Har demokratiet en chance?

Islam og politik i Mellemøsten idag

Iran & Mellemøstgruppen i Globale Seniorer afholder et åbent møde om emnet med oplæg af professor Jakob Skovgaard-Petersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet

Tid: Onsdag d. 28. august 2019 kl. 10:30 -12:00
Sted: FIC og Globale Seniorer, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Der er adgang til mødelokalet via indgangen midt for facaden ud mod Ramsingsvej, hvor der er skiltet med både FIC og Globale Seniorer. Ring på klokken til FIC og vent tålmodigt – så kommer du gennem nåleøjet!

Tilmelding
Alle er velkomne til mødet, men vi vil bede jer om skriftlig tilmelding pr. mail til Nina Ellinger ninaellinger@gmail.com

Om mødets tema
Religion i Mellemøsten er tæt sammenhængende med politik, og politisk magt støtter sig ofte til en bestemt version af Islam. Kendskab til de religiøse bevægelser og tilhørsforhold kan i mange tilfælde bidrage til en bedre forståelse af aktuelle politiske konflikter og alliancer i Mellemøsten.

Konflikten mellem Shia og Sunni Islam er en ”klassisk” konflikt, som imidlertid er blevet mere synlig i de seneste årtiers politiske scenarier. I Mellemøsten er Shia repræsenteret bl.a. ved styret i Iran og Hizbollah i Libanon. Inden for Sunni Islam gør to radikale retninger sig gældende i dagens politik, begge med den islamistiske stat som endemål: Salafi Islam (bl.a. Saudi Arabisk Wahabisme, IS og Al Qaeda) og Det Muslimske Broderskab (bl.a. Tyrkiet, Qatar, Hamas, samt, for en kort periode efter Det Arabiske Forår, også Egypten og Tunesien).

Fra den håbefulde start på det arabiske forår i 2011. Foto: Takver from Australia
[CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Vestlig opfattelse af regionen i nyere tid synes at have være baseret på en forventning om at afsættelsen af en diktator ”by default” ville føre til en folkelig etablering af demokrati og kvindefrigørelse mm. Men sådan er det, med undtagelse af Tunesien, ikke gået. Hverken Iransk Shia, Salafi-Wahabisme eller Det Muslimske Broderskab har et stabilt demokrati som endemål. Disse tre ekstremistiske retninger dominerer vores billede af Islam.

Men er der andre retninger? Findes der politiske bevægelser i Mellemøsten, der med et islamistisk udgangspunkt satser på at etablere stabile demokratiske styreformer? Og findes der måder og værktøjer som vi i Vesten kan bruge for at støtte en sådan demokratisk udvikling i muslimske samfund?

Oplægsholderen vil på baggrund af en introduktion til Salafi Islam og Det Muslimske Broderskab, behandle sammenhængen mellem religion, politik og alliancer i Mellemøsten og diskutere mulige svar på disse spørgsmål.

Vil du gerne læse mere indenfor temaet kan vi henvise til oplægsholderens eget værk:
MODERNE ISLAM – Muslimer i Cairo. Af Jakob Skovgaard-Petersen. Gyldendal 2016