Generalforsamling 2018

 
Et udpluk af Globale Seniorers aktiviteter i 2017/218

 
 
Der er nu indkaldt til den 6. generalforsamling i Globale Seniorer. Generalforsamlingen afholdesHermed følger den formelle indkaldelse til Globale Seniorers 6. generalforsamling, der afholdes:

Torsdag den 15. marts 2017 kl. 10 – 13
i Globalt Fokus, lokale ”Salen”, Rysensteensgade 3, 1564 København K

Generalforsamlingen indledes med et eksternt indlæg:
”Hvordan får den lille CSO relevans og indflydelse”
af Peter Christiansen, Sekretariatsleder i Globalt Fokus

Vi har bedt Peter Christiansen reflektere over, hvilken rolle et lille netværk som vores kan spille i en tid, hvor markedet og den private sektor spiller en stadig større rolle. Hvilke midler og muligheder har vores netværk for at blive mere profileret, relevant og handlingsrettet, selvom vi er mindre kendte og har begrænset økonomi?

Tilmeld dig nu
Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen. Vi skal minde om, at for at have stemmeret skal man have betalt kontingent for 2018 og have været medlem i mindst 3 måneder.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 9. marts.
Tilmelding bedes foretaget online på linket herunder
Online tilmelding

Dagsorden
I overenstemmelse med vedtægternes paragraf 7 følgende vil generalforsamlingen følge følgende dagsordendagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning
5. Regnskab
6. Handlingsplan og indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne
9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning og valg er beskrevet i vedtægternes paragraf 8.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter.
Bestyrelsen vælges for to år. Formand vælges ved særskilt valg i lige år, tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Tre suppleanter vælges hvert år for et år.
Udover de valgte kan FIC udpege en repræsentant til at tiltræde bestyrelsen.
Den kritiske revisor vælges for 2 år på generalforsamlingen i lige år.

I 2018 skal der efter disse bestemmelser gennemføres valg for en ny 2 års periode fra 2018 til 2020 til følgende poster:

­ Formand (i dag beklædt af Per Bo)
­ 3 bestyrelsesposter (i dag beklædt af Ellen Farr, Nina Ellinger og Peter Højslev Petersen)
­ Kritisk revisor (i dag beklædt af Jens Asger Hansen)

Desuden skal der vælges 3 suppleanter for en ny 1-årsperiode. Suppleantposterne er i dag beklædt af Finn Conrad, Irene Odgaard og Toni Solveig Michelsen.

Find bilag og forslag her på hjemmesiden
Der vil op til generalforsamlingen løbende på hjemmesiden blive bragt bilag og eventuelle forslag til behandling.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest senest mandag den 5. marts på mail til globaleseniorer@gmail.com Modtagne forslag vil blive publiceret på hjemmesiden senest torsdag den 8. marts.