Medlemskab


senest opdateret 15-02-2020

Vil du være med i netværket
Globale Seniorer er et åbent netværk. Alle, der støtter vores mål og værdier, kan melde sig ind. Det eneste krav er, at du registrerer dig som medlem og indbetaler det årlige kontingent.
Medlemmer får tilbudt at deltage i netværkets møder, arrangementer og arbejdsgrupper. Du får samtidig alt den information, som netværket udsender.

Med medlemskabet bliver du også medlem i Fagligt Internationalt Center, FIC, hvor Globale Seniorer er kollektivt medlem. Det giver dig samtidig mulighed for at deltage i de FIC’s aktiviteter, du synes er relevante, og for at modtage deres informationer.

Som medlem af Globale Seniorer er du samtidig med i paraplyorganisationerne Help Age International og Globalt Fokus.

Meld dig ind pr. mail
Du bliver medlem af Globale Seniorer ved at sende følgende informationer på mail globaleseniorer@gmail.com
eller med posten til:
Globale Seniorer c/o FIC, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

1. Medlemskab – Medlem/Prøvemedlem:
2. Navn(e):
3. Adresse:
4. Email:
5. Mobiltelefon:

Kontingent
Kontingentet er fra 2020 250 kr. årligt.

Aktuelt tilbyder vi, at du gratis kan blive prøvemedlem i 3 måneder.
Hvis du ønsker at fortsætte dit medlemskab, opkræver vi herefter kontingentet på 250 kr.
Kontingent opkræves for kalenderåret.

Kontingentet indbetales til vores konto i Arbejdernes Landsbank:

Reg. nr.: 5301
Konto nr: 0256173

Mærk indbetalingen kontingent, Globale Seniorer – og husk at angive tydelig afsenderinformation med navn, email adresse og mobilnummer!