De rige landes vaccine nationalisme kan forlænge pandemien

De rige lande har sat sig på Covid-19 vaccinen, og løftet de afgav i FN ”Leave no one behind” er glemt når det gælder corona pandemien

 
af Nina Ellinger, Finn Hansson og Povl Anker Andersen
Globale Seniorer

Covid-19, confirmed orders of vaccine doses per person, november 2020.
The Economist Nov 12th 2020. Kilder: Duke Global Health Innovation Centre, GAVI, World Bank. Grafisk design: Globale Seniorer

Verdens rigeste lande har reserveret størstedelen af vaccinen til sig selv. Lav- og mellemindkomstlandene i Afrika, Asien og Latinamerika har hverken midler eller udsigt til inden for en overskuelig fremtid at kunne få vaccineret deres befolkninger. Så meget for vores forpligtelser i forhold til Verdensmålene for en global bæredygtig udvikling.

Torsdag i sidste uge sagde direktøren for WHO i Europa, Hans Kluge, at 95 % af de 23.5 millioner doser af COVID-19 vaccines som er blevet fordelt rundt omkring i verden, er gået til kun 10 lande. Informationen bekræftes af de tal, der blev bragt i The Economist 12. november 2020.

Covid-19 kender ingen grænser og det fremgik også af Hans Kluges udtalelse – citeret i VOA News 14. januar 2021 – at et effektivt stop for Covid-19-pandemien forudsætter at verdens vacciner deles retfærdigt med lavindkomstlandene. På en pressebriefing 14. januar i København sagde Hans Kluge:

“Samlet har vi simpelthen ikke råd til at efterlade noget land, noget samfund bag os”

Både WHO og partnere i COVAX-kooperativet bestræber sig på at få vaccinerne ind i hvert land og der er brug for, at alle lande der er i stand til det, bidrager til at støtte lige adgang til vaccinerne.
Covax (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) kooperativet er dannet i april 2020 – med WHO, EU og Frankrig som initiativtagere. Covax har i dag 184 medlemmer, herunder EU-kommissionen og Danmark.
Målet er at skaffe to milliarder doser corona-vaccine og sikre, at risikogrupper og sundhedspersonale i 92 lav- og mellemindkomstlande som ikke selv kan betale fuld pris for corona-vaccine, får samme adgang til vaccine som højindkomstlande, der selv kan finansiere vaccineindkøb.

Læger Uden Grænser peger på, at vaccine producenterne har fået offentlig støtte uden at der f.eks. er fulgt betingelser med om deling af information om vaccinens ingredienser, teknologi og viden med andre producenter, eller krav om at omkostninger skal være gennemsigtige, eller at vaccinerne skal sælges uden profit. LuG’s danske formand Heidi Christensen, opfordrer til at regeringerne rundt om i verden lægger pres på firmaerne.

Danmarks optræden har desværre ikke adskilt sig fra de øvrige rige landes. Dels har vi reserveret 16 millioner doser vaccine, og har indtil videre afvist, at frigive noget til de fattige lande. Det ville ellers være i fælleskabets interesse. I vores dages åbne verden er der smitte i Mariager, så længe der er smitte i Mumbai, Indien.

MUMBAI-Maharashtra-INDIA – January 16, 2021: A staff member of the cooper Hospital before beginning the the Covid-19 vaccination drive. Foto: Mahendra N Parikh


Danmark har også i WTO – gennem EU – sagt fra i forhold til Indien og Sydafrikas anmodninger om at udstede nødlicenser i forhold til at producere Covid-19 vacciner. Hvis de udstedes, vil det kræve en dispensation i forhold til de licensaftaler som er gældende under TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Men sagen er ikke afgjort endnu og Enhedslisten har lørdag – med støtte fra SF- ønsket en hasteforespørgsel om nødlicenser.

Vi skal tage parolen ”Leave no one behind” alvorligt. Alle skal i den grad det er muligt sikres adgang til at blive vaccineret mod Covid-19. Ikke alene af solidariske grunde, men også for at sikre en effektiv bekæmpelse af pandemien. Vi opfordrer den danske regering til selv at støtte og bruge deres internationale indflydelse til sikre det mål. Det gælder både i forhold til støtte til Covax, frigivelse af overskydende vacciner og udstedelse af nødlicenser.

Nina Ellinger, Finn Hansson, Povl Anker Andersen
Publiceret den 19. januar 2021