Gizellas landsby i Ungarn

I forbindelse med Europagruppens rejse til Ungarn i oktober 2019 har Nina Ellinger og Viggo Brun sendt denne rapport fra Leányfalu – en landsby ved Donaus knæ omkring 17 km nord for Budapest

Af Nina Ellinger og Viggo Brun

Gizella Olah har været medlem af Globale Seniorer i et par år og er aktiv i Europagruppen. Hun tilbød at være ansvarlig for en rejsegruppe der ville til Ungarn for at lære landet og ungarerne bedre at kende. Gizella er født i Ungarn, men kom til Danmark som barn sammen med sin mor som flygtninge efter opstanden i 1956. Hun har bevaret kontakten til sin ungarske familie og vedligeholdt sit modersmål, sidenhen fik hun mulighed for at overtage et sommerhus på landet nord for Budapest, hvilket gav GS rejsegruppen en meget fin mulighed for at få lokale kontakter og indsigter.

Med Gizella som oversætter gav borgmestrene en introduktion til livet i en lille kommune kun 17 km nord for Budapest med i alt 3700 fastboende indbyggere.

I Gizellas landsby blev GS gruppen modtaget af byens borgmester og viceborgmester den 23 oktober – en nationale helligdag i anledning af revolutionsdagen i Ungarn. De to herrer var netop blevet konstitueret borgmestre samme formiddag men lukkede beredvilligt kommunekontoret op for de danske gæster!

Livet i Leanyfalu kommune
Indtil 1870 havde der på denne side af Donau kun ligget vinmarker, der blev drevet af bønder på den nærliggende ø midt i Donau. Pludselig døde alle vinrankerne på grund af en sygdom, der angreb deres rødderne og jorden lå brak indtil området fangede velstående beboere i Budas interesse. De begyndte at bygge sommerboliger i dette meget naturskønne område i Donaus knæk nord for Budapest. Efter 1945 blev alle sommerresidenserne dog nationaliseret og området blev udviklet som feriested for storbyens industriarbejdere. Leanyfalu blev etableret som selvstændig kommune i 1949 da folk var begyndt at bosætte sig i området. Der opstod et kunstner koloni med en del kendte forfattere, som byen stadig er meget stolte af. I dag er der halvdelen af husene i kommunen beboet af fastboende, mens den anden halvdel er sommerhuse.

Hvad lever folk af?
Der er meget få arbejdspladser i kommunen, så hovedparten af befolkningen arbejder i Budapest. I kommunens administration er der 14 ansatte. Landsbyens største arbejdsplads er Strandparken der blev overdraget af staten til kommunen i begyndelsen af 1990erne. Strandparken er et populært fritidsområde med termisk vand i svømmepøler i forskellige størrelser og forskellige varmegrader. 36 personer kommunalt ansatte driver stedet, der er er en attraktion for hele oplandet. Her kommer folk hyppigt for at slappe af og snakke sammen i det helbredsgivende vand fra de varme kilder.

Hvilke opgaver løser kommunen?
Kommunens ansvarsområder? Kommunen skal overordnet sørge for at landsbyen fungerer! Kommunen vedligeholder veje og infrastruktur og står for renovation. Kommunen har ansvar for vuggestuer og børnehaver, men ikke skolevæsnet som staten har centraliseret efter Orbans regering kom til magten i 2010. Det er et kommunalt køkken der leverer 3 måltider om dagen til alle børn i børnehaver og skoler. Disse måltider subsidieres af staten med 50%, mens forældrene betaler 600 ungarske forinter om dagen (ca 12 Kr).

Ole Aabenhus faldt i snak med to badende kvinder, da gruppen blev vist rundt i Leanyfalu Strandpark af borgmesteren. Den ene kvinde var af ungarsk oprindelse men opvokset i Nordjylland. Hun var nu flyttet tilbage til Ungarn hvor hun havde stiftet familie. Den anden kvinde var også ungarer men gift dansk og talte glimrende engelsk. De udtrykte stor tilfredshed med livet i Ungarn, som var blevet et godt land at leve i!

En anden vigtig kommunal opgave er at varetage kulturlivet. I landsbyen er der et medborgerhus og et bibliotek, desuden prøver kommunen at støtte og udvide kulturelle aktiviteter i skolerne, selvom det er vanskeligt for de lokale myndigheder at få nogen som helst indflydelse på skolesystemet. Alle beføjelser vedrørende skolesystemet inklusive de praktisk administrative opgaver som vedligeholdelse og reparation af skolebygninger er overtaget af staten. Skolevalg er frit da skoletilskud fra staten følger eleverne. Mange private skoler drives af forskellige religiøse organisationer med støtte af staten, der prioriterer moral og religion højt. Folkeskolen i Leanyfalu er en statsskole, så forældrene skal blot vælge om de sender deres børn til religions- eller etik-timer. Kommunen er etnisk ret homogen, men i nabolandsbyerne er der tyske og græske nationale mindretal der kan modtage undervisning i deres egne sprog. Der er i alt 13 nationale mindretal i Ungarn.

Synes lokalområdet at det er godt at skolevæsenet igen er blevet statslig? Nej, lokalbefolkningen mener at skolevæsnet fungerede meget bedre dengang det var lokalt administreret, selvom det var noget dyrere mener borgmestrene.

Det er kommunens opgave at drive basal sundhedspleje, men statens opgave at drive ældreplejen. I denne kommune er der to plejehjem – den ene drives af den reformerede kirke med statstilskud og den anden drives direkte af staten for de fattige. Dette plejehjem ligger isoleret og blev beskrevet som overfyldt og underbemandet. Staten driver også en hjælpeservice for ældre trængende og fattige familier/børn – med økonomisk bidrag fra kommunen.

Regionalisering af den ungarnske stat: her regioner og amter CC BY-SA 3.0

Administrative niveauer i Ungarn? Der er 4 niveauer: kommune, amt, region og stat. Halvdelen af kommunebudgettet kommer fra ejendomsskatterne, der betales direkte til kommunen. Den anden halvdel af budgettet kommer fra staten, som inddriver al indkomst- og virksomhedsskat. Staten omfordeler i princippet alle indtægter i mellem kommunerne for at udligne forskellen mellem rige og fattige kommuner.

Klimaudfordringer og politik
Miljøbeskyttelse? Vand? Affald? Hele området nord for Budapest i Donaus knæk ligger under en statslig miljøovervågning fordi det ligger imellem en nationalpark med et bjergmassiv, Donau floden men den store ø udfor landsbyen. Der er affaldssortering for papir, metal, plastik, alm. husholdningsaffald ved hvert hus. Beboerne sorterer i forskellige farvede plastsække der lukkes og lægges ved vejen. Kommunen er kommet godt i gang med at få det nye system til at fungere. Det største problem er haveaffaldet – fordi folk ikke vil betale 12 kr per sæk for at få deres haveaffald komposteret!

Klimaudfordringer? Vandstand i Donau er blevet meget lavere i de senere år. Dog er grundvandsniveauet heldigvis ikke sunket. Det er de dybe grundvandsboringer under den lange ø i Donau udfor Leanyfalu, der forsyner hele hovedstadsområdet med godt drikkevand.

Hvordan gik det med kommunalvalg her i landsbyen? Der var valg til seks poster og 22 kandidater der alle var partipolitisk uafhængige havde stillet op. Der er omkring 3.700 kommuner i Ungarn, hvoraf 2.000 er styret af politisk uafhængige lokalpolitikere. I denne kommune er man bare interesseret i at få kommunen til at fungere. Jo større kommunerne er des mere penge er der involveret – og så opstår der partipolitik. Ungarn har et skattesystem hvor der indkræves 16% af alle indtægter. Desuden er der differentieret moms.

Problemer i kommunen? Pengemangel! Og den store trafik igennem Leanyfalu på hovedvej 11. Hver eneste dag kører 30.000 personer kører igennem landsbyen til og fra Budapest.
Leanyfalu har et årsbudget på 15 mio kr og har meget få muligheder for at udvide sit indtægtsgrundlag. Pengemangel er kommunens største problem påpeger de to borgmestre.
Kommunen har ikke mange muligheder til at øge sine indtægter og kan ikke modtage støtte fra EU, da den hører under region Budapest. Da Budapest regionen er af høj standard, kan kommunen ikke få EU egnsudvikling.

Forholdet mellem Ungarn-EU? Hvis der var valg i Ungarn i dag ville 70% stemme for EU. Man skal ikke tage regeringens kritik for repræsentativ for befolkningens synspunkt.

Nina Ellinger og Viggo Brun
Publiceret 27. oktober 2019