Generalforsamling 2017


IMG_1961IMG_1955Fra Globale seniorers generalforsamling 19. marts 2013Globale Seniorer GF 150317 010Foto fra tidligere generalforsamlinger

Klar til Generalforsamling 2017
Som det fremgår af forsiden er vi nu klar generalforsamlingen på torsdag den 16. marts. Der er den 14. marts 57 deltagere tilmeldt, og dermed vil vi blive den største generalforsamling til dato. Det betyder også, at vi i gruppedebatten vil nå og høre rigtig mange medlemmers synspunkter, når vi sætter mål for den kommende periode.

I spalten i højre side finder du links til alle bilag og relevante dokumenter som er grundlag for generalforsamlingen og dens beslutninger.

Hvis du ikke har fået meldt dig til, men ønsker at deltage, kan du som sagt nå det endnu!
Link til online tilmelding
 
 
Gruppedebat på generalforsamlingen
Interview med Nina Ellinger om generalforsamlingens gruppedebat

Fokus på generalforsamlingen bliver en gruppedebat om vores erfaringer og de fremtidige aktiviteter under dagsordens punkt 8. Som optakt får vi i plenum fire indlæg der relaterer til de emner vi beskæftiger os med: Globalisering, Ældreforhold i verden, EU’s udvikling samt Udviklingspolitiske udfordringer.

Medlem af bestyrelsen, Nina Ellinger, forklarer i et interview om ideen med gruppedebatten:
“Debatten skal blandt andet åbne for muligheder for at snakke lidt om hvad vi i GS måske skal gøre mere af, mindre af – eller måske gøre helt anderledes fremover?”
Læs hele interviewet ved at klikke ind på linket under sidste nyt.
 
Indkaldelse og dagsorden
Genralforsamlingen, der er Globale Seniorers 5. afholdes den 16. marts og vi har igen i år fået mulighed for at holde den hos Ældre Sagen. Tidspunkt og mødested for generalforsamlingen er:

Torsdag den 16. marts 2017 fra kl. 10 – 13
i Ældre Sagen, Nørregade 49, 1165 København K.

Af hensyn til den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen, beder vi om forhåndstilmelding. Tilmelding kan ske online på linket herunder eller pr. mail til Globale Seniorer senest den 10. marts.

Online tilmelding
globaleseniorer@gmail.com

Dagsorden
Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med vedtægternes paragraf 7 følgende dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning
5. Godkendelse af beslutning om tilslutning til HelpAge
6. Regnskab
7. Fastsættelse af kontingent
8. Handlingsplan og indkomne forslag
9. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne
10. Eventuelt