En velbesøgt generalforsamling i GS

I torsdags mødtes 63 Globale Seniorer og 6 gæster fra andre NGO’er til generalforsamling i GS. Det blev et godt møde med et inspirerende oplæg af fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard om hvordan Europa kan bidrage til en global, bæredygtig udvikling. Resten af generalforsamlingen viste en imponerende aktivitet, både ift. den tid, der blev gjort status over, men også i forhold til aktivitetsplanerne for 2019-20.

>>>      Se omtale og foto fra generalforsamlingen
>>>      Se aktivitetsplanen for Globale Seniorer 2019-20
>>>      Se også FIC Europaaktiviteter, annonceret på mødet

Baseline for bæredygtige byer

Steen Hildebrandt indleder ved offentliggørelsen af “Baseline for verdensmål 11: Bæredygtige byer” torsdag den 31. januar

Lanceringen af en Baseline for bæredygtige byer er første trin i projekt Basline for verdensmålene. Bag projektet står 2030-panelet med økonomisk støtte fra Rambøll Fonden og Realdania. Panelet forventer at projektet kan fortsætte med at konstruere en Baseline for de øvrige Verdensmål, så vi har et nulpunkt, som udgangspunkt for målinger af hvilke fremskridt Danmark gør i forhold til målene for en bæredygtig global udvikling.

>>>       Publikationen Baseline for Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
>>>       Steen Hildebrandts kommentar til projektet

Samtidig med lanceringen af den nye Baseline har regeringen offentliggjort en rapport om danske virksomheders muligheder i verdensmålene.

>>>       A World of Opportunities for Danish Businesses

En dansk verdensmålsportal

Lene Grønfeldt skriver om den ny verdensmålsportal:

– Portalen er skabt af Verdens Bedste Nyheder mfl. med økonomisk støtte fra regeringen. Portalen skal bringe nyheder og dokumentation indenfor alle områder af verdensmålsarbejdet i Danmark.

Ved indvielsen sagde Thomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdens Bedste Nyheder, bl.a
”Jo flere, der ved, hvordan vi kan vende udfordringer til løsninger, jo flere kan vi være med til at skabe en bæredygtig fremtid. Derfor bringer portalen nyheder om de mange nye innovative tiltag, som hele tiden bliver sat i gang landet over – men vi dækker også de udfordringer, Danmark har med at nå målene.” (min fremhævelse).

Jeg mener vi, som organisation og enkeltpersoner, kan bruge portalen. Både til orientering og inspiration, men også til selv at komme til orde. Blandt andet er der mulighed for at indmelde aktiviteter, møder og events, og vi kan blive informeret via et månedligt nyhedsbrev. Det bliver spændende at følge udviklingen af Verdensmålsportalen.

>>>      Gå til verdensmål.org

Universel sundhedsdækning for alle!

I dag lancerer Help Age International rapporten “Global Age Watch Insight” i FN i New York

Et pensionistægtepar fra Kibera i Kenya, hvor Globale Seniorer har samarbejdet med Kibera Daycare Center

Det sker på den 12. december, som FN har udnævnt til “Universal Health Coverage Day”, efter generalforsamlingen i 2012 i en resolution opfordrede alle lande til at indføre universel sundhedsdækning, så alle har adgang til sundhedsydelser af god kvalitet og til at betale.

HelpAges’ rapport “Global Age Watch Insight” er offentliggjort på deres nye website Global AgeWatch.

Rapporten ser på ældre menneskers ret og adgang til sundhedsydelser og viser at denne ret i mange lande nægtes ældre mennesker. Rapporten viser samtidigt at indførelse af universelle sundhedsydelser, som vi kender det fra Danmark, kan bidrage til at forhindre at ældre menneskers udelukkes af samfundet. Rapporten har data om forholdene i 12 lande i Afrika, Asien, Mellemøsten, Europa og Latinamerika.

I 2013 offentliggjorde HelpAge International for første gang Global AgeWatch Index med data om ældres livskvalitet globalt. Index’et blev brugt til at presse regeringer verden over til at forbedre deres politik på ældreområdet. I dag har politikere og beslutningstagere brug for specifikke politiske anbefalinger relateret til aldring og ældre mennesker. Der er brug for nationale og regionale analyser af de konkrete forskelle og uligheder, der opstår når befolkningen ældes. Erfaringer, som påvirkes af køn, handicap, geografisk placering og andet. HelAge International - logo

Globale Seniorer er medlem af Help Age International

>>>      Download rapporten: Global Age Watch Insight

Støt menneskerettighederne

I dag, den 10. december, er det FN’s internationale dag for Menneskerettighederne

 
Der er mere end nogensinde brug for at markere støtte til Menneske-rettighederne, der i dag 70 år efter deres fødsel er udfordret overalt. Desværre også i Danmark, hvor den siddende regering ligefrem har formuleret en politik for at udfordre grænserne for menneskerettighederne, og alene på retorikken for længst har overskredet den.
 
Fokus på ældres rettigheder
Globale Seniorer har valgt at markere dagen ved at sætte fokus på ældres rettigheder.
Arbejdsgruppen om global ældrepolitik har udarbejdet et positionspapir: Om ældre mennesker og verdensmålene. Formålet er at synliggøre de behov der skal dækkes for at ældre mennesker får opfyldt FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig global Udvikling.

Globale Seniorer støtter, at der i FN-regi udarbejdes en konvention for ældre mennesker. Vi følger derfor det arbejde der gøres i FN’s arbejdsgruppe om aldring og har i papiret opsummeret de basale rettigheder, som vi mener skal sikres af en konvention for ældre menneskers rettigheder.

>>>      Læs GS’ positionspapir: Om ældre og Verdensmålene

Indvielse af spritny vandkiosk i Kibera

Med åbningen af kiosken er der sat punktum for Globale Seniorers Kibera projekt

 
Tirsdag den 13. november blev den vandkiosk som Globale Seniorer har samlet ind til indviet. Det skete med en stor fest med med gæster fra kommunen, kirken og ældreorganisationer. Overskuddet fra vandkiosken går til Kibera Daycare Center, som driver kiosken.

Kiberagruppen i Globale Seniorer startede sit arbejde tilbage i 2014, og fik i februar 2015 kontakt til Kibera Daycare Center. Der er tale om et langt forløb der nu har fået en værdig afslutning. Maria Justiniano deltog i åbningen og beretter her om festen og det projekt, der nu er sat punktum for.

>>>      Læs Marias beretning “Vandkiosken kom i brug – Kiberagruppen lukker ned”

Positive pointer i amerikansk midtvejsvalg

Ilhan Omar speaking to supporters after wining Minnesota’s Fifth Congressional District race to become the first Africa-born person to be elected to the United States Congress. Photo: Mshale Facebook

Sven Herting fra Globale Seniorer mener, at den danske debat om det amerikanske midtvejsvalg kører alt for meget på Trump. Som om afstemningen alene havde én dimension: For eller imod Trump. For at skabe modvægt har han med Le Monde som kilde sendt hjemmesiden et indlæg om valgets positive pointer.
I indlægget skriver Sven Herting:

I sin udgave 8. november bringer Le Monde en analyse af det amerikanske valg, og påpeger her den markante stigning i valgdeltagelsen. Med 114 mio. vælgere i forhold til 2014, hvor der deltog 83 mio. vælgere ( NY Times’ skøn) var valget en stor sejr for demokratiet.

Endvidere peges der på de mange kvinder, der har fulgt i Condoleezza Rice’s og Hillary Clintons fodspor, og har engageret sig i aktiv politik. Alene i Repræsentanternes Hus er der nu omkring 100 kvinder ud af 435 medlemmer, ligesom andelen af kvinder i Senatet er vokset.

Minoriteterne er også markant stærkere repræsenteret i Repræsentanternes Hus. Således er der for første gang indvalgt repræsentanter for de amerikanske indianere, to amerindiennes. Ligeledes to kvindelige muslimer, hhv. en somalier og en palæstinenser. Ligesom også flere afroamerikanere og latinoer.

Valget har således resulteret i en meget anderledes Kongres end hidtil.

Sven Herting

Er din pensionsinvestering bæredygtig?

Asbjørn Andersen deltog i weekenden den 3.-4. februar i et spændende MS-initiativ for at samle aktive pensionskunder, der vil presse pensionskasserne til at forvalte vore pensionsmidler bæredygtigt og ansvarligt.
Efter mødet sendte Asbjørn hjemmesiden et bidrag, hvor han skriver hvad han fik ud af mødet og opfordrer os til at blive aktive pensionskunder.

>>>      Læs Asbjørns bidrag: Vær aktiv pensionskunde