Europagruppen i Globale Seniorer


Senest opdateret 14-09-2020

Europagruppen 2020-2021

Europagruppen mødes regelmæssigt den tredje onsdag i hver måned fra kl 13-15, når ellers Covid19 situationen tillader det. Europagruppen forsøger blandt andet at blive klogere på den store ulighed mellem øst- og vest- og nord- og syd- Europa. Vi prøver også at afdække uligheder i de enkelte lande – og ser på mindretals befolkninger og migranters forhold samt retsstaternes tilstand generelt.

Hvert år prioriterer Europagruppen hvilke lande, vi skal fokusere på. I 2019 arbejdede vi med England, Polen og Ungarn. I denne sammenhæng blev der afholdt diverse medlemsforedrag og læsegruppemøder samt organiseret studierejser til Manchester, Krakow og Leanýfalu, der ligger nord for Budapest.

I 2020 og 2021 har vi foreløbig valgt at arbejde med Tyskland og Rumænien. En arbejdsgruppe for hvert land diskuterer de vinkler og problemstillinger vi gerne vil prioritere, forbereder foredrag med eksterne oplægsholdere, foreslår læsestof til individuel eller fælles læsning samt udarbejder konkrete forslag til studierejser. Den vigtigste opgave for arbejdsgruppen er dog at finde emner og arrangere møder, der er relevante og interessante for hele Europagruppen – både dem, der bliver hjemme og dem, der rejser. Et område vi ønsker at uddybe kendskabet til er Balkan.

I foråret 2021 håber vi at gennemføre den studierejse til Transsylvanien i Rumænien som blev udsat p.g.a. Covid19. Denne rejse er en opfølgning af Ungarnsrejsen i 2019, hvor vi lærte om de meget store ungarske mindretal, der bor udenfor det nuværende Ungarns rejser. I foråret 2021 er der også planlagt en rejse til den østlige del af Tyskland. Begge disse rejser er fuldtegnede, men der er også tale om at arrangere en rejse til Sydtyskland, hvis en ny rejsegruppe etablerer sig.

Læsegruppen er åben for hele Europagruppen og senere håber vi at kunne åbne et læsehjørne på GS-hjemmeside, hvor folk kan anmelde bøger og annoncere læsegruppemøder. I øvrigt informerer Europagruppen hinanden løbende om relevante artikler, spændende film og møder, der afholdes af andre organisationer

Covid-19 lukningen i 2020 har bevirket, at der ikke har været afholdt stormøder mellem marts og september. Arbejdsgrupperne har dog afholdt enkelte planlægningsmøder henover sommeren. Med den gradvis og kontrollerede åbning hvor vi nu har muligheder for møder med 50 deltagere har Europagruppen planer om at arrangere et storgruppemøde i slutningen af oktober 2020.

Studierejser
Hvis nogle medlemmer er interesserede i at arrangere en studierejse til et bestemt land og har lokale kontakter, der vil være behjælpelige med at arrangere møder og andre aktiviteter, er det oplagt at danne en lille rejsegruppe. Gruppen må selv varetage alle de konkrete rejseforberedelser. Erfaringer har vist at der ikke skal være flere end 10 personer på denne type rejser. Hvis der er ledige pladser, bliver de tilbudt andre medlemmer af Europagruppen. En studietur varer normalt ca. 5 dage.

Europagruppens rejser sigter på at etablere kontakt og danne rammen om samtaler med ligesindede mennesker i det omfang det er muligt. Vi vil gerne høre om de levevilkår folk har. Hvordan organiserer folk deres dagligdag – hvordan fungerer skolen, de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet? Engagerer folk sig i deres lokalsamfund? Hvilke spørgsmål er vigtigst i lokalsamfundet og hvilke indtryk har de af EU i de forskellige medlemslande.

For at dele rejseoplevelser og indtryk fra vore studierejser med andre GS medlemmer, sender vi daglige ‘postkort’ til GS’ hjemmeside samt laver en fælles tilbagerapportering til et Europagruppemøde, så vi alle kan diskutere og sætte indtryk ind i en større kontekst.

EuropaNYT

EuropaNyt er det nyeste initiativ i Europagruppen som journalist Ole Aabenhus er ansvarlig for. Oprindelig holdt vi møder den første torsdag i hver måned fra 10:00-12:00 GS/FIC lokaler på Ramsingsvej. På grund af Covid19 nedlukning af medlemsmøder gik vi over til at holde Zoom møder med gode resultater. De månedlige Zoom møder har kørt over hele sommeren og fortsætter på samme måde fremover. Formålet er at rejse nogle emner – der har været fremme i medierne til debat i gruppen – og at få så mange deltagere som muligt til at deltage i diskussionen. Inden Zoommødet udsender Ole Aabenhus et ”hyrdebrev” til de tilmeldte deltagere, så de er forberedte på de tre europæiske nyhedsemner, som han har valgt at fokusere på i sit Power-Point oplæg. Efterfølgende får deltagerne adgang til hans ppt. oplæg.

Kontakt

Europagruppen har pr. 1 januar 2020 cirka 30 medlemmer på sin e-mailliste.

Tovholder: Nina Ilona Ellinger (ninaellinger@gmail.com) mobil 25751135
Europagruppen har i 2020-2021 følgende arbejdsgrupper:
• Tyskland (Finn Hansson og Ida Elisabeth)
• Rumænien (Gizelle Olah og Marie Thun)
• EuropaNyt (Ole Aabenhus og Nina Ellinger)