Generalforsamling 2019

Tak for en god generalforsamling 2019

Tak til alle medlemmer og gæster for en god generalforsamling.
I alt 63 medlemmer og 6 gæster deltog i Generalforsamlingen, det indtil videre største fremmøde fra Globale Seniorers stiftelse til i dag. Det var den 5. generalforsamling ud af syv, som blev holdt i Ældre Sagens lokaler. Denne gang i nye, fine omgivelser på Islands Brygge, og Globale Seniorers formand, Per Bo takkede, i sin velkomst for Ældre Sagens gæstfrihed.
 
 
 
Gæstetale af Martin Lidegaard
Inden den formelle del af generalforsamlingen gav fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard et meget, engageret, veloplagt og åbent oplæg om hans syn på EU’s rolle i verden og i klimaspørgsmålet. Hans synspunkter var konkrete og realistiske. Ham mente at EU bør tage førertrøjen på i klimaspørgsmål, men han bad også forsamlingen huske på, at vi mennesker, hvis der skal vælges mellem “det fede liv” og at redde verden, altid vælger “det fede liv”. I tilknytning til referatet fra generalforsamlingen vil der komme et kort referat af de hovedsynspunkter Martin Lidegaard gav udtryk for.

Forsvar aftaler og konventioner
I formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen huskede Per Bo os på, hvor vigtigt det er at forsvare internationale organisationer, aftaler og konventioner, bl.a. den Europæiske menneskerettighedskonvention. Desværre er det langt fra en selvfølge, sagde Per, og citerede følgende bredside groet frem i rød blok: ”Det mest ødelæggende for menneskerettigheder er menneskerettigheds-domstolen. Vi har rodet os ind i alle mulige domstole og konventioner, og det bliver vores opgave at rode os ud af dem igen”.
Efter Per Bo’s mundtlige beretning fik Ebbe Johansen fra Ældre Sagen ordet. Ebbe er præsident for AGE Platform Europe, og han gav forsamlingen et indblik i indsatsen for at få udarbejdet en FN konvention for Ældres rettigheder, hvor han takkede for et godt og effektivt samarbejde mellem Danske Seniorer, Globale Seniorer og Ældre Sagen.
Der var også tak til bestyrelse og hinanden for et godt og meget aktivt år, blandt andet fra Peter Lyngse og fra Claus Larsen-Jensen på FIC’s vegne. Claus benyttede også lejligheden til at annoncere en række Europaaktiviteter han vurderede ville interessere GS’ medlemmer, (Se flyer).
 
GS med i den europæiske ældreorganisation EURAG
Der vil om kort tid på denne plads på hjemmesiden blive offentliggjort det officielle beslutningsreferat fra generalforsamlingen, hvor du kan læse lidt mere om generalforsamlingens forløb og beslutninger. Jeg vil her kun bemærke beslutningen om, at Globale Seniorer skal søge medlemskab af EURAG, den ældste europæiske paraplyorgsanisation for ældres rettigheder.
Efter beslutningen bad Peter Rudolf Hansen fra Danske Seniorer om ordet, takkede Globale Seniorer for et godt samarbejde og så frem til et udvidet samarbejde i forhold til EURAG.

Lokaleflytning fra Svanevej til Ramsingsvej
Per Bo kunne efter beretningen informere generalforsamlingen om, at Globale Seniorer står overfor en lokaleflytning i april måned i år. Vi har været meget glade for at bo hos Chaufførerne 3F på Svanevej, der beklager at de pga. ændret brug af lokalerne har måttet opsige FIC og dermed Globale Seniorer. Heldigvis er der allerede fundet en god løsning, hvor FIC har lejet sig ind i Serviceforbundet, Ramsingvej 30, 2500 Valby. Globale Seniorer er tilbudt at flytte med oven i købet fortsat med meget fin adgang til mødelokaler. Vi vil senere informere nærmere om lokaleflytningen.

Bestyrelsesvalg
Der var på generalforsamlingen tre bestyrelsesposter og 3 suppleantposter på valg for hhv. 2 år og et år. Valgt til bestyrelsen for to år blev:

Asbjørn Andersen, nyvalgt – tidligere suppleant i bestyrelsen
Kaj Skov Frederiksen, genvalgt og
Povl Anker Andersen, genvalgt

Til suppleantposterne var der nyvalg af to, mens den tredje post fortsat er vakant, de nyvalgte er:

Jette Steensen og
Nina Wernberg

Finn fik klapsalver, tak og lidt Kina minder i grønt genbrugs-tillæg

Maria fik klapsalver og tak samt en plantning med noget til halsen

Tak til to stiftere og bestyrelsesmedlemmer
Formanden sagde efter valget tak og farvel til to bestyrelsesmedlemmer, der har været valgt til bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling den 13. marts 2013, hhv. Maria Justiniano, der har beklædt næstformandsposten siden starten og Finn Conrad, som i hele perioden har været enten bestyrelsesmedlem eller suppleant. Formanden takkede begge for deres indsats til stor applaus fra forsamlingen. Begge vil heldigvis også fremover være synlige i aktiviteterne, Maria i forhold til Ældrepolitisk gruppe og Finn mest på de indre linjer!

Povl Anker Andersen
Publiceret 17. marts 2019

 
 

Et udpluk af Globale Seniorers aktiviteter i 2018/2019

Indkaldelse til generalforsamling

Den 7. generalforsamling i Globale Seniorer afholdes:

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 10 – 13
i Ældre Sagen Snorresgade 17-19 2300 København S

Hvordan kommer jeg derhen?
Generalforsamlingen afholdes i Ældre Sagens nye hus i Snorresgade. Mødelokalet er på 1. sal, hvor også receptionen ligger. Der er adgang fra indgangen via trappe eller elevator til 1. salen.
Medlemmer der er med offentlig transport kan tage Metro M1 til Islands Brygge, hvorfra der er omkring 800 meter til adressen. Vil I gerne tættere på, kan I tage bus nr. 250S til stoppestedet Kigkurren (Sturlasgade), hvorfra der kun er ca. 100 meter at gå.

Tilmeld dig nu
Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen. Vi skal minde om, at for at have stemmeret skal man have betalt kontingent for 2019 og have været medlem i mindst 3 måneder.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. marts.
Tilmelding bedes foretaget online på linket herunder
Online tilmelding

Dagsorden
I overenstemmelse med vedtægternes paragraf 7 følgende vil generalforsamlingen følge følgende dagsordendagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning
5. Regnskab
6. Handlingsplan og indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne
9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning og valg er beskrevet i vedtægternes paragraf 8.

I 2019 skal der derfor gennemføres valg:
­- af tre bestyrelsesmedlemmer for en ny 2-års periode fra 2019 til 2021 – i dag er posterne beklædt af Maria Justiniano, Kaj Skov Frederiksen og Povl Anker Andersen,
­- af 3 suppleanter for en ny 1-års periode – i dag er suppleant posterne beklædt af Asbjørn Andersen og Finn Conrad, den sidste suppleantpost er vakant.

Find baggrund, bilag og forslag her på siden
Op til generalforsamlingen vil hjemmesiden løbende bringe bagrundsmateriale som feks. vedtægter, bilag til dagsordens punkter og eventuelle forslag til behandling.

Forslag til generalforsamlingen
Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen dvs. senest mandag den 4. marts på mail til
globaleseniorer@gmail.com
Modtagne forslag vil blive publiceret på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen dvs. torsdag den 7. marts.