Medlemskab


senest opdateret 27-09-2018

Vil du være med i netværket
Globale Seniorer er et åbent netværk. Alle der støtter vores mål og værdier kan melde sig ind. Det eneste krav er, at du registrerer dig som medlem og indbetaler det årlige kontingent.
Medlemmer får tilbudt at deltage i netværkets møder, arrangementer og arbejdsgrupper. Du får samtidig alt den information, som netværket udsender.

Med medlemskabet bliver du også medlem i Fagligt Internationalt Center, FIC, hvor Globale Seniorer er kollektivt medlem. Det giver dig samtidig mulighed for at deltage i de FIC’s aktiviteter, du synes er relevante, og for at modtage deres informationer.

Som medlem af Globale Seniorer er du samtidig med i paraplyorganisationerne Help Age International og Globalt Fokus.

Meld dig ind pr. mail
Du bliver medlem af Globale Seniorer ved at sende følgende informationer på mail globaleseniorer@gmail.com
eller med posten til:
Globale Seniorer c/o FIC, Svanevej 22, 2. sal, 2400 Kbh. NV

1. Medlemskab – enkeltmedlem/medlem for par/prøvemedlem:
2. Navn(e):
3. Adresse:
4. Email:
5. Mobiltelefon:

Kontingent
Kontingentet er fra 2019 hhv.:
250 kr. årligt for enkeltmedlemmer og
400 kr. årligt for familiemedlemskab (par)

Aktuelt tilbyder vi, at du gratis kan blive prøvemedlem i 3 måneder.
Hvis du ønsker at fortsætte dit medlemskab, opkræver vi herefter kontingentet på hhv. 250 kr. for enkeltmedlemmer og 400 kr. for par. Kontingent opkræves for kalenderåret.

Kontingentet indbetales til vores konto i Arbejdernes Landsbank:

Reg. nr.: 5301
Konto nr: 0256173

Mærk indbetalingen kontingent, Globale Seniorer – og husk at angive tydelig afsenderinformation med navn, email adresse og mobilnummer!