Kontakt


Siden senest opdateret 30-12-2017

Globale Seniorer kan kontaktes gennem de kanaler der er listet herunder.
Hvis du ønsker mere information om hvem vi er og hvad vi laver, er du velkommen til at bruge de oplyste mobilnumre til formanden Per Bo eller til bestyrelsens sekretær Povl Anker Andersen.

Globale Seniorer
c/o Fagligt Internationalt Center
Svanevej 22, 2400 København NV

Email: globaleseniorer@gmail.com
web: www.globaleseniorer.com

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer foran EU-parlamentet. Fra venstre FC, PAA, GV, NIE, PB og MJ

Bestyrelsesmedlemmer foran EU-parlamentet. Fra venstre fc, paa, gv, nie, pb og mj

 

Bestyrelsen er på ialt 7 medlemmer samt 3 suppleanter der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmmerne vælges for 2 år ad gangen forskudt. Bestyrelsen tiltrædes desuden af en repræsentant for FIC, som er kollektivt medlem af Globale Seniorer.

Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen hhv. den 17. marts 2016 og 16. marts 2017. Bestyrelsen konstituerede sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 og fik følgende sammensætning:

Formand for Globale Seniorer:
Per Bo, formand, tlf: +45 2670 1944

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Maria Justiniano, næstformand
Ellen Farr
Nina Ilona Ellinger
Kaj Skov Frederiksen
Peter Højslev Petersen, kasserer
Povl Anker Andersen, sekretær, tlf: +45 2029 0232

Tilforordnet bestyrelsen fra FIC: 
Claus Larsen-Jensen

Suppleanter til bestyrelsen:
Finn Conrad, Irene Odgaard og Toni Michelsen

Bestyrelsens mødeplan

Bestyrelsen hører gerne gerne løbende om forslag til aktiviteter og kommentarer til afholdte arrangementer. Du kan se bestyrelsens vejledende mødeplan herunder, så du kan skyde dig ind på, hvornår bestyrelsen har mulighed for at behandle eventuelle spørgsmål eller forslag fra dig!

Vejledende mødeplan for 2018:
– Torsdag den 11. januar 2018
– Torsdag d 8. februar 2018
– Torsdag d 15 marts 2018

Generalforsamlingen 2018 er fastsat til torsdag den 15. marts