Tanker i en krisetid

af Per Bo
Globale Seniorer

For en måned siden den 10. marts besluttede vi i Globale Seniorer at udskyde vores generalforsamling og efterfølgende alle andre aktiviteter indtil videre. Vi kunne se, at det strammede til. Den forgangne måned har været meget dramatisk. Coronavirussen har bredt sig. Vi troede måske i februar – at den var blevet inddæmmet i Kina. Det viste sig ikke at være tilfældet. Hvis nogle havde tænkt på at udvikle et biologisk våben kunne intet have været så udspekuleret som Coronavirussen.

Tænk hvilket effektivt våben til at neutralisere en modstander. En smittet person viser ingen tegn på sygdom de første 8-10 dage og kan i den periode smitte andre. Derefter udvikler sygdommen sig, og der regnes med, at en smittet person skal være i karantæne i 14 dage. Jeg siger absolut ikke, at der er tale om et biologisk våben, men det viser under alle omstændigheder, at man her har en sygdom, der kan ”gå under radaren”.

De sociale mødesteder i byerne er tomme, her en italiensk café. Foto Peter H / Pixabay


En udspekuleret virus
Hvor ”udspekuleret” virussen var, og hvor hurtigt den kunne sprede sig, kom bag på de fleste myndigheder i Europa også de danske. Da det gik op for de danske myndigheder, handlede man hurtigt. Man havde tilsyneladende ikke nok værnemidler og var ikke sikker på, at kapaciteten af kvalificeret personale var tilstrækkelig. Muligheden for umiddelbart at få tilstrækkeligt med værnemidler var ikke til stede, da den internationale efterspørgsel var enorm. Uden at det blev sagt helt klart, var det åbenbart baggrunden for den strategi, man umiddelbart valgte med begrænsning af uddeling af værnemidler også inden for sundheds- og plejesektoren. På lidt længere sigt satser man tilsyneladende på – uden at man siger det helt klart – at der udvikles medicin indenfor de nærmeste måneder, der kan afbøde virkningerne af virussen, og at der inden for det næste års tid ++ vil blive udviklet en vaccine mod sygdommen.

I den nuværende fase af Corona-pandemien er vi i princippet globalt ”alle i samme båd”. Den kan ramme alle – fattige som rige – og de kan gensidigt smitte hinanden. Derfor er der en fælles interesse i, at alle undgår virussen.

Den store udfordring mht. solidaritet nationalt og internationalt kommer, når der er udviklet en vaccine. Vil man da sikre, at alle får råd til den? Det er spørgsmålet.

Nedlukning af Danmark
Siden den 10. marts er Danmark successivt blevet lukket ned. Der er meget klare regler for, hvad man må og ikke må, og befolkningen følger i det store og hele regeringens og sundhedsmyndighedernes anvisninger. Centralt i den danske strategi har været hensynet til, at sundhedsvæsenet ville kunne klare den forventede spidsbelastning mht. behandling af smittede personer. Man har helt bevidst stræbt efter at udtrække virusspredningen (den grønne kurve), så man ikke risikerede ”den røde kurve” som i Italien og Spanien med fatale konsekvenser. Det ser ud til at være lykkedes. På sygdomsfronten har vi i Danmark foreløbig tilsyneladende haft succes.

I modsætning til ”den spanske syge”, der hærgede for 100 år og i særlig grad ramte de 20 – 40-årige, er de særligt sårbare over for Corona-virussen de ældre og andre personer med dårligt immunforsvar. Hvis man ser det fra en snæver økonomisk synsvinkel, kan der stilles spørgsmål ved, om man skal bruge mange penge på at redde mange personer, der er en økonomisk byrde for samfundet.

Som ”ældre” eller som vi kalder os ”seniorer” og som økonom kunne jeg ikke lade være med at komme med følgende indspark i debatten: ”ÆLDREBYRDE. Coronaepidemien breder sig. Særligt de ældre er sårbare. Så TAK til den unge regering for, at den ikke benytter den enestående lejlighed til at forsøge at eliminere ”ældrebyrden”. (Politiken 6. april).

Hjælpepakker
Men nedlukningen har kostet og vil koste dyrt. Regeringen har med bred støtte fra Folketinget og arbejdsmarkedets parter m.fl. hurtigt taget væsentlige initiativer også på det økonomiske område i form af en række økonomiske ”hjælpepakker”. Det drejer sig om trecifrede milliard beløb. Det kan virke overvældende. Men der er jo ikke tale om husholdningsøkonomi, men om nationaløkonomi, hvor den enes udgift er den andens indtægt. Problemet for Danmark er, at vi har en lille international orienteret økonomi, så vi er afhængige af udviklingen i den europæiske og den globale økonomi. Derfor må den danske regering konstruktivt medvirke til at få gang i den europæiske og internationale økonomi.
Vi har en meget alvorlig situation for Danmark så vel sundhedsmæssigt som økonomisk. Men som et positivt element kan man dog notere sig, at der ikke længere er en diskussion om, hvilken sektor – den offentlige eller den private – der er den vigtigste. I stedet har vi fået en illustration af, at de forskellige fag alle er vigtige i samfundet ligesom tandhjul i en maskine.

Der er en måned til næste ”oplukning” af den danske økonomi er den 11. maj. Man må håbe, at det bliver muligt at lukke yderligere op for aktiviteterne i samfundet uden at det vil udgøre en væsentlig sundhedsrisiko.

Hjælpenetværk
Blandt Globale Seniorers medlemmer kan der være nogle, der må holde sig inden døre og ikke umiddelbart har adgang til hjælp. Heldigvis er der mange, der gerne vil hjælpe med indkøb o.l. Det kan bl.a. ses på Facebook. Jeg kan som et godt netværk eksempelvis henvise til Dansk Røde Kors’ Hjælpenetværk.

Som seniorer kan vi glæde os over, at myndighederne har en strategi, der tager sigte på at beskytte os. Som Globale Seniorer er vi klare over, at Danmark har et ansvar også i forhold til verdenen uden for Danmark, i forhold til befolkningerne i andre EU-lande og i forhold til verdens lande. Nina Ellingers Postkort illustrerede eksempelvis de alvorlige konsekvenser, der er for migrantarbejdere i Indien.

Når vi er kommet på den anden side af Coronakrisen vil verden være en anden. Vi vil skulle tage stilling til Globaliseringens positive og negative sider og vi kommer i Danmark til at drøfte hvilke opgaver, der bør løses på nationalt plan, på europæisk plan og på globalt plan. En ting har været klart: Vi har ikke haft et effektivt forsvar mod en anonym og skjult fjende som en Corona-virussen.

Pas godt på jer selv. Jeg ser frem til at vi atter kan mødes i Globale Seniorer!

Per Bo
Publiceret den 16. april 2020