Besøg hos Persian Wildlife Foundation

NGO_2

Kære Globale Seniorer

Mandag 23. oktober landede 19 Globale Seniorer i Teheran som første destination på deres studierejse til Iran. Turens først studiebesøg gik til Persian Wild Life Foundation, en NGO, der arbejder med at redde truede dyrearter i Iran, først og fremmest de store rovdyr. Lige nu gælder kampen den iranske gepard som er specielt truet.

Abnous Sadeghi gav et veloplagt og informerende oplæg om deres arbejde og vilkår som NGO. Iran Wild Life Foundation modtager bevidst ikke støtte fra staten, men ønsker at stå økonomisk og politisk uafhængig af styret. Samtidig samarbejder de gerne med staten, hvor det giver mening. I mindst et tilfælde vi hørte om havde staten henvendt sig for at samarbejde og modtage faglig og organisatorisk støtte. I dette projekt blev Iran Wild Life bindeled mellem regering og lokalbefolkning, og fik både begrænset krybskytteriet og uddannet lokale rangere. En betragtelig indflydelse, baseret på støtte fra nyuddannede fra universiteter ude og hjemme, et stærkt internationalt netværk og donationer fra private virksomheder.

Debatten efter oplægget kom ikke til at handle om dyrebeskyttelse, men mere generelt om NGO’ers fremtid og muligheder for indflydelse. Det gav os stof til eftertanke i forhold til den aktuelle danske debat om NGO’ernes muligheder fremover, bl.a. set i lyset af de store ændringer i deres rammevilkår.

Venlig hilsen,
Povl Anker Andersen,
25. oktober 2017

Postkort fra Tamale i Nordghana

Globale Seniorer har modtaget et postkort fra Lise Drewes Nielsen som er på besøg i Tamale i det nordlige Ghana.

Lise er i en mindre NGO i gang med at udvikle en aktivitet omkring centeret: Tamale Cultural Tours. De har fået midler fra Civilsamfundspuljen til at træne 10 dansere til at være guider i deres egen kultur og tilbyde guidede ture til rejsende til Ghana.

>>>      Se Lises postkort

Postkort fra tværgående verdensmål dialog

Asbjørn Andersen deltog den 29. maj i et dialogmøde med Folketingets tværpolitiske netværk for at fremme vidensdeling og debat om FN’s 17 verdensmål.

Det var netværkets første offentlige dialogmøde med danske NGO’er. Mødet havde 150-200 deltagere, heraf 5 fra Globale Seniorer. For at dele de ideer, som mødet producerede, skrev og sendte Asbjørn samme dag et postkort til Globale Seniorer.

>>>     Læs Asbjørns Postkort

Pensionisterne i Spanien er udfordret

Postkort fra Madrid

 
aldring-og-demensMaria Justiniano sender postkort fra Madrid, hvor hun i Retiro parken møder pensionister, hvis snak går på den nye konservative regerings seneste forslag til ændring af forholdene for pensionisterne.
 
>>>       Læs Marias postkort
>>>       Tilmeld dig også debatmødet Pensionsforhold i Europa
 
På debat mødet den 30. november, som er arrangeret af Globale Seniorer i samarbejde med Danske Seniorer og FIC, er der oplæg til debat om udviklingen af pensionsforholdene i Europa.

Sidste dag i Geneve

img_1529Globale Seniorers studietur til Geneve er slut. Irene Odgaard har sendt et postkort fra sidste dagen, hvor studiegruppen besøgte både ACTRAV, en afdeling af ILO, og  BWI – Building and Woodworkers’ International.
Irenes postkort viser gruppen til møde omkring bordet i BWI og fortæller lidt fra mødet.

Vil du vide mere kan du følge linket til Irenes referat fra begge dagens møder, der som det fremgår rummede mange vigtige informationer om både institutionerne og det internationale arbejde.

>>>       Se Irenes postkort fra mødet i bygningsarbejderinternationalen
>>>       Læs også hele Irenes referat fra: Sidste dag i Bruxelles

GS på gotisk kulturnat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Postvæsenet er ikke hvad det har været! Først nu efter en god uge kan hjemmesiden publicere det postkort, som Finn Conrad sendte fra Kulturnatten, hvor han bemandede en bod på Seniorcentret Sct. Joseph på Nørrebro i København.

I skyggen af den nygotiske kirke, under nattehimlen, holdt Centret i samarbejde med Danske Seniorer sit kulturnats-arrangement. Og her sørgede Finn Conrad for, at også Globale Seniorer var med.

>>>       Læs Finn Conrads postkort