Generalforsamling 2016

IMG_1947Foto på denne side Gitte Vesterlund


Torsdag den 17. marts gennemførte Globale Seniorer sin 4. generalforsamling.
– Det går godt for Globale Seniorer, sagde Per Bo i hans formandsberetning. – Både på aktivitetssiden og med organisationen medlemsopbakning, tilføjede han.
Det sidste kunne ses på fremmødet, hvor 51 stemmeberettigede havde fundet vej til mødet. Igen i år kunne Globale Seniorer takke Ældre Sagen for lån af mødefaciliteter til arrangementet. Salen var godt fyldt og tilsammen dannede det en perfekt ramme om generalforsamlingen.
 
Fokus i det fremadrettede arbejde
Her følger webmasters subjektive, sporadiske referat af de vigtigste fremadrettede beslutninger. En mere detaljeret gennemgang af mødets debatter og oplæg vil senere blive offentliggjort når det formelle referat foreligger.
Både i formandens beretning og i forelæggelsen af handlingsplanen blev der lagt vægt på, at der ud af praksis var vokset fire indbyrdes sammenhængende temaer for Globale Seniorers arbejde:

– Udviklingspolitikken
– FN og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
– Flygtningesituationen
– Ældres vilkår og muligheder

De fire områder rummer i sig de store, aktuelle globale spørgsmål, som har gjort 2015 til et år med både store nederlag og sejre for det internationale samarbejde. På tværs af temaerne fremhævede generalforsamlingen at Globale Seniorer samtidig skal styrke indsatsen med oplysnings- og undervisningsarbejde i forhold til alle fokusområder. Tilsvarende skal netværkets synspunkter formidles hyppigere, både i offentligheden og på de sociale medier. Se i øvrigt link til handlingsplan og aktivitetsplan i denne sides højre sidespalte.
Tema- og arbejdsgrupper er stadig rygraden i den måde vores netværk skal arbejde på, og der er efter generalforsamlingen 10 arbejdsgrupper, du kan tilmelde dig. Hvis du gerne vil være aktiv og ikke allerede har meldt dig på generalforsamlingen, så gå ind på dette online link og meld dig til de arbejdsgrupper du har interesse i!

>>>       Vælg hvor du vil være aktiv

Åbent brev til regering og folketing
Generalforsamlingen vedtog at sende regering og folketing et åbent brev med krav om, at de lever op til den forpligtelse til at implementere verdensmålene, som Danmark har påtaget sig. I brevet rejser Globale Seniorer spørgsmålet om, hvem der varetager de kommende generationers interesser, og peger på, at der i andre lande er ombudsinstitutioner med den opgave.

>>>>      Læs den endelige udtalelse

IMG_1961Bestyrelsen efter nyvalg
Formand Per Bo, blev genvalgt for perioden 2016-2018
3 bestyrelsesmedlemmer blev valgt for perioden 2016-2018:
Ellen Farr, Nina Ellinger, Peter Højslev Petersen,

3 bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg, da de i 2015 blev valgt for perioden 2015-2017:
Gitte Vesterlund, Maria Justiniano og Povl Anker Andersen
Bestyrelsen tiltrædes desuden af en repræsentant for FIC

Finn Conrad og Irene Odgaard blev valgt som suppleanter for et år
Kaj Skov Frederiksen blev genvalgt som revisor for et år

Uændret kontingent
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2015 og vedtog et uændret kontingent for 2017. Enkeltmedlemmer betaler kr. 200,- i kontingent for medlemskab i 2017
Parmedlemmer betaler kr. 300,- i kontingent for medlemskab i 2017
 
IMG_1964 (1)
Oplæg af Lars Udsholt
Som optakt til sidste punkt på mødet skal det nævnes, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte bestyrelsens beslutning om at indmelde Globale Seniorer i Globalt Fokus. (Se omtale på hjemmesiden). Siden indmeldelsen har vi nydt godt af Globalt Fokus’ involvering og initiativer i arbejdet med implementeringen af de nye verdensmål. På generalforsamlingen blev det fulgt op af et oplæg af Lars Udsholt, tidligere forperson i Globalt Fokus.
Lars Udsholt gav en nyttig, kritisk karakteristik af de forskellige dimensioner i målene og også af deres enhed. Han trak tråde tilbage til millennium målene – de klassiske mål – som har stået fadder til de seks første af de 17 mål. Han syntes at udvidelsen med en række mere værdiafhængige mål som f.eks. ”gode job” rummer både en styrke og en udfordring. Definitionen af ”gode job” kan ikke overlades til økonomernes kvantitative målestok, det handler om værdier og kvalitative mål. Her så Lars Udsholt en meget vigtig rolle for civilsamfundet, at give levende krop og sammenhæng til fortolkning af f.eks. begrebet ”gode job”. Sammen med de nye klimamål, udgør det tilsammen 3 dimensioner af bæredygtighed, som holistiske mål på tværs af sektorer og politikområder.

Lars Udsholts oplæg var en meget relevant afslutning i forhold til Globale Seniorers aktivitetsplaner frem til næste generalforsamling.

 Globale Seniorers afholder sin 4. generalforsamling:

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 10 – 13
i Ældre Sagens lokaler Nørregade 49, 1165 København K

Vi har oprettet dette opslag på hjemmesiden for at give en samlet indgang til alle informationer som har relevans for generalforsamlingen, lige fra praktiske oplysninger over netværkets grundlæggende vedtagelser til de aktuelle forslag til beslutninger. Alt samlet på et og samme sted, der løbende opdateres!

Generalforsamlingen har også i år to dele. Dels den formelle del, som følger vedtægternes spilleregler for hvad der skal behandles på generalforsamlingen, og dels et eksternt oplæg om et aktuelt, internationalt emne.
Lars Udsholt, formand for Globalt Fokus, holder i år gæsteoplæg over emnet FN’s nye, bæredygtige verdensmål. Den formelle del følger følgende dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning
5. Godkendelse af beslutning om tilslutning til Globalt Fokus
6. Regnskab
7. Fastsættelse af kontingent
8. Handlingsplan og indkomne forslag
9. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne
10. Eventuelt

Hvis du ikke allerede er tilmeldt generalforsamlingen så gør det nu!
Du finder link til on-line tilmelding samt andre generalforsamlings-relevante dokumenter i denne sides højre spalte

Skriv en kommentar eller relateret information

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s