Er efterretningstjenester bundet af menneskerettighederne?

 
Globale Seniorers Folke- og menneskeretsgruppe inviterer til åbent medlemsmøde med oplæg af
Pernille Boye Koch, Forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder.

Tid: Mandag den 14. februar 2022, kl. 14:00 -16:00
Sted: HB mødelokalet i Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

Hvordan finder jeg lokalet
Indgangen til mødelokalet sker via hovedindgangen til Serviceforbundet. Hovedindgangen ligger ved hjørnet af Høffdingsvej og Ramsingsvej. I receptionen vil der være en, der kan vise jer vej videre til mødelokalet.

Tilmelding
Alle medlemmer af Globale Seniorer er velkomne til mødet, men vi vil bede jer om skriftlig tilmelding pr. mail til Nina Wernberg nina@privat.dk senest den 10. februar.

Præsentation af mødets emne
Den seneste tids sager vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste har blandt andet rejst det spørgsmål, om det overhovedet kan lade sig gøre at kontrollere de hemmelige tjenester, og om de internationale menneskerettigheder stiller nogle krav til de nationale systemer omkring efterretningstjenesterne.

Det er særligt de accelererende teknologiske muligheder for fx masseovervågning og indsamling og tapning af enorme mængder data, der i de senere år har aktualiseret diskussionerne om borgernes rettigheder. I maj 2021 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol to principielle domme, der opstiller nogle ret strikse krav til lovgrundlag og retsgarantier, hvis masseovervågning skal accepteres.

Vi ser på det danske retsgrundlag og kontrolsystem i lyset af de menneskeretlige krav og diskuterer de juridiske og demokratiske dilemmaer forbundet med at overvåge dem, som overvåger os.