Mødet om verdensmålene i High-Level Political Forum i FN er afsluttet

 
Den 19. juli 2017 sluttede HLPF mødet (High-Level Political Forum) i FN.
De seneste dage var koncentreret om landenes fremlæggelse af deres fremdrifts-rapporter. Fra Danmark var det finansminister Kristian Jensen der forelagde den danske regerings rapport.

Som afslutning på det 14 dage lange forløb, blev der vedtaget en række erklæringer, der er linket til herunder:

>>>      Erklæring fra ministrene (Deltagerlandendes politiske repræsentanter)
(Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum and the High-Level Segment of the ECOSOC 2017 Session)

>>>      CSO’ernes holdning til ministrenes erklæring
(Civil society response to the Ministerial Declaration of the High Level Political Forum)

>>>      FNs afsluttende pressemeddelse
(HLPF wrap-up – call for more action on SDGs)

Globale Seniorer håber senere at kunne bringe en vurdering af mødet, set fra nogle af de danske CSO-deltageres side.

Lever Danmark op til Verdensmålene?

I dag, 12. juli, udsender en bred gruppe repræsentanter for danske CSO’ere en fælles rapport med titlen:
What will Denmark look like in 2030?
I rapporten giver de deres syn på Danmarks bestræbelser på at leve op til Verdensmålene.

Baggrunden for udarbejdelse af rapporten, er erfaringer fra samarbejdet om holdninger til regeringens handlingsplan og forberedelserne til mødet i HLPF/FN i disse dage.

Det er rapportens gennemgående tema, at selv om Danmark på mange måder står med et gunstigt udgangspunkt i forhold til arbejdet med verdensmålene, betyder det ikke at der kan “hviles på laurbærrene”.

Følgende citat er hentet fra rapportens indledning:

Our report challenges the widespread belief that
Denmark, by and large, already has achieved the
Sustainable Development Goals at home and that
Denmark’s main contribution is to export sustainable
solutions to help others implement them.

Rapporten gennemgår og bedømmer mål for mål Danmarks position, og supplerer med ialt 83 specifikke anbefalinger til, hvordan Danmark kan videreføre en positiv udvikling til opnåelse af Verdensmålene.

Som det fremgår af rapporten, er alle bidrag alene tegnet af enkeltpersoner og/eller organisationer, der er således tale om et tværgående samarbejde båret af et fælles ønske om at styrke arbejdet for opnåelse af verdensmålene, også i Danmark. Rapporten skal bl.a. stå som dansk input til mødet i HLPF i FN.

Vi i Globale Seniorer har samme ønske, og vi ser rapporten som et dokument der bl. a. kan bruges til interne diskussioner om GS’ videre arbejde med Verdensmålene.

>>>      Hent rapporten her!

Lene Grønfeldt

FN møde om fremdriften i Verdensmålene

Lene Grønfeldt, der er tovholder i Globale Seniorers Verdensmålsgruppe, har opdaterer hjemmesiden om mødet i New York. Lene skriver:
 
 
Mens medierne beskæftiger sig indgående med store og mindre emner i verden – G20 , Tour de France og årets Jazz festival – er det ikke meget man hører til en anden stor og vigtig begivenhed, der blev indledt mandag den 10. juli.

Det drejer sig om det årlige møde i High Level Political Forum (HLPF) under FN, hvor fremdriften for bæredygtighedsmålene skal diskuteres og bedømmes. Mødet løber fra den 10 – 19. juli.

>>>      Læs Lenes info om mødeindhold og forberedelser

Introduktion til Islamisk arkitektur

ved arkitekt, professor emeritus Hans Munk Hansen

 

 
 
Onsdag den 14. juni kl. 15-17
i FIC, Svanevej 22, 2., 2400 Kbh. NV

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til møde med introduktion til islamisk arkitektur, som den manifesterer sig i Isfahan. Alle Globale Seniorer og støtter er velkomne til mødet, der er arrangeret af GS’ Irangruppe. Tilmelding til Nina Ellinger pr. mail ninaellinger@gmail.com senest tirsdag d. 13.juni.

Hans Munk Hansen er arkitekt og professor emeritus i restaurering ved Kunstakademiets Arkitektskole. Ved siden af undervisningen har han gennem årene fra sin tegnestue i København stået for mange byggerier og restaureringsopgaver i og udenfor Danmarks grænser.

Det specielle ved Hans Munk Hansen er de erfaringer og den indsigt han har fået gennem mange års ophold og arbejde i udlandet, særligt i Mellemøsten og i Middelhavslandene. Han har drevet tegnestuer i Teheran, Beirut og Libanon og har stået for restaurering af gammel islamisk arkitektur bl.a. i Isfahan, som står hans hjerte særlig nær.

Hans dybe indsigt og begejstring for Islamisk kunst og arkitektur er smittende og mange har gennem tiderne nydt godt af hans omfattende foredrags og skribentvirksomhed. Hans seneste bog om Isfahan ligger netop nu i trykken hos Vandkunsten.

Foto: Viggo Brun

Postkort fra tværgående verdensmål dialog

Asbjørn Andersen deltog den 29. maj i et dialogmøde med Folketingets tværpolitiske netværk for at fremme vidensdeling og debat om FN’s 17 verdensmål.

Det var netværkets første offentlige dialogmøde med danske NGO’er. Mødet havde 150-200 deltagere, heraf 5 fra Globale Seniorer. For at dele de ideer, som mødet producerede, skrev og sendte Asbjørn samme dag et postkort til Globale Seniorer.

>>>     Læs Asbjørns Postkort

FN og verdensmålene

Fra FN’s 71. generalforsamling
til High-level Political Forum juli 2017

 
Globaliseringsgruppen i Globale Seniorer inviterer alle medlemmer og interesserede til møde om FN og verdensmålene:

Mandag 12. juni kl. 10:30 til 12:30
FIC, Svanevej 22, 2., 2400 Kbh. NV

 
 

På mødet vil Poul Brandrup rapportere fra sin deltagelse som NGO delegeret i den danske delegation på FN’s 71. generalforsamling i juli 2016.

Hvordan fungerede NGO’ernes deltagelse, delegationens forberedelse og repræsentation på generalforsamlingen? Hvad fik Globalt Fokus, og vi som Globale Seniorer, ud af det i forhold til vores arbejde med verdensmålene?

Poul vil derefter trække nogle tråde fra generalforsamlingen og frem til den tilbagemelding om verdensmålene, der skal være i FN’s High-level Political Forum til juli 2017. Hvad har den danske regering gjort, og hvad har CSO’erne gjort? Hvilke input og vurderinger ligger der fra Europæisk niveau? Debatten på mødet skal fortælle os, hvad vi skal vægte for at styrke processen i Danmark.

Tilmelding inden 8. juni på link herunder eller pr. mail til globaleseniorer@gmail.com
>>>      Online tilmelding

Tarja Cronberg om Iran

– den politiske situation, atomaftalen og
kvinders forhold

 

Globale Seniorers inviterer til møde om den politiske udvikling i Iran:

Mandag den 29. maj 2017 kl. 14-16
i FIC, Svanevej 22, 2. 2400 Kbh. NV

 
 
 
På mødet kommer Tarja Cronberg med en dugfrisk melding om den politiske situation efter valget den 19. maj i Iran.

Tarja Cronberg har arbejdet ved forskningsinstitutioner i både Finland, Sverige og Danmark med emner i relation til byudvikling, samfundsudvikling, og i de senere år især internationale forhold, fred og sikkerhed. Hun var medlem af det finske parlament fra 2003-2007 for det Grønne Parti, medlem af EU-Parlamentet 2011 – 2014 og her formand for EU-parlamentets stående udvalg for Iran.

Tarja har udgivet mange publikationer. Helt frisk er bogen “Nuclear Multilateralism and Iran – Inside EU Negociations”, se vedhæftede fil.

Alle Globale Seniorer og støtter er velkomne til mødet, der er arrangeret af GS’ Irangruppe. Tilmelding til Steffen Gøth pr. mail steffengothdk@gmail.com senest d. 24. maj.

Husk debatmødet: Konventionernes fremtid

Husk at tilmelde dig Globale Seniorers debatmøde om konventionernes fremtid:

Onsdag den 17. maj kl. 10.30 – 13.00
hos FIC på Svanevej 22, 2. 2400 København NV

Oplægsholdere: Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann, der alle tre har stor viden og erfaring fra arbejdet med internationale konventioner.

Tilmelding til Maria Justiniano, massif2013@gmail.com
Se mere om mødet i den oprindelige mødeinvitation.

Som appetitvækker til mødets emnekreds kan du også læse de to indlæg der er linket til herunder:

>>>     Henrik Døcker: Rend mig i konventionerne?
>>>     Claus von Barnekow m.fl.: Indleder DK et opgør med menneskerettighederne

Civilsamfund, reformbevægelse og kvinders forhold i Iran

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til møde om Civilsamfund, reformbevægelse og kvinders situation i Iran. Mødet afholdes:

Onsdag den 10, maj kl 13:30 til 16:00
Sted: FIC Svanevej 22, 2. sal 2400 Kbh. NV

Mødet har Janne Bjerre Christensen, antropolog, Ph. D. som indleder.

Janne har gennem mere end 20 år beskæftiget sig indgående med Iran. Hun har bl.a. skrevet Ph. D. om narkotika, afvigere og demokrati i Iran, og har siden forsket videre i civilsamfundsforhold i Iran på DIIS.

Janne vil i sit oplæg tage udgangspunkt i Irans historie siden revolutionen i 1979 og vil særligt tale om reformbevægelsen og kvinders situation. Janne svarer desuden gerne på spørgsmål om menneskerettigheder, unge mm.

Mødet er et led i Irangruppens forberedelser af en studierejse, men alle der interesserer sig for Iran’s udvikling i dag er velkomne. Tilmelding til steffengothdk@gmail.com senest mandag d. 8. maj.

Luftfoto af Teheran, By Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0