Internationale skatteforhold

Tirsdag den 2. maj kl. 13-15 holder Hanna Brejnholt Tranberg, skattespecialist hos Mellemfolkeligt Samvirke, et møde med og for Globale seniorer for at klæde os bedre på om international skattepolitik.

Vi har bedt Hanna Brejnholt Tranberg lave et oplæg  om de legale og illegale skatteforhold, og hvad der findes af tiltag og muligheder for at kontrolere og regulere de internationale finanser bedre.
 
ACTION AID UK CAMPAIGNING TO STOP TAX DODGING IN MALAWI
 
Der er god lejlighed til at spørge ind og blive klogere. Mødet er et led i globaliserings-gruppens møderække om globale handels og finansaftaler, alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Brug:
 
Online-tilmelding eller pr. mail til globaleseniorer@gmail.com

Mødet afholdes ved MS Fælledvej 12, 2200 Kbh. N, Bygning C (baghuset), Global Platform 1. sal.

De store persiske digtere

– Deltag i Irangruppens møde!

 
Åbent medlemsmøde arrangeret af Globale Seniorers Irangruppe:

Onsdag den 19. april kl. 13:30 til 15:30
I FIC/GS Svanevej 22, 2. 2400 Kbh. NV

Oplæg ved tidligere ambassadør
Ole Wøhlers Olsen.
De store persiske digteres værker bliver stadig læst og beundret i dag, og har haft enorm betydning for den iranske kultur og identitet under skiftende regimer, religioner og overherredømmer.
På mødet vil Ole Wøhlers Olesen fortælle om de store persiske digtere fra 940 til 1390 og deres historiske og kulturelle samtid.
Tilmelding pr. mail til ninaellinger@gmail.com senest 16. april.

EU er ikke et nulsumsspil

EU Roma Musei Capitolini close-up

Underskrivelsesceremonien for Rom-traktaten i Palazzo dei Conservatori på Kapitol-højen den 25. marts 1957. Foto: By Hadi CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons

 
 
I anledning af 60-års dagen for Romtraktaten modtog hjemmesiden i går dette synspunkt fra
Per Bo, formand for Globale Seniorer:

 
Nationale ledere fra EU’s medlemslande fortæller ofte, hvilke resultater de har opnået i forhandlinger i EU: Vi har fået særlige indrømmelser, vi har hentet en rabat på 1 mia. euro, vi har fået dit, og vi har fået dat. Og journalister fra den nationale presse viderebringer gerne det glade budskab. Man får indtryk af, at resultatet er opnået på bekostning af andre. Det er det nogle gange.

Men her på 60-årsdagen for underskrivelsen af Rom-traktaten er det værd at minde om, at EU fundamentalt set ikke er et nulsumsspil.

De seks lande, der underskrev Rom-traktaten vidste det. Tværtimod kunne de alle vinde først og fremmest ved at forbygge krig mellem hinanden, men også ved at udvikle et samarbejde, der kunne sikre ensartede regler, nedbryde toldmure og bidrage til øget vækst i et Europa tolv år efter afslutningen af anden verdeskrig.

Klar til Generalforsamling 2017

57 deltagere er klar til Globale Seniorers generalforsamling på torsdag den 16. marts. Bestyrelsen er glad for tilslutningen og glæder sig især til den gruppedebat, der skal udstikke kursen for den næste periode.

På generalforsamlingens opslag her på hjemmesiden finder du i højre spalte links til alle relevante dokumenter og bilag. Det samme ligger i print i den mappe, som deltagerne får på generalforsamlingen. Som sagt, vi glæder os!

Hvis du ikke har fået meldt dig til, men ønsker at deltage, kan du nå det endnu!

>>>      Link til online tilmelding
>>>      Gå til genralforsamling 2017 på hjemmesiden

Invitation til debat om et effektivt dansk bidrag til at nå verdensmålene

Asbjørn Andersen har skrevet til Globale Seniorers hjemmeside. Hans ærinde er, at påvirke den politiske debat – og meget gerne i en dialog med andre Globale Seniorer. Asbjørn giver selv sit bedste bud på, hvad der kunne være Danmarks mest effektive bidrag til verdensmålene.

>>>      Læs Asbjørns bud: “Ekstrem fattigdom bør og kan afskaffes inden år 2030”

– Vedtagelse af de 17 verdensmål har for mig, ligesom for mange andre, været det mest positive der skete i 2015 på den politiske scene, skriver Asbjørn. Efterfølgende har en del kommuner og virksomheder været meget optaget af, hvordan de på lokalt plan kan bidrage til målenes opfyldelse. Derimod har folketing og regering været fodslæbende og er langt fra på højde med de lande som vi ofte sammenligner os med.

Vi har mange forskelligartede erfaringer i globale seniorer, fortsætter Asbjørn. Så vi kunne måske komme med nogle bud på tiltag, som kunne inspirere vores politikere. Jeg giver her mit bud, men der er sikkert andre, der tilsvarende har endog bedre forslag. Hvis der er nogle som kunne være interesseret i at snakke lidt videre om, hvordan vi kan bidrage til den politiske debat, vil jeg meget gerne høre fra jer.

Læs Asbjørns bud og skriv gerne kommentar og måske kontaktoplysninger i kommentarfeltet under forslaget.

Debat om Globale Seniorers fremtidige aktiviteter

Deltag i debatten på generalforsamlingen torsdag den 16. marts fra kl. 10-13. Har du husket at tilmelde dig? Ellers vil vi opfordre dig til at gøre det nu!

IMG_1961Tilmeld dig generalforsamlingen online

Eller tilmeld dig pr. mail til:
globaleseniorer@gmail.com
 
 
 
 
 
Gruppedebat
Fokus på generalforsamlingen bliver en grundig gruppedebat om vores erfaringer igennem netværkets første fire år holdt op mod vores ønsker til de fremtidige aktiviteter. Som optakt får vi i plenum fire indlæg der relaterer til de hovedudfordringer vi har beskæftiger os med: Globalisering, Ældreforhold i verden, EU’s udvikling samt de udviklingspolitiske udfordringer. Om debatten og dens mål siger bestyrelsesmedlem Nina Ellinger:

Gruppedebatten skal rumme en kritisk refleksion over året der gik. Formålet med debatten er at gøre folk nysgerrige og give dem lyst til at deltage i arbejdet. Måske kan man også få lidt indtryk af hinanden i grupperne så man får lyst til at deltage i det globale arbejdsfællesskab.”

Nina uddyber sine udtalelser i et interview om Globale Seniorers aktiviteter, som en optakt til gruppedebatten på generalforsamlingen. Læs interviewet, der er linket til herunder.

Se mere om generalforsamlingen på opslaget her på hjemmesiden, hvor der er linket til alle relevante bilag til generalforsamlingen. Blandt andet er der linket til Bestyrelsens skriftlige beretning.

>>>      Gå til Generalforsamling 2017
>>>      Læs interview med Nina Ellinger om gruppedebat på generalforsamlingen

Vil du med til Iran til efteråret?

jame-mosque-of-yazd-iran-wallpaperGlobale Seniorers studierejse til Iran til oktober blev meget hurtigt overtegnet. Men nu er er det igen muligt at komme med, da vi har nogle ledige pladser – efter først til mølle princippet.

Iran besøget starter i Teheran og ender i Shiraz i syd. Turen varer 13 dage og foretages i bus. Afrejse København 17. oktober. – hjemkomst 29. oktober. Prisen er kr. 18.980 plus kr. 3.800 for enkeltværelse.

Har man har lyst at besøge den østlige del af Iran er der en tillægsrejse fra Shiraz – Marshhad – Teheran. Denne del varer yderligere syv dage med hjemkomst 5. nov. Den lange tur koster 29.800 kr. plus 5.500 ved enkeltværelse. Rejsebureauet Horisont står for den praktiske gennemførelse af turen.

>>>     Se det omfattende program

Der har allerede været en række arrangementer for rejsegruppen og andre interesserede. Flere følger her i foråret. Næste gang tirsdag den 14. marts kl 14-17, hvor professor emeritus Fereydun Vahman, Iransk Institut, Købennhavns Universitet, fortæller om iranske religioner.

>>>     Læs om mødets indhold, tilmelding mm.

Direktør Peter Frederiksen, Horisont Rejser, er også tilstede og fortæller om Iran-USA spændingerne, og hvad det evt. kan betyde for muligheden af visum til USA efter turistbesøg i Iran.

Vil du vide mere, kontakt Nina Ellinger
ninaellinger@gmail.com Telefon: 2575 1135.

Der er plads til 25 deltagere. Lige nu er vi 20. Endelig tilmelding skal være på plads senest 31. marts. Turen gennemføres, hvis der er min. 20 tilmeldte.

Foredrag: Iranian Religions

fereydoun-vahman-foto-3

 
Fereydun Vahman

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til foredrag af Professor Emeritus Fereydun Vahman.
Foredraget holdes på engelsk.

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 14:00 – 16:00.
Sted: FIC, Svanevej 22, 2.sal, 2400 Købehavn NV

Professor Emeritus Fereydun Vahman, Københavns Universitet, har undervist og forsket i iranske religioner og sprog i mere end 40 år. Han har skrevet en række bøger og videnskabelige artikler, der er udgivet på persisk, engelsk og dansk om bl.a Zoroastrisme, Bahai religionerne og folklore fra Kirman.

Professor Vahman var med til at grundlægge Dansk Iransk Selskab i 1979 og har i en årrække været formand for foreningen.

Alle Globale Seniorer, venner og støtter er velkomne. Tilmelding er obligatorisk via linket herunder. Deadline for tilmelding er fredag den 10. marts.

Online tilmelding her

Deltag i Generalforsamling 2017

IMG_1961Om godt en måned afholder Globale Seniorer sin 5. generalforsamling, og vi håber at du allerede har sat kryds i kalenderen ud for:

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 10 – 13
i Ældre Sagens lokaler, Nørregade 49, 1165 København K
 
 
Fra i dag finder du fast – øverst i højre side af forsiden – et ikon for “generalforsamling 2017”. Hvis du klikker ind på det, finder du en side, der bringer alle relevante informationer om generalforsamlingen: Dagsorden, tilmelding, baggrundspapirer og bilag.

Her fremgår det, at vi på generalforsamlingen i fire grupper skal have en grundig debat om netværkets aktiviteter og de indhøstede erfaringer. I den debat indgår blandt andet “2016 – året der gik” en kort opremsning af Globale Seniorers aktiviteter i 2016.

>>>      Gå til siden Generalforsamling 2017
>>>      Se “2016 – Året der gik”
>>>      Tilmeld dig generalforsamlingen