Kontakt


Siden senest opdateret 30-12-2017

Globale Seniorer kan kontaktes gennem de kanaler, der er listet herunder.
Hvis du ønsker mere information om, hvem vi er, og hvad vi laver, er du velkommen til at bruge de oplyste mobilnumre til formanden Per Bo eller til bestyrelsens sekretær Povl Anker Andersen.

Globale Seniorer
c/o Forum for International Cooperation
Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Email: globaleseniorer@gmail.com
web: www.globaleseniorer.com

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer foran EU-parlamentet. Fra venstre FC, PAA, GV, NIE, PB og MJ

Bestyrelsesmedlemmer foran EU-parlamentet. Fra venstre fc, paa, gv, nie, pb og mj

 

Bestyrelsen er på ialt 7 medlemmer samt 3 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmmerne vælges for 2 år ad gangen forskudt. Bestyrelsen tiltrædes desuden af en repræsentant for FIC, som er kollektivt medlem af Globale Seniorer.

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, senest på generalforsamlingerne den 17. marts 2018 og den 14. marts 2019:

Formand for Globale Seniorer:
Per Bo, formand, tlf: +45 2670 1944

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Nina Ilona Ellinger
Toni Solveig Michelsen
Asbjørn Andersen
Kaj Skov Frederiksen
Peter Højslev Petersen
Povl Anker Andersen

Tilforordnet bestyrelsen fra FIC: 
Claus Larsen-Jensen

Suppleanter til bestyrelsen:
Jette Steensen og Nina Wernberg

Bestyrelsens mødeplan

Bestyrelsen hører gerne gerne løbende om forslag til aktiviteter og kommentarer til afholdte arrangementer. Du kan se bestyrelsens vejledende mødeplan herunder, så du kan skyde dig ind på, hvornår bestyrelsen har mulighed for at behandle eventuelle spørgsmål eller forslag fra dig!

En vejledende mødeplan for 2019/20 vil blive vedtaget på næste bestyrelsesmøde den 20. juni 2019.