Om os


senest opdateret 04-01-2020

Globale Seniorer …

Et netværk for seniorer, der brænder for europæisk og globalt samarbejde. Vi bruger vores erfaringer og engagement til at skabe aktivitet og opmærksomhed omkring internationale spørgsmål, og vi støtter seniorers muligheder og vilkår generelt.

Hvem er Globale Seniorer?
Globale Seniorer er netværket for alle med erfaringer fra internationalt samarbejde. Alle der har lyst og kræfter til at fortsætte et internationalt engagement på den anden side af en aktiv indsats på arbejdsmarked eller i en interesseorganisation. Men Globale Seniorer er også for alle andre, der savner en platform for et brændende internationalt engagement.

Udsyn og engagement
Globale seniorer er netværk for alle, der søger globalt udsyn og engagement. Vi forsøger at favne mange års forskellige erfaringer med internationalt arbejde – herhjemme, i Europa og i verden. Vores konkrete erfaringerne er forskellige, men perspektivet er det samme. Vi kan kun forstå og forandre verden, hvis vi ser udfordringerne i et globalt perspektiv. Det gælder ikke kun det, der er langt fra os, det gælder også det nære, udfordringerne herhjemme!

Værdifulde erfaringer
Flere og flere med erfaring fra det internationale arbejde trapper ned eller forlader arbejdsmarkedet i disse år. Det gælder dem med erfaringer fra opbygningen af et nyt, fredeligere og mere samarbejdende Europa. Og det gælder dem med erfaringer fra solidaritetsarbejde med udviklingslandene,  hvor der fortsat er politisk undertrykkelse og udbytning gennem ulige handelsbetingelser og skatteunddragelse.

Globale seniorer vil sikre, at erfaringerne ikke spredes og går tabt. Vi vil samle medlemmernes erfaringer og bringe dem i spil i nye sammenhænge. Netværket er en platform for samarbejde på tværs af generationer, og det er samtidig ambitionen, at vi kan udfordre til et aktivt politisk liv for alle aldersgrupper.

Globale seniorers formål
Globale Seniorer har en vision om en lige, solidarisk og samarbejdende verden.
Vores mission er at:

  • Medvirke til aktiviteter der forbedrer forholdene for kvinder og mænd, der lever med undertrykkelse, krig, fattigdom og social nød
  • Skabe muligheder for at seniorer kan involvere sig i internationalt samarbejde for at styrke global bevidsthed og solidaritet.
  • Gennemføre og støtte informationsarbejde i Danmark, der kan bidrage til at udbrede forståelse af globale forhold

Indeholdt i denne mission arbejder Globale Seniorer for styrkelse af ældres rettigheder globalt.
Globale Seniorer lægger vægt på at arbejdet for, at missionen sker i et bredt samarbejde med andre organisationer og institutioner, såvel på det internationale område som på ældreområdet.

Globale Seniorers værdigrundlag
Globale Seniorers værdigrundlag er den europæiske menneskerettighedskonvention, FNs to konventioner om borgerlige/politiske og økonomiske/kulturelle/sociale rettigheder samt EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Globale Seniorer har siden vedtægten af 20. marts 2014 været et kollektivt medlem i Fagligt Internationalt Center, FIC, og gennem det medlem af SOLIDAR.
Globale Seniorer er siden 1. oktober 2015 medlem af Globalt Fokus og fra 1. december 2016 tillige medlem af Help Age International.

Flere oplysninger om Globale Seniorer
>>> xxxGlobale Seniorers vedtægter
>>> xxxGlobale Seniorers bestyrelse
>>> xxxBestyrelsens mødeplan 2019/2020