Stop vaccine nationalismen

De rige lande har sat sig massivt på Covid-19 vaccinen

Tweet udsendt af bestyrelsen i Globale Seniorer den 18. januar 2021

Bestyrelsen for Globale Seniorer udsendte i går mandag et tweet, hvor den tager afstand fra, at de rige lande sætter sig på al Covid-19 vaccinen. Alle lande skal have adgang til vaccine, hvis det skal nytte noget, skriver de. Tweetet er gengivet herunder. Som argumentation og opbakning til den stillingtagen har Nina Ellinger, Finn Hansson og Povl Anker Andersen fulgt op med følgende indlæg:

De rige landes vaccine nationalisme kan forlænge pandemien

Demokratiet begynder med dig og mig

Abraham Lincoln taler ved Gettysburg, USA 1863

Henrik Døcker går i dette indlæg på strejftog i spørgsmålet om hvem der har forpligtelsen til at sikre, at vores demokrati er et folkestyre, for folket af folket og ved folket. Et strejftog fra Montesquieu, over den franske revolution til FN’s menneskerettighedserklæring og til nutidens Capitol Hill. Han giver selv svaret: Den ligger både hos den enkelte borger og hos statsmagtens udøvere.

>>> Læs Henrik Døckers indlæg

Slutspil i magtoverdragelsen i USA

Kupforsøget på Capitol Hill var en forudsigelig hændelse som konsekvens af et præsidentskab der systematisk har undermineret de demokratiske institutioner og støttet sig på militant, hvid ekstremisme. Heldigvis blev det afværget, men arven efter Trump er et dybt splittet Amerika.

Globale Seniorers Europagruppe var samlet virtuelt i dag i anden anledning. Men nattens begivenheder i Whasington DC trængte sig på og debatten om begivenhederne endte med følgende opfordring i et tweet:

Trump tilhængeres storm på US Capitol Hill, Washington, DC, 6. januar 2021. Foto: Sebastian Portillo

Global Seniors Europe working group states:
Terrifying coup d’état-attempt on Capitol Hill instigated by Donald Trump! We urge the new government to heal the divided country minimizing social, racial, and economic inequality #WeAreOne #CapitolHill #CapitolBuilding

Følg vores twitter konto: Global Seniors – @GlobalSeniorsDK og spred vores tweets.

Godt nytår 2021 til medlemmer, følgere og samarbejdsparter


 
Hjemmesiden ønsker godt nyt år 2021 med et foto fra en af vores aktiviteter. På trods af Corona-pandemien har vi i årets løb afholdt flere spændende arrangementer – nogle virtuelle, andre som traditionelle møder med fysisk deltagelse. Vi har meget bevidst både fulgt anbefalingerne om at holde fysisk afstand og om at undgå social isolation.

2020 var et skrækkeligt år og er derfor let at sige farvel til. Præsidentvalget i USA og færdiggørelsen af en Covid-19 vaccine blev dog lyspunkter ved afslutningen af året, der bringer håb for 2021.

Globale Seniorer håber at magtskiftet vil betyde større opbakning til det internationale samfunds institutioner og til et mere samlet træk for en bæredygtig global udvikling. SDG parolen Leave No One Behind betyder blandt andet at alle mennesker, uanset alder, social status og placering på kloden får lige adgang til vaccinen.

Med de ønsker bliver der også i det ny år meget at tage fat på for Globale Seniorer.

>>> Se også Per Bo’s nytårshilsen til Globale Seniorers medlemmer
>>> Læs “2020 – Året der gik”, en registrering af årets aktiviteter

Fire år med Trump – en lærestreg for Europa

USA’s præsidentvalg 2020. Foto: Wuestenigel, CC BY 2.0

Sådan lyder vurderingen i Per Bo’s kommentar til det amerikanske præsidentvalg, der får sin formelle afslutning på et møde i Valgmandskollegiet mandag den 14. december. Det sker efter at West Virginia torsdags, som den sidste af USA’s stater, officielt bekræftede resultatet af valget i staten.

>>> Læs Per Bo’s: Tanker ved et præsidentvalg

Styrket samarbejde med Danske Seniorer

Globale Seniorer er blevet kollektivt medlem af Danske Seniorer

Fra et samarbejdsprojekt på Folkemødet på Bornholm i 2018.
Arkivfoto.

Efter flere års positivt samarbejde har bestyrelsen indmeldt Globale Seniorer som kollektivt medlem i Danske seniorer. Med beslutningen bekræfter vi, at Globale Seniorer både nationalt og internationalt samarbejder så bredt som muligt med andre organisationer der har fokus på det internationale og eller på ældreområdet.

Vi glæder os til et tættere samarbejde, bl.a. om det projekt vi omtalte på hjemmesiden i sidste uge om udveksling af eksempler på ældreaktiviteter mellem Finland, Rusland og Danmark.

Vi håber også vi kan fortsætte generationsdebatten om verdensmålene som vi indledte på Folkemødet på Bornholm. Medlemskabet, tror vi, vil også skabe helt nye muligheder for samarbejde, der gensidigt kan styrke os. Vi får blandt andet en mulighed for kontakt til seniorer fordelt over hele landet. Med medlemskabet følger også en række praktiske og organisatoriske fordele som vi vil informere om i en senere mail til alle medlemmer.

Europæisk debat om ældreudfordringer

Virtuelt seminar i Help Age Europa Netværk 7-11 december 2020

 
Organisationen Help Age arrangerer i dagene 7-11 december et online seminar for det europæiske netværk, som Globale Seniorer er med i. Som medlemmer får vi en større stemme når det handler om ældres rettigheder og vi får adgang til information om det arbejde, der foregår i FN og EU.
I netværket møder vi organisationer fra Tyskland, England, Irland, Spanien, Italien, Sverige, Holland m.fl. og udveksler viden og inspiration.

Se mere om seminarets indhold i Oversigtsprogram og deltag, hvor du er interesseret.
Tilmelding til Maria Justiniano massif2013@gmail.com så modtager du link og dagsorden.

MERE OM HELPAGE

EuropaNyt springer december mødet over

Den 3. december 2020 afholder Globale Seniorer sammen med FN-forbundet konferencen Sociale rettigheder & grøn omstilling. Det sker på præcis samme tidspunkt som Europagruppen i Globale Seniorer normalt holder sit månedlige virtuelle EuropaNYT møde.

Ole Aabenhus og Nina Ellinger har meddelt at EuropaNYT af den grund springer mødet i december måned over og de anbefaler i stedet, at så mange som muligt deltager i konferencen Sociale rettigheder & grøn omstilling i Arbejdermuseet. EuropaNYT mødet afholdes næste gang torsdag den 7. januar 2021 kl. 10-12, skriver Nina og Ole og slutter med at ønske Godt Nytår til alle.