Om ældre i Malawi og Mongoliet


Globale Seniorers ældrepolitiske gruppe inviterer til endnu et spændende møde om ældre i verden.
Denne gang skal vi møde to engagerede oplægsholdere, der sætter fokus på Malawi og Mongoliet, henholdsvis Jean Petersen og Bulgan Njama.

TID: Torsdag den 21. november kl. 10:30 til 12:30
STED: FIC og Globale Seniorer, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Der er adgang til FIC og GS’ lokaler via indgangen midt for facaden ud mod Ramsingsvej, hvor der er skiltet med både FIC og Globale Seniorer. Ring på klokken til FIC og vent tålmodigt!

Tilmelding
Alle er velkomne til at deltage i mødet, men tilmelding er obligatorisk og skal ske pr. mail til Maria Justiniano på adressen massif2013@gmail.com . Deadline for tilmelding er tirsdag den 19. november.

Om mødets indhold
Selvom Malawi og Mongoliet har haft en vidt forskellig kulturel og politisk udvikling og står overfor meget forskellige udfordringer i dag, så har begge lande en voksende gruppe af ældre samt en kultur, der ændrer sig. Billedet af at de ældre bliver forsørget og plejet af familien holder ikke længere i dag, hvor migration og urbanisering sætter familierne i en helt ny situation.

Oplægsholderne vil derfor fortælle om de sociale, politiske og kulturelle aspekter af aldring og kommer herunder ind på spørgsmålene:
Hvordan har kulturen ændret sig i landene og hvad siger den nationale politik om ældre?
Hvordan behandles de ældre borgere i samfundet, hvordan bliver de set på?
Hvilken rolle spiller de ældre i samfundet og hvad lever de af? Er der en folkepension, eller er de helt afhængige af familiens støtte? Føler de sig ensomme?

Om oplægsholderne
Malawi: Jean Petersen har arbejdet i ældre plejen og på plejehjem i Valby i 31 år og er lige gået på pension. Hun har været aktiv i FOA mange år, tillidsrepræsentant og med i faglige udvalg på landsplan. Jean har boet i Danmark i 42 år, men er født og opvokset i Malawi, der er en vigtig del af hendes identitet. Hun besøger ofte sin familie og har kontakt med paraplyorganisationen MANEPO, der kæmper for ældres rettigheder i Malawi.

Mongoliet: Bulgan Njama har dobbelt statsborgerskab, opvokset i Mongoliet og i daværende Tjekkoslovakiet, gift og bosat i Danmark. Bulgan er kandidat i Sociologi fra Karls Universitet, Prag. Hun har siden 1997 været beskæftiget som projektleder for Dansk Mongolsk Selskab i en række fattigdomsorienterede projekter i Mongoliet støttet af Danida, i dag CISU. Det startede med et gadebørnsprojekt i Ulaanbaatar, men i dag handler det om at støtte udviklingen af civilsamfundet, som kan støtte og udvikle en bæredygtig forsørgelse af de fattigste familier i forskellige distrikter i landet.