Virtuelle møder skal holde os i gang

Globale Seniorers bestyrelsen regner ikke med, at det vil være muligt at mødes igen fysisk før efter sommerferien, og foreslår derfor at vi i mellemtiden mødes i det virtuelle rum – Povl Anker Andersen refererer her fra bestyrelsen

Hvordan får vi gang i aktiviteterne igen? Det spørgsmål diskuterede bestyrelsen for Globale Seniorer på et virtuelt møde mendag den 11. maj. Regeringen har med fase 2 for at genåbningen af Danmark ikke ændret væsentligt på vores muligheder for en aktiv mødevirksomhed. Vi er fortsat placeret i en særlig risikogruppe og må ligesom andre ikke samles fysisk i grupper over ti personer og skal samtidig overholde afstandskravet. Først i fase 3 af åbningen, efter den 8. juni, er det planen at tillade forsamling af mellem 30 og 50 personer. Af samme grund har vores udlejer på Ramsingsvej besluttet fortsat at holde de store mødelokaler lukket.

Bestyrelsen vurderer, at der under alle omstændigheder vil gå frem til efter sommerferien før vi igen kan afholde medlemsmøder med fysisk deltagelse i Globale Seniorer.

Lysten til at komme i gang igen er omvendt meget stærk og bestyrelsen opfordrer derfor alle arbejds- og temagrupper til i mellemtiden i stedet at arrangere virtuelle møder om de emner de debatterer og arbejder med. Europagruppen lagde for med et møde i sidste uge i rækken ”Europa NYT”. Her fik 16 deltagere på Skype en spændende debat om hvordan vi kan udnytte krisen til at bygge et bedre fællesskab i Europa.

Bestyrelsesmedlemmer, som de sås på webmasters udkantskærm på et tidspunkt under mødet. Fra venstre mod højre: Povl Anker Andersen, Jette Steensen og i næste række Nina Ellinger og Per Bo. Alle ti medlemmer af bestyrelsen deltog og dukkede på skift op på skærmen.

Virtuelle møder kan være en udfordring, hvis man ikke har lidt øvelse. Heldigvis har mange globale seniorer prøvet det før, og det lykkedes selv de uerfarne at finde ind til omtalte Europa NYT møde.

Aktuelt bliver der testet en række forskellige systemer, og bestyrelsen vil som det næste sørge for at dele gode råd og anbefalinger om system, deltagelse og styring af de virtuelle møder.

Pointen er at virtuelle møder har et bredere perspektiv end at være mødeforum under pandemien. Det virtuelle rum giver også mulighed for at holde møder med deltagelse af interesserede og indledere, der ikke ville have mulighed for at møde frem på Ramsingsvej. Vi tror at det netop for seniorer giver masser af muligheder for at nå bredere ud, aktivere flere og lave mere interessante møder.

Bestyrelsen opfordrer på den baggrund grupperne til at gå i gang med at lægge planer for aktiviteterne. Selv vil den nøje følge faserne i regeringens plan for åbning for at se om det giver nye muligheder og melde tilbage, hvis det er tilfældet. Globale Seniorers udskudte generalforsamling vil først blive holdt når det igen er muligt at mødes fysisk, sandsynligvis i efteråret. Vi forventer at melde datoen ud efter bestyrelsens møde i juni måned.

Povl Anker Andersen
15. maj 2020

>