Kontakt


Siden senest opdateret 14-06-2020

Globale Seniorer kan kontaktes gennem de kanaler, der er listet herunder.
Hvis du ønsker mere information om, hvem vi er, og hvad vi laver, er du velkommen til at bruge de oplyste mobilnumre til formanden Per Bo eller til bestyrelsens sekretær Asbjørn Andersen.

Globale Seniorer
c/o Forum for International Cooperation
Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Email: globaleseniorer@gmail.com
web: www.globaleseniorer.com
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen er på ialt 7 medlemmer samt 3 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmmerne vælges for 2 år ad gangen forskudt. Bestyrelsen tiltrædes desuden af en repræsentant for FIC, som er kollektivt medlem af Globale Seniorer.

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, senest på generalforsamlingerne den 17. marts 2018 og den 14. marts 2019:

Formand for Globale Seniorer:
Per Bo, formand, tlf: +45 2670 1944

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Nina Ilona Ellinger, næstformand
Asbjørn Andersen, sekretær, tlf: +45 9393 6070
Peter Højslev Petersen, kasserer
Toni Solveig Michelsen
Kaj Skov Frederiksen
Povl Anker Andersen

Tilforordnet bestyrelsen fra FIC: 
Carsten Andersen

Suppleanter til bestyrelsen:
Jette Steensen og Nina Wernberg

Områder/arbejdsopgaver for de enkelte bestyrelsesmedlemmer vil blive endeligt fastlagt på bestyrelsesmødet den 29. august 2019. Der vil til den tid, fra dette sted på hjemmesiden blive linket til en oversigt over arbejdsfordelingen.

Bestyrelsens mødeplan

Bestyrelsen hører gerne gerne løbende om forslag til aktiviteter og kommentarer til afholdte arrangementer. Du kan se bestyrelsens vejledende mødeplan herunder, så du kan skyde dig ind på, hvornår bestyrelsen har mulighed for at behandle eventuelle spørgsmål eller forslag fra dig!

Vejledende mødeplan for 2019/20:
Næste møde er torsdag den 18. juni 2020

Mødeplanen har været suspenderet p.gr. af Coronakrisen,
hvor der i stedet har været afholdt virtuelle møder den 10. marts og den 11. maj.
En ny mødeplan vil blive vedtaget på bestyrelsens fysiske møde den 18. juni 2020