Hvad skete der på sommerens FN-møde om ældres rettigheder

Maria Justiniano har sendt hjemmesiden et indlæg om sommerens møde i FN’s åbne arbejdsgruppe om ældres rettigheder. Maria bygger sit indlæg på referater fra FN og fra vores samarbejdspartnere Help Age International og AGE Platform Europe, som har delt materiale og vurderinger fra mødet med Globale Seniorer.
 
Maria oplyser i sit indlæg, at Globale Seniorer nu er akkrediteret FN’s arbejdsgruppe og dermed kan give skriftlige input til møderne og selv deltage. Hun oplyser også at Globale Seniorer, sammen med det danske CSO-samarbejde for at fremme en ældrekonvention, har henvendt sig til ældreminister Thyra Frank om et møde.

Mødet i FN’s arbejdsgruppe om ældreforhold i 2019 får temaerne: Social sikkerhed (herunder forsørgelse) og Livslang læring (uddannelse, træning og kapacitetsbygning). Det er op til civilsamfundets organisationer at sikre at vi herhjemme får en debat blandt ældre om temaerne og at regering og kommuner lægger seriøse kræfter i at følge op på processen i FN’s arbejdsgruppe om ældres rettigheder.

>>>      Læs Marias indlæg Voksende støtte til en ældrekonvention

Den tilbageholdte tyrkiske kurder løslades

Hjemmesiden beskrev den 28. august at en tyrkisk kurder med eksil i Tyskland var blevet anholdt ved indrejse i Danmark. Vi frygtede at den danske anklagemyndighed var blevet misbrugt af Erdogan regimet til at at forfølge politiske modstandere og vi satte sammen med Helsinki Komiteen og Kurdisk Forum politisk fokus på sagen.

Den 1. august skriver Anklagemyndigheden, at Rigsadvokaten har besluttet at den tilbageholdte tyrkiske kurder ikke kan udleveres, men vil blive løsladt. Rigsadvokaten har desværre ikke ulejliget sig med en forklaring, men henviser til afgørelsen i en anden noget afvigende sag.

Vi vil fortsat gerne have en konkret forklaring. Vi vil gerne kunne udelukke muligheden for, at anklagemyndigheden ikke tidligt nok siger fra overfor Tyrkisk begærede arrestordre mod regimets politiske modstandere.

>>>       Nyheden fra Anklagemyndigheden hjemmeside
>>>       Se tidligere indlæg om sagen: “Løber Danmark Erdogans ærinder?”

Løber Danmark Erdogans ærinder?


 
 
 
 
 
Anholdt efter 20 års politisk asyl i Tyskland ved indrejse via Rødbyhavn
 
Foto: Andrys Stienstra CC BY-NC-SA 2.0
 

Dansk politi har på en Interpol arrestordre tilbageholdt en Tyrkisk statsborger med Asyl i Tyskland, da vedkommende ankom til den danske grænse via færgen til Rødbyhavn.

Globale Seniorer var i juni medarrangør af konferencen Tyrkiets valg – og europæernes ansvar. Arrangørerne har som opfølgning henvendt sig til de tre politiske indledere på konferencen Michael Aastrup, Mogens Lykketoft og Søren Søndergaard, og har opfordret dem til at følge sagen og sikre at den anholdtes menneskerettigheder ikke krænkes.

Vi frygter at Erdogan regimet misbruger det internationale politisamarbejde til at undertrykke de politiske frihedsrettigheder for en kurdisk modstander af regimet. Vores frygt er baseret i erfaringer fra tidligere sager (se henvendelsen). Vi håber at et politisk fokus på sagen kan bidrage til at sikre den pågældendes rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Sagen vil blive behandlet ved retten i Nykøbing Falster den 10. august i år.

>>>      Læs henvendelsen til Michael Aastrup, Mogens Lykketoft og Søren Søndergaard

Møde i FN om beskyttelse af ældres rettigheder

Fra den 23. til den 27. juli mødes repræsentanter for alle interesserede medlemslande, NGO’er og menneskerettighedsinstitutter for at diskutere mulighederne for at styrke beskyttelsen af ældres rettigheder globalt.

Årets møde vil fokusere på rettigheder på områderne: Selvstændighed og uafhængighed samt Pleje og palliativ behandling.

Globale Seniorer arbejder på at påvirke den danske opinion og få de danske repræsentanter til at støtte op om, at de ældres rettigheder styrkes med en konvention. Vi mener at den stillingtagen er i tråd med vores tradition for at være stærke forkæmpere for menneskerettighederne.

Help Age International, hvor Globale Seniorer er medlem, deltager på mødet i New York. I forbindelse med mødet har vi modtaget en række materialer.

Bak op om processen og vær med til at sætte en dagsorden for styrkelse af ældres rettigheder.

>>>      Se og del videoen herover om ældres menneskerettigheder
>>>      Læs rapporten Freedom to decide
>>>      Følg UN Web TV fra mødet, klik Live Now og find mærket #OEWG9

Er Danmark virkelig duks når det gælder Verdensmålene?

Det mente finansminister Christian Jensen, da han på folkemødet i torsdags præsenterede ministeriets rapport om fremdriften for Verdensmålene.
Christian Jensen nævnte eksempelvis det grønne område, klimaet, sundhed og det økonomiske område, men i det er hans lodret uenig med konklusionerne i den skyggerapport som Globalt Fokus og 92-gruppen har udarbejdet.

For at give det fulde billede af fremdriften bringer vi her link til ministeriets rapport og til den nye rapport fra Nordisk Ministerråd om status for SDGerne i Norden og landene omkring Østersøen.
Jeres webmaster hæftede sig især ved, at Christian Jensen på mødet committede sig kraftigt til parolen “Leave no one behind” og sagde, at der fortsat er meget at gøre for at nå målene i Danmark. Vi er enige med ministeren og skal love at holde fast i det.

>>>       Finansministriets fremdriftsrapport om Verdensmålene
>>>       Status for Verdensmålene omkring Østersøen (Nordisk Ministerråd)
>>>       Globalt Fokus’ og 92-Gruppens Skyggerapport

Globale Seniorer på Folkemøde

Du kan finde et par spor af Globale Seniorers aktivitet på årets Folkemøde på Bornholm fra den 14. til 17. juni

 

Der arbejdes på at blive klar til åbningen af verdensmålsteltet – foran GS’ plancher om Verdensmålene

 
Globalt Fokus har i år et Verdensmålstelt på Folkemødet i Danchells Anlæg (A2). Udvendigt lysende flot med de kendte farver fra ikonet for målene – “SDG-hjulet”. Indevendigt er teltet bl.a. dekoreret med plancher fra Globale Seniorers verdensmålsudstilling. Der sker fantastisk mange spændende ting i Verdensmålsteltet:

>>>     Se programmet for Verdensmålsteltet – og deltag!

Kaffe, kandis og konventioner
har vi kaldt en event om Seniorers rettigheder, som Globale Seniorer afholder sammen med Danske Seniorer. Sidstnævnte er værter for arrangementet i deres telt der er placeret på Kæmpestranden (J 16). Til kaffe med kandis håber vi at få en uformel debat og en opbakning til at støtte, at der vedtages en Ældrekonvention i FN-regi. Arrangementet finder sted fredag den 15. juni kl. 16:30.

>>>     Se mere om mødet – og deltag!

Implementering af verdensmål får kritik

I en ny rapport fra to store civilsamfundsnetværk, Globalt Fokus og 92-gruppen, gennemgås og vurderes den danske regerings arbejde med at implementere Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement. Resultatet af vurderingen er kritisk og belyser de udfordringer, som regeringen står overfor.

“Rapportens budskab er helt grundlæggende, at Danmark skal voldsomt op i gear for at nå i mål med verdensmålene i 2030”.

Det budskab er Globale Seniorer enige i, og det fremgår også af status for de mål, hvor Globale Seniorer har været bidragydere til vurderingerne og rapportens tekst.

>>>      Læs uddrag af pressemeddelelsen
>>>      Læs skyggerapporten

Mandagsbar flyttet til mandag den 11. juni

Mandagsbaren den 18. juni er aflyst. Men fortvivl ikke …  Vi holder den i stedet allerede
mandag den 11. juni kl 18-20.
 
Her kan du møde glade, aktive globale seniorer, som har holdt møde om eftermiddagen. Kom og få en snak om, hvad vi går og laver – eller kunne tænke os at lave sammen. Som sædvanligt vil du kunne købe kølig hvidvin, godt øl og brusende vand samt arabiske snacks og fladbrød for rimelige penge!

Det foregår på Svanevej 22, i det store mødelokale over gården. Hvis vejret holder kan vi måske flytte ud på den store terrasse. Velkommen til alle Globale Seniorer!

FNs Verdensmåls-pin kan købes igen!

verdensmåls-nål

Lene Grønfeldt har sendt hjemmesiden dette indlæg:
“Vi er flere, som længe har spurgt efter den fine nål som FN producerede ved lanceringen af Verdensmålene i 2015; men den har længe været udsolgt.
Nu kan den købes igen! Til den rørende pris af kr. 44,-.

Bestil den på: https://shop.unicef.dk/shop/accessories-83c1.html

Bær den selv – og så kan den jo også bruges til foræring til venner og bekendte, som endnu en ”reklame” for Verdensmålene!”