Mød Katherine Richardson

En debat om klodens tilstand og hvad der skal til, hvis vi i 2030 skal nå Verdensmålene for en bæredygtig global udvikling

Onsdag den 31. oktober kl. 16 til 18
3F Chaufførernes mødesal, Svanevej 22 over gården, 2400 NV

Vi har inviteret Katherine Richardson som er nøgleperson i forhold til arbejdet med verdensmålene og har bedt om hendes bud på, hvordan det går med arbejdet: Hvor er vi på nuværende tidspunkt, er vi langt nok og hvad kræver det af indsats hvis vi skal nå i mål i 2030?

Vi håber på et spændende debatmøde, hvor deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og indgå i en dialog om perspektiverne.

Om Katherine Richardson
Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Hun var formand for Regeringens Klimakommission, der udviklede den plan for, hvordan den danske energi- og transportsektor bliver uafhængig af fossile brændsler, som den nuværende, nationale energistrategi er baseret på.

Senest er hun, i starten af 2017, udnævnt som dansk medlem af det 15 mands store panel, som FN’s Generalsekretær har nedsat til at udarbejde the Global Sustainability Development Report, som skal danne grundlag for drøftelser om status for opfyldelsen af Verdens Bæredygtighedsmålsætninger på FN’s Generalforsamling i 2019.

Tilmelding
Mødet er arrangeret af Verdensmålsgruppen i Globale Seniorer. Mødet er offentligt med adgang for alle som er tilmeldt. Tilmelding kan ske online på linket herunder. Deadline for tilmelding torsdag den 25. oktober.

Online tilmelding

tilbage til Mødeoversigten