Generalforsamling 2021

Lagt op 7. september 2021

Dokumenterne til Generalforsamlingen er klar!
De vigtigste dokumenter til generalforsamling 2021 er nu klar til at blive set og downloaded her fra siden. Bestyrelsens beretning, årsregnskabet og handlingsplanen for 2021-22 kan du finde i højrespalten øverst her på siden under overskriften “LINK TIL DOKUMENTER …”. De næste dage frem mod Generalforsamlingen vil alle øvrige informationer også blive lagt op her.

Vi har ud fra hensyn til ressourcer og bæredygtighed valgt at springe papirudgaverne af dokumenterne til generalforsamlingen over. Vær derfor opmærksom på, at du selv må printe det ud du har behov for, eller medbringe en enhed, der kan vise dokumenterne digitalt.


Lagt op 15. august 2021

Deltag i generalforsamling 2021
Her følger invitationen til at deltage i Globale Seniorers 8. generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes:

Torsdag den 16. september 2020 kl. 10 – 13
I FOA’s Mødesal, Staunings Plads 1-3, 1790 København V

Tilmeld dig nu
Af hensyn til den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen, beder vi om forhåndstilmelding. Tilmeldingen kan ske online på linket herunder og sidste frist er fredag den 10. september.
TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING 2021

Deltagelse, stemmeret og kontingent
Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen.
Hvis du ikke har fået betalt dit kontingent for 2021 opfordrer vi dig til at gøre det inden generalforsamlingen. Det formelle krav til at stemme er, at kontingentet for året er betalt og at du har været medlem mindst 3 måneder.

Kontingentet er 250 kr. for 2021 og skal overføres til Reg. nr.: 5301, Konto nr: 0256173

Hvordan sætter vi ind for Verdensmålene? – et eksternt oplæg af Sara Krüger Falk
Inden den formelle generalforsamling har vi bedt Sara Krüger Falk, formand for 2030-Panelet og direktør i Global Compact Network Denmark, om et eksternt oplæg der giver os en status på fremdriften i Verdensmålene. Udgangspunktet er en række aktuelle input: Danmarks anden VNR (Voluntary National Review) rapport, FN’s topmøde i sommer, regeringens handlingsplan og senest IPCC’s sjette klimaevaluering. På den baggrunde har vi stillet Sara spørgsmålet:

”Hvor står vi nu – og hvordan kan vi skubbe på for at nå Verdensmålene?”

Generalforsamlingens dagsorden
Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden, der følger vedtægternes paragraf 7:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning
5. Regnskab
6. Handlingsplan og indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne
9. Eventuelt

Valg til bestyrelse og revisor
Bestyrelsens sammensætning og valg er beskrevet i vedtægternes paragraf 8.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter.
Bestyrelsen vælges for to år. Formand vælges ved særskilt valg i lige år, tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Tre suppleanter vælges hvert år for et år. Revisor vælges for to år i lige år.

På denne generalforsamling skal der pga. udskydelserne gennemføres valg på alle poster:
­- til formand for perioden fra 2021 til 2022 (i dag beklædt af Per Bo)
­- til 3 bestyrelsesposter for perioden fra 2021 til 2022 (i dag beklædt af Nina Ellinger, Peter Højslev Petersen og Toni Solveig Michelsen)
­- til 3 bestyrelsesposter for perioden fra 2021 til 2023 (i dag beklædt af Kaj Skov Frederiksen, Asbjørn Andersen og Povl Anker Andersen)
­- til 3 suppleanter for en ny 1-årsperiode fra 2021 til 2022 (i dag beklædt af Jette Steensen og Nina Wernberg, den sidste suppleantpost er vakant)
– til kritisk revisor for perioden fra 2021 til 2022 (i dag beklædt af Jens Asger Hansen)

Opstilling af kandidater til valget finder sted på generalforsamlingen.

Find løbende yderligere information her på siden
Der vil op til generalforsamlingen løbende på hjemmesiden blive bragt bilag, forslag til behandling og praktisk information. Opslaget her ”Generalforsamling 2021” har følgende adresse:
https://globaleseniorer.com/aktiviteter/om-os/generalforsamling-2021/

Forslag til generalforsamlingen
Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen dvs. senest onsdag den 6. september på mail til
globaleseniorer@gmail.com
Modtagne forslag vil blive publiceret på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen dvs. torsdag den 9. september.