 holder Hanna Brejnholt Tranberg, skattespecialist hos Mellemfolkeligt Samvirke, et møde med og for Globale seniorer for at klæde os bedre på om international skattepolitik.

Vi har bedt Hanna Brejnholt Tranberg lave et oplæg  om de legale og illegale skatteforhold, og hvad der findes af tiltag og muligheder for at kontrolere og regulere de internationale finanser bedre.
 
ACTION AID UK CAMPAIGNING TO STOP TAX DODGING IN MALAWI
 
Der er god lejlighed til at spørge ind og blive klogere. Mødet er et led i globaliserings-gruppens møderække om globale handels og finansaftaler, alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Brug:
 
Online-tilmelding eller pr. mail til globaleseniorer@gmail.com

Mødet afholdes ved MS Fælledvej 12, 2200 Kbh. N, Bygning C (baghuset), Global Platform 1. sal.

De store persiske digtere

– Deltag i Irangruppens møde!

 
Åbent medlemsmøde arrangeret af Globale Seniorers Irangruppe:

Onsdag den 19. april kl. 13:30 til 15:30
I FIC/GS Svanevej 22, 2. 2400 Kbh. NV

Oplæg ved tidligere ambassadør
Ole Wøhlers Olsen.
De store persiske digteres værker bliver stadig læst og beundret i dag, og har haft enorm betydning for den iranske kultur og identitet under skiftende regimer, religioner og overherredømmer.
På mødet vil Ole Wøhlers Olesen fortælle om de store persiske digtere fra 940 til 1390 og deres historiske og kulturelle samtid.
Tilmelding pr. mail til ninaellinger@gmail.com senest 16. april.

EU er ikke et nulsumsspil

EU Roma Musei Capitolini close-up

Underskrivelsesceremonien for Rom-traktaten i Palazzo dei Conservatori på Kapitol-højen den 25. marts 1957. Foto: By Hadi CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons

 
 
I anledning af 60-års dagen for Romtraktaten modtog hjemmesiden i går dette synspunkt fra
Per Bo, formand for Globale Seniorer:

 
Nationale ledere fra EU’s medlemslande fortæller ofte, hvilke resultater de har opnået i forhandlinger i EU: Vi har fået særlige indrømmelser, vi har hentet en rabat på 1 mia. euro, vi har fået dit, og vi har fået dat. Og journalister fra den nationale presse viderebringer gerne det glade budskab. Man får indtryk af, at resultatet er opnået på bekostning af andre. Det er det nogle gange.

Men her på 60-årsdagen for underskrivelsen af Rom-traktaten er det værd at minde om, at EU fundamentalt set ikke er et nulsumsspil.

De seks lande, der underskrev Rom-traktaten vidste det. Tværtimod kunne de alle vinde først og fremmest ved at forbygge krig mellem hinanden, men også ved at udvikle et samarbejde, der kunne sikre ensartede regler, nedbryde toldmure og bidrage til øget vækst i et Europa tolv år efter afslutningen af anden verdeskrig.

Klar til Generalforsamling 2017

57 deltagere er klar til Globale Seniorers generalforsamling på torsdag den 16. marts. Bestyrelsen er glad for tilslutningen og glæder sig især til den gruppedebat, der skal udstikke kursen for den næste periode.

På generalforsamlingens opslag her på hjemmesiden finder du i højre spalte links til alle relevante dokumenter og bilag. Det samme ligger i print i den mappe, som deltagerne får på generalforsamlingen. Som sagt, vi glæder os!

Hvis du ikke har fået meldt dig til, men ønsker at deltage, kan du nå det endnu!

>>>      Link til online tilmelding
>>>      Gå til genralforsamling 2017 på hjemmesiden