Indtryk fra sociale samarbejds- projekter i Skt. Petersborg

For at forberede os på en studietur til St. Petersborg, inviterer Ældrepolitisk gruppe i Globale Seniorer til en dialogbaseret rundbordsamtale med Torben Bo.

Torben Bo har mere end 15 års erfaring og viden fra samarbejdsprojekter i Skt. Petersborg, hvor han samtidig har knyttet de venskaber, der giver ham mulighed for at give os et nuanceret indtryk af den russiske folkesjæl og ældres sociale og menneskelige livsvilkår.

Tid:   mandag den 25. oktober kl. 10 – 12
Sted: mødelokalet Lodsbåden i Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Tilmelding
Alle globale Seniorer er velkomne til at deltage. Tilmelding pr. mail til Helle Dreier helle.dreier@gmail.com senest 21. oktober

Torben Bo og hans erfaringer
Torben er tidligere direktør i Dansk Råstof, hvor han bl.a. har bidraget til metodeudvikling på det sociale område. Resultatet af disse erfaringer udmøntede sig 1998 til 99 i et udenrigsministerielt finansieret projekt til udvikling af et forslag til uddannelse af hjemmehjælpere i Skt. Petersborg. Efter projektets afslutning fortsatte samarbejdet 2001 med etablering af House of Projects, som bl.a. kom til at omfatte Skolen for den tredje alder i Skt. Petersborg – en form for oplysningsforbund sådan som vi kender til det i Danmark – men med et særligt fokus på i højere grad at understøtte og få glæde af ældres kompetencer. I årene 2003 til 2004 udviklede samarbejdet sig til et partnerskab mellem Danmark og Rusland med fokus på at styrke hjemmehjælpernes kompetencer i og omkring Skt. Petersborg.

Skolen for den tredje alder har bl.a. afholdt kurser med titler som:
• IT for ældre,
• Erindringskurser med litterær produktion,
• Guideuddannelse i lokalområdet for ældre,
• Socialpsykologisk behandling af misbrugere,
• samt foto – og filmprojekter med fokus på ’den tredje alder’.

Projekterne har i tidens løb været finansieret både af Udenrigsministeriet, Nordisk Råd og Generalkonsulatet, men også af Skt. Petersborgs sociale budget og russiske fondsmidler. Begivenhederne i Ukraine og på Krim i de senere år har nu desværre stort set lukket finansieringsmulighederne ned, og det har bl.a. medført lukning af Nordisk Råds kontor i Skt. Petersborg.

I ældrepolitisk gruppe er vi optagede af at forstå problemstillinger, der f.eks. omhandler helt almindelige ældres boligforhold og mulighederne for f.eks at prioritere ’aldersvenlige byer’. Vi vil gerne prøve at forstå spørgsmål omkring alkoholmisbrug og voldsproblematikker og mulige problemstillinger baseret på modsætninger imellem generationer og køn, ligesom vi gerne vil vide noget om, hvordan personalet inden for ældreområdet er uddannet – både på det generelle og det specialiserede område.

Forud for vores forventede studietur i foråret 2022 er vi interesserede i at få et mere nuanceret billede af de gamles rolle i samfundet og familien, og det tror vi, at Torben kan hjælpe os med. Måske kan Torben ovenikøbet hjælpe os med at pege på relevante kontakter i Skt. Petersborg, som vi kan gøre os klogere på den ældre generation, når vi kan mødes på vores studietur i maj.

Et ældre par på gaden i Skt. Petersborg, august 2021. Foto Eka Zimina/Schutterstock