Kommentar til Pikettys nye bog Kapital og Ideologi

af Peter Lyngse
Globale Seniorer

– Kort og godt: Spring den over – alt for lang og langt mellem snapsene, sådan indleder Peter Lyngse sin kommentar
 

Fra Thomas Pikketys foregående bog: Kapitalen i det 21. århundrede

Jeg kan se at mange gode kammerater i Globale Seniorer og andre steder enten læser eller påtænker at læse Pikettys ny bog: Kapital og Ideologi, der er kommet på dansk på Informations Forlag den 10. marts i år. Jeg er kommet igennem bogen og vil derfor dele mine vurderinger. Kom meget gerne med kritik og kommentar til det jeg her har skrevet.

Først og fremmest er det ikke en analytisk bog som Pikettys foregående ”Kapitalen i den 21. århundrede”, som gav rigtigt mange spændende analyser af udviklingen af uligheden i nationale formuer og indkomster gennem flere hundrede år i mange lande.

Den nye bog er først og fremmest et politisk programskrift. Indholdet trækker efter min mening i den rigtige retning, men jeg synes dog ikke at det er særligt kvalificeret. Det han agiterer for er øget lighed i uddannelse, mere udligning i indkomster og især formuer, især gennem beskatning som bygger på international skattelovgivning. Han foreslår også borgerløn og tildeling af en formue til alle 25-årige. Ikke mindst agiterer han for en føderal udvikling i EU, med flertalsafgørelser.

Bogens indehold er så en lang række udvalgte argumenter for disse politiske forslag. Men det kunne med fordel være skåret ned fra 900 til 300 sider. Bevares, med så mange sider fra en klog og fornuftig mand, med adgang til mange kilder, så er der da rigtig mange interessante delanalyser, men desværre også megen tomgang og en del som jeg finder svagt eller direkte fejlagtigt.

Indhold på de mange sider
Han viser at det demokratiske parti i USA og de venstreorienterede partier i Frankrig gennem årene har fået kraftigt øget tilslutning fra personer med længere uddannelse. Han påstår også at vise, at det samme er sket i Storbritannien og Sverige, men jeg synes ikke tallene holder. Og ud fra det udvikler han en større teori om de politiske systemers udvikling i hele verden – en teori, som jeg ikke finder specielt kvalificeret.

Han fremlægger tal for størrelsen af de forskellige stænder i de sene feudalsamfund i Frankrig, Spanien, Storbritannien, Sverige mv. og forsøger så at lægge samme skema for samfundsstruktur ned over f.eks. Indien – efter min mening uden held. Han fremlægger en mængde data om uligheden i indkomst- og formuer i en masse lande, han giver detaljerede redegørelser for hvordan slaveejerne fik kompensation for slaverne efter slavefrigørelsen bl.a. i Haiti, Storbritannien og USA. Helt generelt kommer han bogen igennem med diverse forskellige statistikker for uligheder i indkomster og formuer i store dele af verden over tid. Jeg synes bare, at disse tabeller langt fra er nok til at begrunde hans teorier om hvordan ideologier om ejendomsforhold udvikles.

Til sidst kommer Piketty med en række forslag til demokratisering af ejerforhold til produktionsmidlerne. Jeg er enig, men synes ikke at hans analyser er særligt fremragende eller præcise.

For en snedker er en hammer svar på alle spørgsmål
Dette gamle fyndord faldt mig ofte ind under læsningen. Det forekommer mig at det for Piketty er sådan, at tabeller om udvikling i ulighed – især vedrørende indkomst og formue og især hvis den kan være over rigtigt mange år i mange dele af verden – giver svaret på alle spørgsmål. Han er utvivlsomt dygtig til at fremskaffe tallene, men jeg synes ikke at hans evner som politolog og sociolog er på niveau med hans evner udi empirisk økonomisk historie.

Der er da også ting hvor jeg decideret grinte – f.eks. når Piketty forklarer, at årsagen til at befolkningstætheden i Europa er så meget lavere end på Indiens Gangesslette, så skyldes det europæernes umådeholdne trang til at spise kød og at kødproduktion kræver mere plads end risdyrkning.

Andre kommentarer til bogen
Hvis du er mere til video end til bogstaver, så er her Pikettys egen forelæsning med præsentation af bogen på Harvard, den 6.3.2020. Halvanden time, på engelsk med slides:
Pikettys præsentation af bogen på Harvard

Der er heldigvis andre der har kommenteret bogen – og de er absolut ikke enige med mig i alt. Jeg kan anbefale de 4 nedenstående. Læs kommentarerne og overvej så om du selv vil læse hele bogen.

Mogens Lykketoft fhv. MF og minister (S) den 12. marts på hans hjemmeside
Thomas Pikettys nye bog ’Kapital og ideologi’ er pligtlæsning for socialdemokrater

Per Stig Møller fhv. MF og minister (K) den 8. april som kronik i Information
Pikettys ’retfærdige samfund’ er ikke retfærdigt, men fattigt

Lars Andersen direktør i Arbejderbevægelsens Erhversråd den 13. april på AE’s hjemmeside
Den danske flexicuritymodel er mere progressiv end Pikettys borgerløn

Michael Svarer professor AU på Altinget den 17. april
6 A’er: Piketty har skrevet en forrygende bog

Publiceret den 22. april 2020