FN’s ældredag fylder 30 i dag

Danmark har kvitteret med at underskrive en støtteerklæring for ældres rettigheder og værdighed

Stop aldersdiskrimination
Klik ind på HelpAge’s video herover

Maria Justiniano fra Globale Seniorer skriver i sit indlæg, at Danmarks har underskrevet en støtteerklæring til General sekretær Antonio Guiterres politikpapir The Impact of COVID-19 on older persons. Hun ser det som en øget forståelse for at sikre ældres rettigheder stærkere – måske med en FN konvention?

>>>      Læs Marias indlæg

Lokale målepunkter skal bidrage til en bæredygtig verden

af Lene Grønfeldt, Verdensmålsgruppen

Rapporten “Gør Verdensmål til Vores Mål” blev lanceret den 1. september. Den har undertitlen “197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden”, og den er resultatet af en proces, som 2030 panelet satte i gang i foråret 2019.

Vi har tidligere fortalt om projektet, og flere af Globale Seniorer har bidraget med inputs, bl. a. i projektets workshops.

Formand for 2030 panelet Steen Hildebrandt, skriver i forord til rapporten:
“Formålet med Vores Mål-projektet er at bidrage til en mere effektiv implementering af verdensmålene i Danmark. Projektet afsluttes med denne rapport, og herefter begynder det egentlige arbejde med at nyttiggøre projektets resultater, nemlig rækken af forslag til, hvordan man i Danmark kan og bør måle, når man vil arbejde med at realisere verdensmålene, de såkaldte danske målepunkter. Initiativet til Vores Mål-projektet blev taget af 2030-Panelet i 2019. Projektet blev igangsat samme år, og bestod af delprojekterne: Vores Planet, Vores Samfund og Vores Liv. Vores Mål-projektet er verdens første åbne verdensmålsudviklingsprojekt”.

>>>      Hent rapporten “Gør Verdensmål til Vores Mål”

Følg konferencen “A decade for action”
I forbindelse med lanceringen afholder 2030 netværket, Finansudvalgets parlamentariskek arbejdsgruppe for verdensmålene og 2030 panelet en åben konference under overskriften: A decade for action – 10 år tilbage, konference om fremskridt for at nå verdensmålene. Desværre er konferencen overtegnet; men interesserede kan følge den på live TV fra Folketinget.

>>>      Konferencen er onsdag den 9. september kl. 9.00 – 12.30

Efterlysning: Radikal politisk indsats for Verdensmålene

NGO’ernes Spotlightrapport 2020 om fremdriften for Verdensmålene er ude nu
 
Sidste tirsdag lancerede Globalt Fokus og 92-gruppen SPOTLIGHT-rapport 2020, om fremdriften i verdensmålene. Det skete fra et webseminar hvor tre politikere og en forsker var sat til at kommentere rapporten. Povl Anker Andersen deltog i webinaret og refererer til hjemmesiden:

”Jeg hæftede mig på webinaret ved to udsagn. Det ene fra seniorforsker Adam Moe Fejerskov fra DIIS, der konstaterede, at Coronapandemien har vist os, at radikal politisk handling er mulig og derfor efterlyste, at den mulighed også bliver brugt i forhold til indsatsen for at nå Verdensmålene. Han efterlyste også at NGO’erne har et mere radikalt hovedkrav til politikerne end kravet om en handlingsplan. Efter FN’s erklæring om, at de kommende ti år skal være ”Handlingens årti”, er det ikke proceskrav der er det vigtigste, men substantielle krav til politisk handling, mente han.

Det andet jeg med glæde lagde mærke til var, at både Adam Moe Fejerskov og Martin Lidegaard (RV) i deres oplæg understregede, at det ikke alene er vigtigt hvad Danmark selv gør for at nå Verdensmålene, men at en aktiv dansk indsats i de internationale institutioner er mindst lige så vigtig. Men det er desværre ikke lige der vi er, tænkte jeg med reference til Mette Frederiksens position i forhold til EU-budgettet og den manglende respekt for WHO som vi har demonstreret under Coronaen.”

Povl Anker Andersen

Hjemmesiden vil linke til et referat af webinaret når det foreligger.
>>>      Læs SPOTLIGHT-rapport 2020

Fasthold Fokus på Verdensmålene og bekæmp COVID-19

un.org 23-03-2020: UN working to fight COVID-19 and achieve Global Goals

Lene Grønfeldt fra Globale Seniorers Verdenmålsgruppe skriver i sit indlæg om verdensmålene i en Coronatid. Baggrunden er FN’s årlige statusmøde, High Level Political Forum, HLPF) om fremdriften for Verdensmålene, som skal holdes i juli. Men ikke som det plejer i New York, meget er ændret og kun et mindretal af de delegerede deltager fysisk – resten er med online.

FN har til debatten udsendt udkast til den årlige ”Fremdriftsrapport for SDG’erne” og den giver et første billede af, hvad Coronakrisen kan betyde. – De Fremskridt, der er opnået for målene trues af Coronapandemien, konstaterer Generalsekretæren.

>>>      Gå til Lene Grønfeldts indlæg og link til rapporten

Støt ældre i fattige og skrøbelige lande

Globale Seniorer har sendt opfordring til udenrigs- og til udviklingsministeren om støtte ift. Corona pandemien

 

Syrian Expatriate Medical Association informerer og uddeler sunhedsartikler i en flyftningelejr i Idlib, Syrien. Foto SEMA

Maria Justiniano, skriver til hjemmesiden:
– GS har I samarbejde med HelpAge rettet en henvendelse til udenrigsminister Jeppe Kofod og udviklingsminister Rasmus Prehn for at gøre opmærksom på sårbare grupper, der er særligt udsatte i forbindelse med Corona virus. En sådan sårbar gruppe er ældre mennesker. Ikke blot i Danmark, men også i udviklingslandene.
Vi synes det er vigtigt at Danmark lever op til sit internationale ansvar. Der bliver brug for ekstra støtte til de fattigste lande, som har utilstrækkelige sundhedssystemer, der ikke kan håndtere en Coronaepidemi.

Vi ved, at det netop nu diskuteres i udenrigsministeriet hvordan pengene skal kanaliseres til udviklingslandene. Hvilke lande skal tilgodeses og hvilke organisationer skal være med til sikre at Corona epidemien volder mindst skade. Danmark giver allerede en stor del af sin bistand gennem multilaterale FN organisationer, og man kan forestille sig, at en stor del af hjælpen vil gå til lande, hvorfra man kan forvente en stigende migration.

Maria Justiniano

>>>      Læs henvendelsen til ministrene

HelpAge er en international paraplyorganisation med 154 NGO’er fra 85 lande som medlemmer. Globale Seniorer er medlem af HelpAge og henvendelsen til ministrene er led i en kampagne i den europæiske gren af netværket.

Ældre risikerer ikke kun sygdom, men også fattigdom og isolation

advarer FN’s generalsekretær Antonio Guterres om Corona-pandemiens effekt på ældre i udviklingslandene

 

Syrian Expatriate Medical Association uddeler hygiejnepakke og Corona information til ældre I flygtningelejr i Syrien. Foto: © SEMA

Ældrepolitisk gruppe i Globale Seniorer har fulgt FN’s politik ift. ældre og Corona-pandemien. Den 1. maj lancerede generalsekretær, Antonio Guterres, i en tale et nyt politikpapir med 4 områder, hvor medlemslandene bør sætte særligt ind. På den baggrund skrev Maria Justiniano et indlæg, der blev bragt i Globalnyt den 19. maj.

Se Marias indlæg i Globalnyt

Indlægget vil senere blive lagt på Ældrepolitisk Gruppes opslag her på hjemmesiden.
Se også FN’s Policy Brief

Corona på det afrikanske kontinent

© Reuters / Dado Ruvic

Ingen eksperter har overblik over udberedelsen af Corona i Afrika, skriver Maria Justiniano i sit indlæg. Men ét står klart: som i Danmark er det de ældre og de kronisk syge, som er i stormens øje.
Sidste uge afholdt WHO’s særlige ekspert i Corona pandemien, David Nabarro, et skypemøde med ældreorganisationer. Globale Seniorer deltog via HelpAge, og Maria refererer i sit indlæg til mødet.
>>>      Læs Marias indlæg

Refleksioner over verden i en Corona tid

Coronaen er over os – og det gælder hele resten af verden. Mens vi vender os indad og glæder os over ‘danskernes’ egen succes med at tæmme sygdommen, raser den videre i verden og kan få voldsomme konsekvenser for verdensordenen og også for vores muligheder for at løse de globale udfordringer i fællesskab.

Bjørn Førde fik en brat hjemkomst fra en tur i det sydlige Afrika, og han har siden – under rubrikken Corona – skrevet en række historier som reflekterer over indtryk fra Bhutan, Botswana, Danmark, Nepal og Zimbabwe.

Historierne kan du læses på Bjørns hjemmeside. Illustrationen her er fra historien Corona [2] – Blaming the Chinese. Historierne er på engelsk og den foreløbigt sidste er fra den 31. marts Corona [5] – Lockdown of Zimbabwe, på den hænger også de foregående fire.

>>>      Læs Bjørns refleksioner: Corona 1-5

I Tingbjerg blev der råbt op mod ulighed

Et samlet opråb for Verdensmål #10 – mod ulighed i Danmark

 

Velkomst til en stuvende fuld bibliotekssal i Tingbjerg. Leyla fra Ungefællesskabet og Tim Whyte, generalsekretær i MS. Eget foto.

Ungefællesskabet sagde tak for fremmødet og sang: om Unge fra blokken, der vil tales til, og ikke om.


Mellemfolkeligt Samvirke lancerede torsdag den 23. januar i Tingbjerg deres rapport om ulighed i Danmark med bidrag fra 10 civilsamfunds organisationer, herunder 3F og FOA.
Rapportens tabeller og tekst var afløst af fire ‘vidner’ der med deres personlige historie fortalte om den ulighed og diskrimination som også i Danmark møder de mest udsatte mennesker. Vi ved det, men de havde selv oplevet det – og deri ligger en vigtig pointe. Tim Whyte gav tre råd videre til politikerne. Han bad regeringen leve op til deres ansvar med en handleplan, han opfordrede dem til at inddrage de berørte. Endelig efterlyste han stærke, nye indikatorer, der kan dokumentere, hvordan det faktisk går med uligheden i Danmark.

Jeres webmaster konstaterede tilfreds, at rapporten understreger, at FN’s Verdensmål er en samlet helhed.
– Alle mål skal med!

>>>      Link til rapporten