Retten til livet og ytringsfriheden – i et domstolsperspektiv

Et referat fra Folke- og menneskeretsgruppens møde om sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

 
Den 10. november 2021 holdt Folke- og menneskeretsgruppen i Globale Seniorer et møde med titlen Retten til livet og ytringsfrihed. Kort efter modtog hjemmesiden et referat af mødet fra gruppen, men det er desværre først lykkedes at få det på hjemmesiden dags dato.
 
I Henrik Døckers referat omtales to sager ved menneskerettighedsdomstolen, som blev gennemgået på mødet. En sag om Retten til livet (Artikel 2), der handlede om den vanrøgt som en handicappet rumæner havde været udsat for. Den anden handlede om ytringsfrihed (Artikel 10) og var en aflægger af den såkaldte Pedal Ove sag, hvor to danske journalister i højesteret var dømt for ærekrænkelse i forbindelse med DR-dokumentaren om sagen Politiets blinde øje.

>>>     Læs Henrik Døckers referat fra mødet

Et udviklingsprojekt med succes

Et postkort fra Ulaanbaatar fortæller om 25 års jubilæet for det fri Presseinstitut i Mongoliet

Billede: Zolotinka/Shutterstock

I går, den 4. november, fyldte Presseinstituttet i Mongoliet 25. Instituttet er et dansk udviklingsprojekt, der nu har vist sin bæredygtighed gennem 25 år som en non-profit NGO.

I postkortet fortæller Povl Anker Andersen, som deltog i jubilæet, lidt om instituttet og dets baggrund. Han mener det er vigtigt at notere sig, når udviklingsprojekter er en succes.

>>>    Læs Povl Ankers Postkort

Danske NGO’ers vurdering af COP 26

Hverken på CO2-reduktioner eller støtten til de fattige og sårbare lande leverede klimatopmødet nok, skriver 10 danske NGO’er i deres vurdering af Klimatopmødet

 

Logo for FN’s COP26. Pinterest/Johnson Banks

Efter klimatopmødet har 10 danske NGO’er, blandt dem Globalt Fokus og 92- gruppen som Globale Seniorer samarbejder med om at fremme Verdensmålene, udsendt en meddelelse med deres samlede vurdering af, hvad der blev opnået på COP26. I meddelelsen siger Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-gruppen:
 
Det er godt, at en del lande i forbindelse med COP26 leverede nye klimaplaner og initiativer, men når man summer dem op, er vi stadig langt fra at være på vej mod de maksimalt 1,5 grader og en mere klimasikker fremtid. Der er efter COP26 fortsat brug for akut førstehjælp, hvis 1,5 graders målet skal holdes i live.

>>>    Læs vurderingen fra de danske NGO’er

Naturligt, at Grønlands befolkning ønsker selvstændighed

Det var udgangspunktet for Christen Sørensen i hans energiske oplæg til Globale Seniorer på mødet om muligheder og umuligheder i Grønlands økonomi

Grafik: Mustafaclk/Shutterstock

Arne Skov Andersen har sendt hjemmesiden et indlæg hvor han resumerer det oplæg som tidligere formand for Det rådgivende udvalg vedr. Grønlands økonomi, Chisten Sørensen, holdt for Globale Seniorer. Mødet blev afholdt den 27. oktober og var arrangeret af Arktisgruppen. På mødet gav Christen Sørensen sit bud på udfordringerne og Grønlands mulige veje til økonomisk selvstændighed.

>>>    Læs Arnes resume af mødet

Røde Kors’ engagement i Korea

Kirsten Abdalla sender Globale Seniorers medlemmer en invitation til en temadag om Røde Kors i Korea

Foto: Maskinchef Svend Lehmann Nielsen †, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

De fleste kender historien og sangen om hospitalsskibet Jutlandia, der fra 1951 under FN-flag, Røde Kors-flag og Dannebrog tog på togt til det krigsramte Korea. Færre kender til baggrunden eller til Røde Kors’ engagement i Korea i dag.
På Delegatforeningens temamøde: lørdag d. 13. november
bliver hele historien lagt frem.
Se program og tilmelding

Lad ikke palæstinenserne stå alene

Opfordring til politikerne om at handle på Israels politik for annektering, og til dig og mig om at undgå at købe Israelske varer

London, England, UK – May 22, 2021: National Demonstration For Palestine to support Palestinian citizens in Israel.
Foto: Loredana Sangiuliano / Shutterstock.com

Globale Seniorers Mellemøstgruppe opfordrer med parolen – Lad ikke palæstinenserne stå alene tilbage – til handling. Gruppen har dels udarbejdet en resolution der protesterer mod Israels politik med annektering af palæstinensisk jord i de besatte områder. Resolutionen er den 14. sept. 2021 sendt til medlemmerne af Udenrigspolitisk udvalg, de politiske partier og til de danske politikere i Europa Parlamentet.

Mellemøstgruppen opfordrer samtidig alle til at UNDGÅ at købe israelske varer så længe Israel ikke overholder Geneve-konventionerne. Efter gruppens opfattelse må vores handlinger følge vores holdninger og Globale Seniorer støtter i sit værdigrundlag op om Folkeretten og Geneve-konventionerne.

Se resolutionen med opfordring til pres mod Israel
Se opfordringen til Boykot af Israelske varer

Postkort fra en tidligere grænsestation

Europagruppen i Globale Seniorer har en rejsegruppe i Eisenach i delstaten Thüringen, Tyskland

Byen Eisenach i Thüringen, Tyskland via Wikimedia Commons

Rejsegruppe har besøgt Werra-broen, der før 1989 var grænsen mellem øst og vest. Men broen forbandt ikke øst og vest, som broer ellers gør. Den var tværtimod en integreret del af ‘jerntæppet’. Fra broen har gruppen sendt os et postkort.

Rejsegruppen var også til møde på Rådhuset, hvor Hans-Peter Brodhun, den første borgmester efter murens fald fortalte om genforeningen. Mødet er omtalt i Eisenachs Nyhedsbrev.

Se postkort fra broen
Se Eisenachs Nyhedsbrev

Alle har krav på en Covid vaccine

Globale Seniorer har sendt åbent brev til regering og Folketing – Leave no one behind!

Foto Iam Zews/Shutterstock

I forbindelse med Globale Seniorers Generalforsamling den 16. september besluttede bestyrelsen at sende et åbent brev til regering og folketing. GS har fra starten advaret mod vaccine nationalisme og følger nu op med en opfordring til at regeringen stiller ressourcer og materiel til rådighed som bidrag til at alle landes befolkninger får mulighed for at blive vaccineret.

Åbent brev til regering og folketing

Efterskrift
Natten til lørdag den 25. september holdt Mette Frederiksen sit indlæg på FN’s generalforsamling og her sagde hun at Danmark er forpligtet til vaccinesolidaritet. Solidariteten blev fulgt op med et løfte om at forhøje den danske donation af vacciner til COVAX fra tre til seks millioner styk.

Livet på land

Danmark er lang fra i mål med at beskytte og genoprette bæredygtig brug af vores økosystemer, og vi taber hastigt biodiversitet. Regeringen bør lave en diversitetsstrategi – det haster!

 

​Videokampagnen er produceret for Globalt Fokus og 92-gruppen ​for at give en bredere indsigt i arbejdet for at nå Verdensmålene. Kampagnen skal samtidig styrke interessen for at diskutere resultaterne af sommerens FN topmøde om den samlede fremgang for Verdensmålene.
 
>>> Læs Spotlightrapport 2021

Kystens afsluttende Parlament

Foreningen Levende Hav inviterer til afsluttende parlament om lokale kyst- og havmiljøer

Kystens Parlament i Nibe august 2021. Foto Levende Hav

Kutteren “Anton” har i sommerens løb besøgt en række danske havne og har afholdt lokale parlamenter, med fokus på de lokale kyst- og havmiljøer. Alt med det formål at oplyse om FNs verdensmål nr. 14: Livet i Havet, og for at gøre verdensmålet konkret og opfordre til handling lokalt.

Det afsluttende parlament med åbning ved miljøminister Lea Wermelin og deltagelse af folketingspolitikere afholdes:
Tid: Fredag den 17/9 fra 09 – 15
Sted: Altingets gård, Ny Kongensgade 10, 1472 Kbh K

Alle er velkomne, men der er begrænset plads, så hurtig tilmelding anbefales. .
>>> Mere om møde og tilmelding