Krig og Fred

– folkerettens aktuelle problemer med dækkende    definitioner

Globale Seniorer inviterer til møde med seniorforsker ved Dansk Institut for Menneskerettigheder, cand.jur., ph.d. Peter Vedel Kessing. Emnet er Krig og fred – nutidsfolkerettens problemer med dækkende definitioner.

TID: Fredag den 29. november 2019 kl. 14:00-15:30
STED: FIC/GS’ mødelokaler Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Bemærk, at indgangen til mødelokalet sker fra sideindgangen midt for facaden ud mod Ramsingsvej. Der er ved indgangen skiltet med både FIC og Globale Seniorer. Ring på klokken til FIC og vent tålmodigt!

Tilmelding
Alle er velkomne og deltagelse i mødet er gratis. Tilmelding er obligatorisk og skal ske senest onsdag den 27. november pr. mail til Nina Wernberg: nina@privat.dk

Om mødets emne og oplægsholder
Baggrunden for problemerne i relation til folkeretten er, at vor tid i stor udstrækning er præget af borgerkrige, og det derfor er blevet vanskeligere at konstatere hvornår en krigstilstand er indtrådt. Det har bl.a. betydning for Geneve-konventionernes anvendelse.
Kessing har i en årrække beskæftiget sig med disse emner og har skrevet bøger om krigens folkeret og Danmarks indsats på fremmede slagmarker.