Udstilling om Verdensmålene

Globale Seniorers udstilling om FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig global udvikling

 
Af Ellen Farr,
Tovholder for formidlingsgruppen i Globale Seniorer

“Udstillingen var en stor succes”
“Vi fik megen inspiration til debat og mange gode spørgsmål på udstillingen”
“Det var sjovt for klassen at høre om dit arbejde ude og det gav god inspiration til vores arbejde i foråret om verdensmålene”

(Citater fra lærere på skoler i Måløv/Ballerup)

Globale seniorer fik i 2016 lavet en udstilling om de 17 verdensmål inklusiv flere tekstplancher, som fortæller om målene. Udstillingen er stadig i brug og dybt relevant. Til udstillingen har vi i 2019 udarbejdet fakta ark til hvert mål, som fortæller om målene og om implementeringen af dem såvel globalt som nationalt samt opdateret dem i 2020. Vi har også udarbejdet arbejdsark til henholdsvis de mindre klasser fra 4 klasse og til ungdomsklasserne med dels fakta spørgsmål og debatspørgsmål. Vi kontakter skolerne i området og fortæller om udstillingen og opfordrer klasserne til at besøge udstillingen og tilbyder gratis oplæg på skolerne.

I 2020 har udstillingen pga. Corona kun været ude 2 gange i februar var den i Ølsted kommunes rådhushal, hvor den var centrum for flere offentlige møder om målene og blev besøgt af flere skoler i kommunen. I november hængte vi udstillingen op i Måløv biblioteks store hal. Vi tilbød også oplæg men pga. Coronarestriktioner blev det kun til 2 oplæg i november og ét mere som blev skubbet til januar.

Skoleklasse foran Globale Seniorers udstilling i Det grønne hus i Køge (april 2019).

Skoleklasse får fortalt om Verdensmålene på Kulturværftet i Helsingør, hvor foto udstillingen var ophængt (okt. 2017).
 

Det er formidlingsgruppen i Globale Seniorer, som står for vedligeholdelsen og kommunikationen omkring udstilling og oplæg. Vi arbejder pt med nye bookninger til 2021, hvor vi meget gerne vil have udstillingen langt omkring. Vi arbejder også med at forny billederne for nogle af målene samt lave nogle dilemmaplancher. Viden om verdensmålene er ikke blevet mindre vigtig. Selvom mange kommuner og enkeltpersoner interesserer sig for målene, oplever vi at den samlede viden i befolkningen er vigtig og der er stort behov for at skubbe på udbredelse og ansvarstagen af implementeringen af verdensmålene.

Vi er kun en lille gruppe og kan godt bruge flere engagerede medlemmer, nogle som kan lide at snakke med børn og unge og nogle som har forstand på billeder og kreativitet.

Ellen Farr
Publiceret den 26. januar 2021