Postkort fra mødet om Kina og EU

Steffen Gøth har sendt postkort fra globaliseringsgruppens møde om Kinas politiske system og relationerne til Europa

 
Mødet fandt sted 27. maj, og postkortet har som det skal være med postkort, været længe under vejs. På kortet skriver Steffen om Indholdet i Professor Li Xing mødeoplæg og skriver også at Globaliseringsgruppen vil tage Kina op igen til efteråret med et oplæg af den anerkendte canadiske forsker Luke Patey, der arbejder på DIIS.

>>> Læs Steffens postkort

Byg bro mellem generationerne i klimakampen

Niels Johan Juhl-Nielsen anbefaler hjemmesidens besøgende at se Phie Ambos nye dokumentarfilm “70/30”

Annoncering af Phie Ambos “70/30” på cphdox.dk

– Som seniorer hjælper vi ikke de unge yderligere på vej i klimakampen ved blot at slutte op. Vi bør tage samtalerne med dem og bidrage til at bygge bro mellem generationerne. “70/30” dokumentarfilmen kan være et godt sted at starte, siger Niels Johan i sin anbefaling af filmen.

Phie Ambos dokumentarfilm 70/30 med underteksten «Demokratiets kapløb med klimakrisen» havde verdenspremiere på CPH:DOX Filmfestival 2021 den 21. april. Niels Johan har anmeldt filmen på NY TID en norsk kommentaravis/bogmagasin der udkommer ugentligt som nettavis.

>>> Læs Niels Johans anmeldelse i NY TID
>>> Filmen kan ses frem til og med 5. maj på CPH:DOX online

En kærlighedsaffære i udviklingsbranchen

Bjørn Førde udgiver 16. april “Vi tror vi kan måle alt”, en bog om mennesker, miljøer og udviklingssamarbejde i Zimbabwe.

 

Kærlighed ved første blik. Bjørn Førdes foto fra første besøg i Binga Zimbabwe i 1990.

Bjørn Førde har været i udviklings- og demokratibranchen i næsten et halvt århundrede. Hans kærligheds-affære med Zimbabwe startede med republikkens etablering og de store forventninger, og i tre år fra 1992 var han i Zimbabwe som leder af Mellemfolkeligt Samvirkes program i landet.

I 2018 – kort efter Mugabes fald – tog Bjørn tilbage til Zimbabwe for at gense gamle lokaliteter og partnere og stille spørgsmålet: hvad er tilbage? – hvad kom der ud af udviklingssamarbejdet? For mange Globale Seniorer var genstanden for kærligheden et andet udviklingsland, men rigtig mange har taget livtag med de kritiske spørgsmål til udviklingspolitikken. Bjørn giver ikke noget svar på fremtidens udviklingspolitik, men hans Zimbabwe erfaringer kan måske smitte af på det svar, vi selv må give.

>>>    Se Bjørn Førdes egen præsentation af bogen

Stop vaccine nationalismen

De rige lande har sat sig massivt på Covid-19 vaccinen

Tweet udsendt af bestyrelsen i Globale Seniorer den 18. januar 2021

Bestyrelsen for Globale Seniorer udsendte i går mandag et tweet, hvor den tager afstand fra, at de rige lande sætter sig på al Covid-19 vaccinen. Alle lande skal have adgang til vaccine, hvis det skal nytte noget, skriver de. Tweetet er gengivet herunder. Som argumentation og opbakning til den stillingtagen har Nina Ellinger, Finn Hansson og Povl Anker Andersen fulgt op med følgende indlæg:

De rige landes vaccine nationalisme kan forlænge pandemien

Slutspil i magtoverdragelsen i USA

Kupforsøget på Capitol Hill var en forudsigelig hændelse som konsekvens af et præsidentskab der systematisk har undermineret de demokratiske institutioner og støttet sig på militant, hvid ekstremisme. Heldigvis blev det afværget, men arven efter Trump er et dybt splittet Amerika.

Globale Seniorers Europagruppe var samlet virtuelt i dag i anden anledning. Men nattens begivenheder i Whasington DC trængte sig på og debatten om begivenhederne endte med følgende opfordring i et tweet:

Trump tilhængeres storm på US Capitol Hill, Washington, DC, 6. januar 2021. Foto: Sebastian Portillo

Global Seniors Europe working group states:
Terrifying coup d’état-attempt on Capitol Hill instigated by Donald Trump! We urge the new government to heal the divided country minimizing social, racial, and economic inequality #WeAreOne #CapitolHill #CapitolBuilding

Følg vores twitter konto: Global Seniors – @GlobalSeniorsDK og spred vores tweets.

FN’s ældredag fylder 30 i dag

Danmark har kvitteret med at underskrive en støtteerklæring for ældres rettigheder og værdighed

Stop aldersdiskrimination
Klik ind på HelpAge’s video herover

Maria Justiniano fra Globale Seniorer skriver i sit indlæg, at Danmarks har underskrevet en støtteerklæring til General sekretær Antonio Guiterres politikpapir The Impact of COVID-19 on older persons. Hun ser det som en øget forståelse for at sikre ældres rettigheder stærkere – måske med en FN konvention?

>>>      Læs Marias indlæg

Lokale målepunkter skal bidrage til en bæredygtig verden

af Lene Grønfeldt, Verdensmålsgruppen

Rapporten “Gør Verdensmål til Vores Mål” blev lanceret den 1. september. Den har undertitlen “197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden”, og den er resultatet af en proces, som 2030 panelet satte i gang i foråret 2019.

Vi har tidligere fortalt om projektet, og flere af Globale Seniorer har bidraget med inputs, bl. a. i projektets workshops.

Formand for 2030 panelet Steen Hildebrandt, skriver i forord til rapporten:
“Formålet med Vores Mål-projektet er at bidrage til en mere effektiv implementering af verdensmålene i Danmark. Projektet afsluttes med denne rapport, og herefter begynder det egentlige arbejde med at nyttiggøre projektets resultater, nemlig rækken af forslag til, hvordan man i Danmark kan og bør måle, når man vil arbejde med at realisere verdensmålene, de såkaldte danske målepunkter. Initiativet til Vores Mål-projektet blev taget af 2030-Panelet i 2019. Projektet blev igangsat samme år, og bestod af delprojekterne: Vores Planet, Vores Samfund og Vores Liv. Vores Mål-projektet er verdens første åbne verdensmålsudviklingsprojekt”.

>>>      Hent rapporten “Gør Verdensmål til Vores Mål”

Følg konferencen “A decade for action”
I forbindelse med lanceringen afholder 2030 netværket, Finansudvalgets parlamentariskek arbejdsgruppe for verdensmålene og 2030 panelet en åben konference under overskriften: A decade for action – 10 år tilbage, konference om fremskridt for at nå verdensmålene. Desværre er konferencen overtegnet; men interesserede kan følge den på live TV fra Folketinget.

>>>      Konferencen er onsdag den 9. september kl. 9.00 – 12.30

Efterlysning: Radikal politisk indsats for Verdensmålene

NGO’ernes Spotlightrapport 2020 om fremdriften for Verdensmålene er ude nu
 
Sidste tirsdag lancerede Globalt Fokus og 92-gruppen SPOTLIGHT-rapport 2020, om fremdriften i verdensmålene. Det skete fra et webseminar hvor tre politikere og en forsker var sat til at kommentere rapporten. Povl Anker Andersen deltog i webinaret og refererer til hjemmesiden:

”Jeg hæftede mig på webinaret ved to udsagn. Det ene fra seniorforsker Adam Moe Fejerskov fra DIIS, der konstaterede, at Coronapandemien har vist os, at radikal politisk handling er mulig og derfor efterlyste, at den mulighed også bliver brugt i forhold til indsatsen for at nå Verdensmålene. Han efterlyste også at NGO’erne har et mere radikalt hovedkrav til politikerne end kravet om en handlingsplan. Efter FN’s erklæring om, at de kommende ti år skal være ”Handlingens årti”, er det ikke proceskrav der er det vigtigste, men substantielle krav til politisk handling, mente han.

Det andet jeg med glæde lagde mærke til var, at både Adam Moe Fejerskov og Martin Lidegaard (RV) i deres oplæg understregede, at det ikke alene er vigtigt hvad Danmark selv gør for at nå Verdensmålene, men at en aktiv dansk indsats i de internationale institutioner er mindst lige så vigtig. Men det er desværre ikke lige der vi er, tænkte jeg med reference til Mette Frederiksens position i forhold til EU-budgettet og den manglende respekt for WHO som vi har demonstreret under Coronaen.”

Povl Anker Andersen

Hjemmesiden vil linke til et referat af webinaret når det foreligger.
>>>      Læs SPOTLIGHT-rapport 2020

Fasthold Fokus på Verdensmålene og bekæmp COVID-19

un.org 23-03-2020: UN working to fight COVID-19 and achieve Global Goals

Lene Grønfeldt fra Globale Seniorers Verdenmålsgruppe skriver i sit indlæg om verdensmålene i en Coronatid. Baggrunden er FN’s årlige statusmøde, High Level Political Forum, HLPF) om fremdriften for Verdensmålene, som skal holdes i juli. Men ikke som det plejer i New York, meget er ændret og kun et mindretal af de delegerede deltager fysisk – resten er med online.

FN har til debatten udsendt udkast til den årlige ”Fremdriftsrapport for SDG’erne” og den giver et første billede af, hvad Coronakrisen kan betyde. – De Fremskridt, der er opnået for målene trues af Coronapandemien, konstaterer Generalsekretæren.

>>>      Gå til Lene Grønfeldts indlæg og link til rapporten

Støt ældre i fattige og skrøbelige lande

Globale Seniorer har sendt opfordring til udenrigs- og til udviklingsministeren om støtte ift. Corona pandemien

 

Syrian Expatriate Medical Association informerer og uddeler sunhedsartikler i en flyftningelejr i Idlib, Syrien. Foto SEMA

Maria Justiniano, skriver til hjemmesiden:
– GS har I samarbejde med HelpAge rettet en henvendelse til udenrigsminister Jeppe Kofod og udviklingsminister Rasmus Prehn for at gøre opmærksom på sårbare grupper, der er særligt udsatte i forbindelse med Corona virus. En sådan sårbar gruppe er ældre mennesker. Ikke blot i Danmark, men også i udviklingslandene.
Vi synes det er vigtigt at Danmark lever op til sit internationale ansvar. Der bliver brug for ekstra støtte til de fattigste lande, som har utilstrækkelige sundhedssystemer, der ikke kan håndtere en Coronaepidemi.

Vi ved, at det netop nu diskuteres i udenrigsministeriet hvordan pengene skal kanaliseres til udviklingslandene. Hvilke lande skal tilgodeses og hvilke organisationer skal være med til sikre at Corona epidemien volder mindst skade. Danmark giver allerede en stor del af sin bistand gennem multilaterale FN organisationer, og man kan forestille sig, at en stor del af hjælpen vil gå til lande, hvorfra man kan forvente en stigende migration.

Maria Justiniano

>>>      Læs henvendelsen til ministrene

HelpAge er en international paraplyorganisation med 154 NGO’er fra 85 lande som medlemmer. Globale Seniorer er medlem af HelpAge og henvendelsen til ministrene er led i en kampagne i den europæiske gren af netværket.