Stor opbakning bag klimakampen

Der var fyldt på slotspladsen da Greta Tunberg talte. Foto: PAA

Efter politiets skøn var der omkring 30.000 på slotspladsen i København da Greta Tunberg talte som optakt til klimamarchen rundt om slotsholmen. Landet over var der klimamarcher og det er længe siden vi har set demonstrationer af det omfang. Greta Tunberg opfordrede til at lade det smitte af på de to forestående valg. Og professor Kathrine Ricardson kommenterede: “Det er svært ikke at tro det nytter …”. Måske kan det også smitte af på opbakningen til Verdensmålene som helhed.    Povl Anker Andersen

Det går for langsomt, hvis vi skal nå verdensmålene

Kathrine Ricardson på talerstolen i udenrigs-
ministeriet

Lene grønfeldt refererer fra mødet i Udenrigsministeriet den 16.maj, hvor professor Katherine Richardson gav en foreløbig status på fremdrift og opfyldelse af FNs verdensmål, og en vurdering af, om målene kan nås:

Hovedkonklusionen er, at udviklingen går for langsomt, og kun få af verdensmålene ser ud til at blive opfyldt, mens flere af de kritiske mål og områder bevæger sig den forkerte vej.

Mens områder som bekæmpelse af børnedødelighed og sikring af børns adgang til grundskole viser fremgang, ser det anderledes ud med væsentlige mål og områder som:

Fejlernæring – sult og fedme (mål 2 og 3), Ulighed (mål 10), Det materielle fodaftryk (mål 12), Klima (mål 13) samt Biodiversitet på land og hav (mål 14 og 15).

Her er udviklingen negativ, og der skal sættes meget kraftigt ind, hvis det skal ændres.

Konklusionerne stammer fra udkast til rapporten Global Sustainable Development Report, som 15 uafhængige forskere fra hele verden er blevet bedt om at udarbejde, til brug på FNs statusmøder i juli og september i år. Udkastet er endnu ikke offentliggjort, men sendt til kommentering i FN’s medlemsorganisationer.

Ældres rettigheder igen på dagsorden i FN

Fra den 15. til 18. april afholdtes det årlige møde i FN’s åbne arbejdsgruppe for ældres rettigheder.
I år havde debatten mellem FNs medlemslande og civilsamfundsorganisationer fokus på livslang læring og sociale rettigheder.

Globale seniorer fulgte streamingen af mødet – her en smagsprøve:
Livslang læring: ”High age is not a barrier for learning – ageism is”. Under Sociale rettigheder understregede ILO vigtigheden af at indføre rettighedsbaserede pensioner, og ikke et sikkerhedsnet der samler de fattigste op.
Mere følger på hjemmesiden, når vi modtager et officielt referat.

Globale Seniorer planlægger at deltage i det årlige møde i 2020. Så har DU lyst til at være med til at påvirke danske politikere og andre meningsdannere til at forbedre forhold for ældre mennesker både globalt og her i Danmark, så gå med i arbejdet i Globale Seniorers ældrepolitiske gruppe.
Kontakt Maria Justiniano, massif2013@gmail.com eller ring på 61 68 81 87

Globale Seniorer udstiller Verdensmålene i Det Grønne Hus i Køge

Fredag den 12. april var der åbning af Globale Seniorers fotoudstilling om Verdensmålene – denne gang i Det Grønne Hus i Køge. Udstillingen blev åbnet af Niels Rolskov, formand for Køge Kommunes Klima- og Planudvalg, der med udstillingen åbner op for at modtage idéer fra borgere, virksomheder og foreninger til, hvordan Køge kan arbejde med verdensmålene.
Fra en af kommunens skoler deltog en klasse, som er i front med at organisere Køge skolernes deltagelse i klimastrejken – Fridays for Future. “Kender du Verdensmålene?” hedder fotoudstillingen. Flere og flere kommuner og unge gør!

En velbesøgt generalforsamling i GS

I torsdags mødtes 63 Globale Seniorer og 6 gæster fra andre NGO’er til generalforsamling i GS. Det blev et godt møde med et inspirerende oplæg af fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard om hvordan Europa kan bidrage til en global, bæredygtig udvikling. Resten af generalforsamlingen viste en imponerende aktivitet, både ift. den tid, der blev gjort status over, men også i forhold til aktivitetsplanerne for 2019-20.

>>>      Se omtale og foto fra generalforsamlingen
>>>      Se aktivitetsplanen for Globale Seniorer 2019-20
>>>      Se også FIC Europaaktiviteter, annonceret på mødet

Baseline for bæredygtige byer

Steen Hildebrandt indleder ved offentliggørelsen af “Baseline for verdensmål 11: Bæredygtige byer” torsdag den 31. januar

Lanceringen af en Baseline for bæredygtige byer er første trin i projekt Basline for verdensmålene. Bag projektet står 2030-panelet med økonomisk støtte fra Rambøll Fonden og Realdania. Panelet forventer at projektet kan fortsætte med at konstruere en Baseline for de øvrige Verdensmål, så vi har et nulpunkt, som udgangspunkt for målinger af hvilke fremskridt Danmark gør i forhold til målene for en bæredygtig global udvikling.

>>>       Publikationen Baseline for Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
>>>       Steen Hildebrandts kommentar til projektet

Samtidig med lanceringen af den nye Baseline har regeringen offentliggjort en rapport om danske virksomheders muligheder i verdensmålene.

>>>       A World of Opportunities for Danish Businesses

En dansk verdensmålsportal

Lene Grønfeldt skriver om den ny verdensmålsportal:

– Portalen er skabt af Verdens Bedste Nyheder mfl. med økonomisk støtte fra regeringen. Portalen skal bringe nyheder og dokumentation indenfor alle områder af verdensmålsarbejdet i Danmark.

Ved indvielsen sagde Thomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdens Bedste Nyheder, bl.a
”Jo flere, der ved, hvordan vi kan vende udfordringer til løsninger, jo flere kan vi være med til at skabe en bæredygtig fremtid. Derfor bringer portalen nyheder om de mange nye innovative tiltag, som hele tiden bliver sat i gang landet over – men vi dækker også de udfordringer, Danmark har med at nå målene.” (min fremhævelse).

Jeg mener vi, som organisation og enkeltpersoner, kan bruge portalen. Både til orientering og inspiration, men også til selv at komme til orde. Blandt andet er der mulighed for at indmelde aktiviteter, møder og events, og vi kan blive informeret via et månedligt nyhedsbrev. Det bliver spændende at følge udviklingen af Verdensmålsportalen.

>>>      Gå til verdensmål.org

Universel sundhedsdækning for alle!

I dag lancerer Help Age International rapporten “Global Age Watch Insight” i FN i New York

Et pensionistægtepar fra Kibera i Kenya, hvor Globale Seniorer har samarbejdet med Kibera Daycare Center

Det sker på den 12. december, som FN har udnævnt til “Universal Health Coverage Day”, efter generalforsamlingen i 2012 i en resolution opfordrede alle lande til at indføre universel sundhedsdækning, så alle har adgang til sundhedsydelser af god kvalitet og til at betale.

HelpAges’ rapport “Global Age Watch Insight” er offentliggjort på deres nye website Global AgeWatch.

Rapporten ser på ældre menneskers ret og adgang til sundhedsydelser og viser at denne ret i mange lande nægtes ældre mennesker. Rapporten viser samtidigt at indførelse af universelle sundhedsydelser, som vi kender det fra Danmark, kan bidrage til at forhindre at ældre menneskers udelukkes af samfundet. Rapporten har data om forholdene i 12 lande i Afrika, Asien, Mellemøsten, Europa og Latinamerika.

I 2013 offentliggjorde HelpAge International for første gang Global AgeWatch Index med data om ældres livskvalitet globalt. Index’et blev brugt til at presse regeringer verden over til at forbedre deres politik på ældreområdet. I dag har politikere og beslutningstagere brug for specifikke politiske anbefalinger relateret til aldring og ældre mennesker. Der er brug for nationale og regionale analyser af de konkrete forskelle og uligheder, der opstår når befolkningen ældes. Erfaringer, som påvirkes af køn, handicap, geografisk placering og andet. HelAge International - logo

Globale Seniorer er medlem af Help Age International

>>>      Download rapporten: Global Age Watch Insight

Støt menneskerettighederne

I dag, den 10. december, er det FN’s internationale dag for Menneskerettighederne

 
Der er mere end nogensinde brug for at markere støtte til Menneske-rettighederne, der i dag 70 år efter deres fødsel er udfordret overalt. Desværre også i Danmark, hvor den siddende regering ligefrem har formuleret en politik for at udfordre grænserne for menneskerettighederne, og alene på retorikken for længst har overskredet den.
 
Fokus på ældres rettigheder
Globale Seniorer har valgt at markere dagen ved at sætte fokus på ældres rettigheder.
Arbejdsgruppen om global ældrepolitik har udarbejdet et positionspapir: Om ældre mennesker og verdensmålene. Formålet er at synliggøre de behov der skal dækkes for at ældre mennesker får opfyldt FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig global Udvikling.

Globale Seniorer støtter, at der i FN-regi udarbejdes en konvention for ældre mennesker. Vi følger derfor det arbejde der gøres i FN’s arbejdsgruppe om aldring og har i papiret opsummeret de basale rettigheder, som vi mener skal sikres af en konvention for ældre menneskers rettigheder.

>>>      Læs GS’ positionspapir: Om ældre og Verdensmålene