Postkort fra møde i Europarådet

Et postkort fra Henrik Døcker på Globale Seniorers studierejse til Strasbourg. Rejsen lå i slutningen af det danske formandsskab for Europarådets Ministerkomité.

Rejsegruppen mødte Fredrik Sundberg, souchef i implementeringsafdelingen under ministerkomiteen og han gav holdet et oplæg om det hårde slid med at sikre efterlevelse af Menneskerettighedsdomstolens afgørelser.

>>>      Læs Henrik Døckers postkort

NB! Globale Seniorers postvæsen oplever en pukkel af postkort fra Strasbourg. Puklen vil blive afviklet hurtigst muligt.

Besøg i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol


Globale Seniorer har modtaget et postkort fra Annette Birch fra et besøg i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Annette var i april sammen med 18 andre globale Seniorer på studierejse i Frankfurt og Strasbourg. Målet var at blive klogere på Europarådet, Menneskerettighedsdomstolen, Europaparlamentet og Den Europæiske Centralbank.

>>>      Læs Annettes postkort om besøget i Menneskerettighedsdomstolen

Ud af Iran

Sven Herting har sendt hjemmesiden et postkort fra Mashhad

I Mashhad endte Globale Seniorers studietur i Iran. Den endte i den østlige del, langt fra de kendte turistmål, med mulighed for at se et mere traditionelt og religiøst Iran, præget af pilgrimme og sørgeoptog. Herefter tog de globale nattoget til Teheran og fly med landing i København den 10. november.

>>>   Læs Sven Herting: Blandt pilgrimme i Mashhad

Ali kæmper for trafiksikkerhed i Iran

I Mashhad mødte Globale Seniorer Ali fra NGO’en Road Safety Pioneers. Kontakten til Ali kom i stand via en fælles danske bekendt i det globale NGO-netværk for trafiksikkerhed. Det var ikke muligt at komme i kontakt med en iransk NGO tættere på Globale Seniorers interesseområde.
 

Til Globale Seniorer,
Road Safety Pioneers er registreret som NGO i den nordøstlige provins i Iran. Der er tale om en ganske lille NGO med ca. 10 aktive medlemmer. Ali, der er drivkraften, er til daglig ansat i provinsens trafikadministration i hovedbyen Mashhad med ca. 4. mio. indbyggere. Da han studerede til ingeniør for 12 – 15 år siden, provokerede det ham, at Iran relativt set lå højest i verden med ca. 10.000 dødsofre om året.

Ali fortæller, at han har opbakning fra sin chef i administrationen. Road Safety Pioneers har haft et vist held med at få økonomisk støtte fra forsikringsselskaber og transportfirmaer til deres projekter, der især er henvendt til unge i 4. – 6. klasse og lærere på skolerne.

Ali mener, at NGO’en har været i stand til at sætte aktiviteter i gang i et samarbejde mellem myndigheder, institutioner og andre, som ellers ikke ville blive sat i gang.

Set med danske øjne er det en atypisk NGO med meget få og ikke betalende medlemmer. ”Kontingentet” er de enkelte frivillige arbejdsindsats, som Ali udtrykker det. Den arbejder på et område, hvor behovet for en øget indsats er stort og anerkendt af myndighederne. Og den gør det i samarbejde med myndighederne. Ali er opmærksom på, at myndighedernes velvilje mod NGO’en hurtigt kan skifte, hvis dens aktiviteter for eksempel bliver mere omfattende og involverer større grupper.

Venlig hilsen
Arne Skov Andersen
25. oktober

I bus gennem Irans ørken

Hjemmesiden har modtaget denne beskrivelse af Irangruppens to dage lange busrejse gennem Irans store østlige højslette (ca. 1,5 km´s højde) med ørken og saltsumpe.
 
Fra Shiraz til Kerman og videre næste dag til Birjand. Højslettens navn er Kavir-i Lut.

 
 
Kære Globale Seniorer!
Tørt og støvet ad gode veje gennem sand- og stenørken. Udtørrede saltsøer, saltfremstilling. Bjergkæder langs og igennem ørkenplateauerne op til over 4 km´s højde, nogle stribet i rosa, beige og mørkrøde lag, og på den anden led furede af nedløbende vand.
Fåre- og gedeflokke. Enkelte kameler i det fjerne. Svævende gribbe.

Trods årelang katastrofal tørke alligevel mange dyrkede marker, afgrænsede. Irgrønne med lucerne, løg og andre grøntsager. Frugttræer citrus, mandel, granatæble, pistacie og figen. Safran-krokus.
Iranerne har lang tradition for effektiv udnyttelse af de sparsomme vandressourcer, når der er mulighed for at hente vand fra bjergene i gravede underjordiske kanaler og brønde, længste kanal er 88 km lang, og dybeste brønd er 180m. Nogle kanaler er flere tusinde år gamle.

Et sted gjorde vi holdt for at holde picnic på iransk vis. Stedet var en lille oaselandsby på kanten af bjergene, langt fra alt. Bussen kunne køre frem til landsbyen, men derfra var der kun stejle små stier rundt mellem de lerklinede huse, lukkede udadtil. Dadelpalmer, appelsin- og granatæbletræer og enkelte spirende grønsagsmarker. Brægede får rundt omkring fra deres indelukker. Kvinderne kiggede ud, men afviste at blive fotograferet. Børnene var først generte, men en lille flok kom og iagttog os fnisende, da vi spiste. Begrænset kommunikation. Vores frokostoverskud fik børnene.

Venlig hilsen
Finn Hansson og
Vibe Jakobsen
9. november 2017

EU og Danmark bør styrke dialogen med Iran

Lis Garval, der deltog i Globale Seniorers Iran studietur, skriver her til hjemmesiden om mødet med den danske ambassadør, Danny Annan, på ambassaden i Teheran 24. oktober:
 
 

 
 
 
 

 
Globale Seniorer foran den danske ambassade i Teheran

 
”I er kommet til Iran på et fantastisk tidspunkt. Lige nu oplever vi også en spændende udvikling på det kommercielle område,” lød det fra ambassadøren, som gav en introduktion til udviklingen i Iran.

Danny Annan beskrev iranerne som meget sociale, venlige og utroligt gæstfri og fandt det overraskende, at der i et land med udstrakt kontrol og censurerede medier, foregår en ”vild politisk debat”.

Det dansk-iranske forhold er inde i en positiv udvikling, og Annan ser mange muligheder for øget dansk engagement i Iran, specielt på det kommercielle område.

Den danske eksport til Iran blev fordoblet fra 2014 – 16, og stigningen fortsætter. I de første syv måneder i år steg eksporten således med 16% ift. sidste år. Ambassadøren anslår, at eksporten kan blive på fire og seks mia. kr. inden for en overskuelig årrække.

Medicinalindustrien er mest i fokus, men der er også samarbejde på patent-og varemærkeområdet, universitetssamarbejde og samarbejde inden for skovbrug. De Kaspiske skove har samme slags træer, som vi har i Danmark, og de kan tåle et varmere klima.

Iran har købt vindturbiner og -vinger til at forbedre  miljøet. ”Iran har virkelig en miljøudfordring. Teheran er i visse perioder hyldet i en sovs af forurening, som man både kan se og smage, og som sidste år kostede tusinder af iranere livet”, fortæller ambassadøren.

Menneskerettigheder
Da udenrigsminister Kristian Jensen var på besøg sidste år, var han ledsaget af en talstærk delegation, inklusiv 124 forretningsfolk, som repræsenterede 58 danske virksomheder. Men han havde også spørgsmålet om menneskerettigheder med i kufferten.

Det spørgsmål er nok ikke fyldestgørende besvaret set fra dansk side, men Danmark er i en omfattende og konstruktiv politisk dialog med Iran om bl.a. menneskerettigheder og kvinders rettigheder. Man kan tale sammen, og det er vigtigt, understreger ambassadøren. Han ser optimistisk på fremtiden med de nye toner, den genvalgte præsident Hassan Rouhani har anslået.

Det er en dialog som Danmark, også som medlem af EU, har en forpligtelse til styrke, og som også  kan gennemføres via handel, mener han.

Spørgsmål og svar
Ambassadørens engagerede introduktion blev til en dialog om bl.a. atomaftalen og EU, kvinders stilling, civilsamfundsorganisationer og kulturelt samarbejde.

Om atomaftalen: Den er alfa og omega for et konstruktivt samarbejde med Vesten. Iran er tilfreds med, at EU bakker aftalen op.  Iranerne er, uanset ”politisk” tilhørsforhold, 100% enige om, at deres missilprogram er defensivt, og ikke har noget med atomaftalen at gøre. Det kan der ikke rokkes ved. De husker Irak – Iran krigen, hvor Iran ikke havde noget forsvar, og hvor tusinder og tusinder af unge iranere døde.

Om civilsamfunds-organisationer: Kritiske NGO’er har ikke nogen gang på iransk jord.
Om ligestilling: Kvinders rettigheder drøftes og de iranske kvinder er stærke og flytter grænser. Der er også flere kvinder end mænd, der får en højere uddannelse. Men det kniber med job bagefter. Lige rettigheder er der ikke tale om.

Om tilfredshed/utilfredshed med præstestyret: Ikke alle synes om styret, men man kan ikke forudse en opstand. Iranerne ønsker en bedre fremtid for deres børn, og de har et “velbegrundet” håb om, at det bliver bedre. Der er ikke politiske partier i Iran, men man kan tale om fire grupperinger/strømninger: Hardlinerne (død over USA), de pragmatisk konservative (parlamentets formand), de moderate (Rouhani) og reformtilhængerne. Genvalget af Rouhani med et solidt flertal er talende.

Om sociale udfordringer: Stofmisbrug er en stor social udfordring. Det anslås, at der er to millioner stofmisbrugere.

Om befolkningstilvækst: Der er 80 millioner indbyggere. Et tal der vokser med 1 million om året, og 1,2 millioner kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er en demografisk udvikling, der er en udfordring i sig selv.

Om kulturelt samarbejde: Ambassaden har ikke det store budget til kulturelt samarbejde, som derfor i de senere år mest har været deltagelse i filmfestivaler og enkelte udstillinger af danske kunstnere.

Summa summarum: Ambassadør Danny Annan er optimistisk, ikke bare når det gælder det dansk – iranske samarbejde, men også – og tingene hænger jo sammen – når det gælder den politisk – økonomiske udvikling i Iran.

Venlig hilsen,
Lis Garval
25. oktober