Europagruppen i Globale Seniorer – 2018-2019


Senest opdateret 27-01-2019

Skulpturen “Mellemfolkelig forståelse” i lobby’en foran Europa Parlamentssalen i Bruxelles

Europagruppen holdt sit første møde i august 2018. Vi mødes fast kl. 13-15 den sidste onsdag i hver måned. Der er nedsat en arbejdsgruppe der tilrettelægger alle de fælles mødeaktiviteter i gruppen vedrørende Europa og EU som helhed, samt forbereder rejserne til de lande vi har tænkt at besøge. I 2019 har vi foreløbig valgt England før Brexit, samt Polen og Ungarn som rejsemål. Disse rejsemål udbydes til medlemmer af Europagruppen. Vi etablerer derefter rejsegrupper for de enkelte lande, de holder planlægningsmøder hjemme efter behov. Hver tur varer ca. 5 dage og have et relativt begrænset antal deltagere, størrelsesorden 10 – 15 personer. Vi tager sigte på at sende daglige ‘postkort’ til GS’ hjemmeside, og satser på at gruppen tilbagerapporterer på et samlet Europagruppemøde, så vi alle sammen kan lære, reflektere over og diskutere indtryk og samtaler, og sådan at vi kan sætte vores nye viden ind i en større europæisk kontekst. Vi vil også vurdere om vi kan invitere (nogle af) dem vi har lært at kende på genbesøg i Danmark.

Europagruppen lægger vægt på, at rejserne fokuserer på kontakt med ‘almindelige mennesker’ – i det omfang det er muligt. Gennem diskussioner og uformel snak med personer eller borgergrupper vil vi prøve at forstå de vilkår, de lever under, og finde ud af hvordan de organiserer deres liv – deres uddannelsesforløb, deres privatliv, deres professionelle liv. Samtidig vil vi gerne have et indtryk af deres engagement i lokalsamfundene. I disse samtaler vil vi også forsøge tilsvarende at fortælle om vores liv i Danmark. Vi prøver således at blive bekendte med hinandens opfattelser af vores forskellige identiteter og måske også udfordre hinandens holdninger. På rejserne vil vi prøve at tage nogle tværgående temaer op, som vi finder vigtige, f.eks. god regeringsførelse, verdensmålene, cirkulær økonomi o.l. Vi vil kort sagt prøve – med respekt og empati, ansigt til ansigt – at finde ud hvad der adskiller os og – ikke mindst – hvad vi har fælles, nemlig vores europæiske identitet.
 
 

Europa er sammensat af mange forskellige befolkninger og kulturer

I 2019 er der planlagt tre rejser: til Manchester den 4 – 9 marts, til Krakow den 5 – 10 maj og Leanýfalu, en lille landsby nord for Budapest i den sidste uge af oktober. Ideer til kommende rejser i støbeskeen: Italien, Tyskland, Rumænien og Vestbalkan (Bosnien, Serbien).

En grundig forberedelse om de enkelte lande er forudsætningen for en vellykket rejse. Vi inddrager ressourcepersoner om de enkelte landes historie, sociale forhold, kultur, politik osv. til at holde foredrag, som vil være åbne for alle GS’ medlemmer. I gruppen informerer vi hinanden løbende om relevante artikler mm i medierne, film i biograferne og møder der afholdes af andre organisationer. Formålet er at opbygge en fælles basal viden og forståelse om vigtige aspekter af de lande vi skal besøge.
 
 
Vi vil Europa – men mener også at der er behov for at reformere den Europæiske Union og videreudvikle demokratiet i Europa. Vi vil gerne bidrage til denne proces, men mener at der kræves mere viden om og forståelse af hinanden. Gennem en øget viden om mennesker og deres levevilkår i andre lande – og derigennem en øget viden om os selv – håber vi at blive bedre rustet til at medvirke til at nedbryde fordomme og bidrage til en fælles fremtid for Europa og for verden.

Europagruppen har per 1 januar 2019 i alt 24 medlemmer på e-mail-listen.
Tovholder: Nina Ilona Ellinger (ninaellinger@gmail.com)