Fremtidens ældre i Europa

En konference om ældres forventninger, rettigheder og ressourcer

 
Torsdag 1. november 2018 kl. 12:30 – 17:00
hos Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25 Kbh V
Konferencen er arrangeret af Danske Seniorer, FIC – Forum for International Cooperation – og
Globale Seniorer.
 
Konferencen har bidrag af Dirk Jarré, præsident for EURAG – European Federation of Older Persons – og en række andre spændende navne, herunder politikere og organisationsfolk i konferencens debatpanel.

>>>      Se nærmere om program tilmelding mv.

Ældre i alle hjørner af Europa har et fælles træk: De lever længere, har et bedre helbred og bliver flere og flere. Den demografiske udvikling betyder store forandringer. Den giver de ældre nye muligheder og udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet og skaber langt mere differentierede behov og krav til velfærdsstaten. De ældre er ikke én ensartet gruppe, men mennesker med meget forskellige behov og ressourcer, der alle skal kunne favnes af velfærdsstaten. På Konferencen sætter vi fokus på, hvad det kræver af arbejdsmarkeds- og ældrepolitikken i Europa.

Aktionsdag for FN’s Verdensmål

#act4SDGS


Globale Seniorer var med på 2-årsdagen for SDG i Climat Planet, vi var med på Folkets Klimamarch, på folkemødet på Bornholm, som morgenduelige uddelere af Verdens Bedste Nyheder på Valby station og endelig på Kafé Kloden i Odense. (Foto klimamarch: Maria Rørbæk Wancher, øvrige: egne foto).

I morgen den 25. september er det global aktionsdag for at fremme Verdensmålene for en bæredygtig global udvikling. Det er præcis 3 år siden at lederne fra FN’s 193 medlemslande tiIsluttede sig de 17 Verdensmål.

I 129 lande og i mere end 900 byer vil over 1200 civilsamfunds organisationer i dag mobilisere til støtte for verdensmålene #act4SDGS.
I København gennemfører 3F og Arbejderbevægelsens Erhversråd i dag en konference på Arbejdermuseet og på Thorvaldsens Plads København er der fra 19:30 lancering af kampagnen ”Danmark for Målene” i Climate Planet, verdens største mobile globus.
Globale Seniorer støtter op om aktionsdagen og viser ovenfor en række foto fra de arrangementer, hvor Globale Seniorer det sidste år har været i aktion for Verdensmålene.

Spændende møder på vej

3-årsdagen for FN’s Verdensmål

25. september i Arbejdermuseets festsal kl. 10-13
Det har ellers ikke været fagbevægelsen der var i front i forhold til en bred debat om Verdensmålene. Derfor er det godt at se, at 3F i samarbejde med AE har inviteret til et offentligt møde med status over, hvor langt vi er kommet med målene i Danmark.
Arrangementet er gratis og tilmelding sker efter først-til-mølle, så skynd dig, hvis du vil have en chance. NB! Den 12. september er mødet allerede overtegnet og der er kun mulighed for plads på en venteliste

Følg link til program og praktisk info


Borgernes Europa Topmøde

7. oktober 2018 kl. 9-16 på Christiansborg

FIC inviterer igen i år til Borgernes Europa Topmøde. I år afholdes det med Tænketanken Europa som medarrangør.
Mødet vil have fokus på den aktuelle udvikling i EU og det kommende valg til parlamentet. Og så er det lykkedes at samle spidskandidaterne fra de forskellige partier og bevægelser til en paneldebat. Tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard deltager også i topmødet sammen med andre spændende navne.
Følg link til program og videre information


Og glem ikke Globale Seniorers egen mandagsbar

17. september kl. 15:30-17:30

Mødesalen 3F Købernhavns Chauffører, Svanevej 22, over gården

Få et glas og en god snak med os alle i Globale Seniorer. Vi håber mange har lyst at komme til uformelt sammenvær med plads til gode diskussioner og ideer. Øl, vand og vin til rimelige priser.

Gå med i klimamarchen 8. september


København lægger den 8. september gader til en klimamarch som er støttet af en stor del af de danske udviklings og miljøorganisationer.
 
Marchen finder sted på Global Action Day, hvor folk verden over er på gaden for at demonstrere solidaritet med alle, som kæmper for en ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed. Der varmes både op til Klimatopmødet i San Francisco her i september og fokuseres på, at social retfærdighed og ansvarlig klimapolitik er uløseligt forbundne.

Mødestedet er Bertel Thorvaldsens Plads Kbh. den 8. september kl. 13.00
Efter taler og musik går marchen igennem Københavns gader.

>>>       Læs mere på www.klimamarchkbh.com

Vi vil længere ud med fotoudstillingen om FN’s Verdensmål

Globale Seniorers fotoudstilling om FN’s 17 Verdensmål udstilles i weekenden på Det Fynske Folkemøde 2018.
Men der er også en dag efter folkemødet og for Globale Senjiorer handler det om at udstillingen kommer så meget og så langt omkring som muligt.

Derfor stiller vi udstillingen gratis til rådighed til dem, der har et godt formål med det. Har du det, så send os en mail om, hvad du ønsker. Vi hører også gerne fra jer, der i jeres netværk har kontakt til personer og organisationer, som I mener kan have glæde af udstillingen.
 
 
Se udstillingens indhold, praktisk info og om hvordan man henvender sig!

Der er åbnet for et spændende efterår

Det skriver Asbjørn Andersen i et indlæg om, hvordan han oplevede det første tovholdermøde i Globale Seniorer.

 
På generalforsamlingen i år blev det besluttet at holde to møder årligt, hvor bestyrelsen sammen med tovholdere og aktive fra arbejdsgrupperne drøfter de samlede aktiviteter. Første møde blev holdt op til sommerferien og initiativet
”Et nyt Europa – en ny gruppe i Globale Seniorer ”, omtalt på hjemmesiden 15. august, udspringer af mødet. Andre initiativer og resultater vil løbende blive omtalt på hjemmesiden.

>>>      Læs Asbjørns indlæg om Tovholdermødet

Når kvinder får vinger, vil verden flyve!

Meld dig til ‘Verdens Bedste Morgen’ med Globale Seniorer

 
Globale Seniorer er igen i år tilmeldt uddelingen af Verdens Bedste Nyheder, en tidlig morgen i september! Uddelingen finder sted:
 
Fredag den 7. september kl. 7-9,
også i år ved Valby station

 
 
 
Siden vedtagelsen af verdensmålene i FN i september 2015, har den årlige avisuddeling haft verdensmålene som tema, og i år er der særligt fokus på mål 5: ligestilling mellem kønnene; årets slogan lyder som overskriften: Når kvinder får vinger, vil verden flyve!

Der bliver trykt 120.000 aviser til uddeling, og samtidig vil BT.metro med et oplag på 350.000, have VBN som omslag, så det er muligt at nå langt ud med budskabet. I år er der desuden et stykke chokolade doneret af Roskilde Festival, til uddeling – med slogan på pakken!

Giv en hånd med uddelingen
Det er tredie år i træk Globale Seniorer deltager i morgen uddelingen, for at være med til at udbrede kendskabet til Verdensmålene. Vi håber, at der også i år vil være rigtig mange der melder sig til at deltage i uddelingen. Du kan både gøre noget nyttigt, og efterfølgende hygge dig over en kop kaffe sammen med uddelingsholdet!

Vil du være med, så meld dig snarest muligt til Jens Asger Hansen,
på mail: jah@munksoegaard.dk

Sommeren er forbi nu – Mandagsbaren åbner

Den danske sensommer har indfundet sig med byger, blæst og blandede temperaturer! Med andre ord er hverdagen startet efter en lang hed sommer – som de fleste forhåbentlig har nydt.
I anledning af den lange tørke og de tørre ganer åbner Globale Seniorer Mandagbaren:

Mandag d 20. august 2018 kl. 15:30 – 17:30
FIC, Svanevej 22, det store lokale over gården , 2400 København NV

Vi minder om at øl, vin, vand, frugt og usunde snacks kan købes til rimelige penge og glæder os til at se så mange som muligt til snak og hygge på Svanevej 22.

Og det samme gentager sig samme tid, samme sted:

Mandag d. 17. september 2018
Mandag d. 19. november 2018
Mandag d. 21. januar 2019
Mandag d. 18. februar 2019

Et nyt Europa – en ny gruppe i Globale Seniorer

Vil du høre mere og sætte dit præg på arbejdsgruppen, så deltag i det første møde, der afholdes:

Tirsdag den 28. august kl. 13:30 til 15:00
i FIC, Svanevej 22, 2. sal 2400 Kbh. NV

Initiativer kommer fra tre medlemmer, der har sendt denne invitation:

“Vi er nogle globale seniorer, der godt kunne tænke os at lære Europa og vores europæiske medborgere bedre at kende. Vi vil gerne blive klogere på vores forskellige historiske, kulturelle, sociale og politiske baggage. Ikke mindst vil vi gerne vide mere om folks hverdag og de vilkår de lever under, Kort sagt vil vi gerne blive klogere på diversiteten og ulighederne i Europa. I sidste ende vil vi prøve at finde ud af hvad vi har til fælles i Europa – og hvilke tanker og forestillinger vi alle gør os om det overnationale EU og om udviklingen i det Europa som vi alle er en del af. Til det formål kunne vi tænke os at arrangere rejser til forskellige europæiske lande og arrangere formelle og uformelle diskussioner i små grupper for at snakke med hinanden – ansigt til ansigt.

Vi vil gerne lave en EU/Europa-gruppe, der beskæftige sig med mennesker i andre europæiske lande og ikke bare med institutioner i EU, selvom det selvfølgelig også skal have sin plads. Vil du deltage – og være med på at præge hvordan gruppen konkret skal fungere – så kom til vores første møde.

Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.com, 2575 1135,
Ole Aabenhus, oaa@openhousemedia.dk, 5353 9524 og
Viggo Brun, viggobrun@icloud.com, 5022 3831″

 
 
>>>       Mere om initiativtagernes tanker om gruppens aktiviteter
>>>       Tilmeld dig online